Prof. dr  hab. KRYSTYNA ŁAWNICZAK - JABŁOŃSKA

KOORDYNATOR Krajowego KONSORCJUM
 

Instytut Fizyki PAN
Al. Lotników 32/46
02-668 WARSZAWA
http://www.ifpan.edu.pl

e-mail: jablo@ifpan.edu.pl
e-mail: dyrektor@ifpan.edu.pl