OTWARCIE  ESRF-EBS  DLA UŻYTKOWNIKÓW

 

25 sierpnia 2020 r. udostępniono naukowcom synchrotron ESRF - Extremely Brilliant Source (ESRF-EBS) po modernizacji pier¶cienia. Jest to jedyny wysokoenergetyczny synchrotron czwartej generacji. Po 20-miesięcznym przestoju naukowcy mog± przeprowadzać eksperymenty korzystaj±c z nowego Ľródła promieniowania  EBS.


Szczegóły znajduj± się na stronie:

http://www.esrf.eu/home/news/general/content-news/general/opening-of-esrf-ebs-a-new-generation-of-synchrotron.html