Aktualności z uruchomienia nowego ringu EBS w ESRF

Dyrektor ESRF  Francesco Sette poinformował w dniu 30 stycznia 2020 roku, że na 25 z 26 linii  uzyskano stabilną wiązkę przy otwartch undulatorach. Na wszystkich tych liniach wiązka rentgenowska EBS została znaleziona w obrębie ułamków milimetra od pozycji zmierzonej w grudniu 2018 roku. Kształt wiązki jest bardzo dobry i prawie cylindryczny o wielkości poniżej milimetra w odległości 100 m od źródła! Promienie rentgenowskie znów świecą w halach eksperymentalnych ESRF.
 

W roku 2019  przeprowadzono wymianę ringu w synchrotronie ESRF. W dniu 2 grudnia 2019 uzyskano pierwsze światło w nowym ringu, a 16 grudnia prąd elektronów.

20 stycznia uzyskano w nowym ringu prąd powyżej 20 mA,
 

a w nocy z 23 na 24 stycznia otrzymano wartość prądu 50 mA

Parametry nowego ringu osiągnieto na 40 dni przed terminem. Wszystko wskazuje, że modernizacja ringu przebiegnie zgodnie z planem i 25 sierpnia pierwsze stacje badawcze zostaną udostępnione użytkownikom.