IP PAS Library / Biblioteka IF PAN
katalogiphone/tel. 843 70 01 ext./wew. 3221
chief / kierownikphone/tel. 843 25 99
e-mail: library@ifpan.edu.pl
godziny otwarcia: 9:30 - 13:30
  14:00 - 16:30


Katalog książek i czasopism


Wirtualna Biblioteka Nauki   ( )
Centrum Otwartej Nauki

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego
i Komputerowego UW

Repozytorium publikacji naukowych


Other libraries & scientific data bases
Inne biblioteki i naukowe bazy danych

Akademicki Serwer Baz Bibliograficznych WebSPIRS
Akademicki Serwer Baz Bibliograficznych OvidNET stara wersja
Science Citation Index-Expanded SCI-Ex

ISI Web of Knowledge
Science Direct
EBSCO - EIFL Direct
Springer Link
WILEY InterScience
Spis czasopism z bazy Wileya
Baza czasopism z serii IEEE
IOP Science
INGENTA - Academic and Professional Publications
Porozumienie Warszawskich Bibliotek PAN (HORIZON)
BUW - Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Biblioteka Politechniki Warszawskiej
Directory of Open Access Journals
Royal Society of Chemistry dostępne czasopisma  ( )
Physical Reference Data
Fundamental Physical Constants
Physics and Astronomy Classification Scheme (PACS)
Physics Electronic Journals (a selection)

Wprowadzenie do bibliteki elektronicznej e-brary:   ( )
Spis książek dostępnych w bazie e-brary z następujących dziedzin:
computers  ( ),   engineering  ( ),   physical sciences  ( )
Przeglądanie książek elektronicznych dostępnych w e-brary
Pobieranie i instalacja programu do czytania książek elektronicznych


wizyta

od 20.01.2005
HOME ]