10 WRZESIEŃ 2017 - OSTATNI TERMIN PRZEKAZANIA PROJEKTÓW BADAŃ PRZED PLANOWANYM ZAMKNIĘCIEM SYNCHROTRONU ESRF

NEWS


Planowane jest 2-letnie zamknięcie synchrotronu ESRF
w terminie od 15-go października 2018 aż do 31-go maja 2020 r.,
spowodowane wymianą pierścienia akumulacyjnego.
 

Prosimy o umieszczanie podziękowań we wszystkich publikacjach i wystąpieniach konferencyjnych, które są wynikiem badań w ESRF dla MNiSW (Decyzja nr: DIR/WK/2016/19). Poniżej przykładowa formułka:

The access to ESRF was financed by the Polish Ministry of Science and High Education
- decision number: DIR/WK/2016/19.