PUBLIKACJE

 

Dziękujemy za nadesłane informacje o publikacjach i prezentacjach powstałych w wyniku realizacji projektów wykonanych w ESRF. Bardzo prosimy o nadsyłanie kolejnych danych do bazy publikacji i prezentacji na adres: jlibera@ifpan.edu.pl.
 

Informuję, że baza publikacji jest uporządkowana według roku i nazwiska.

 

Prosimy o umieszczanie podziękowań we wszystkich publikacjach i wystąpieniach konferencyjnych, które są wynikiem badań w ESRF dla MNiSW (Decyzja nr: DIR/WK/2016/19). Poniżej przykładowa formułka:

The access to ESRF was financed by the Polish Ministry of Science and High Education
- decision number: DIR/WK/2016/19.