InnovaXN
 

InnovaXN – to nowy program studiów doktoranckich łączący naukę i biznes. Ma on na celu dostosowanie metod synchrotronowych i neutronowych do potrzeb przemysłu w Europie. Program InnovaXN umożliwi zapoznanie się ze specyfiką badań przemysłowych i rozwojowych korzystających z zaawansowanych technik charakteryzacji w ESRF i w ILL (Międzynarodowym Centrum Badań Neutronowych) znajdujących się w Grenoble.

Rekrutacja kandydatów na studia doktorskie do pierwszego z dwóch tematów w tym programie zaczynie się w lutym 2020  i potrwa do końca marca. Studia doktorskie rozpoczną się we wrześniu 2020 i potrwają 36 miesięcy. Będą się odbywać głównie w ESRF i ILL pod opieką naukowców z tych instytucji. Prowadzone będą wspólnie z badaczami z przemysłu i środowiska akademickiego.
Program InnovaXN jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach  Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCAs) w ramach programu „Horyzont 2020”, który wspiera młodych naukowców na początku kariery.

Szczegóły znajdują się na stronie: www.innovaxn.eu