W dniu 20 grudnia 2016 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy
 Instytutem Fizyki PAN i Europejskim Centrum Synchrotronowym w Grenoble
.

 

POLSKA W EUROPEJSKIM CENTRUM PROMIENIOWANIA SYNCHROTRONOWEGO
W GRENOBLE WE FRANCJI

 

[ESRF] [KONSORCJUM] [PROJEKTY] [ZDJĘCIA] [KONTAKT]

 E-mail: webmaster