Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych
 
 
 
Rekrutacja jest obecnie zamknięta.


Zajęcia zdalne wiosna 2022 -- specjalizacja fizyka:Szkoła jest prowadzona wspólnie przez 9 instytutów badawczych w 4 dyscyplinach naukowych: biologia, chemia, fizyka, medycyna.

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
  Instytut Psychiatrii i Neurologii
  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Centralna strona Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznychZajęcia Kalendarz akademicki 2021/2022
 • 1 października 2021:   Początek I Semestru
 • 4 października 2021:   10:00 Ceremonia Inauguracji Szkoły w Instytucie Fizyki.
 • 5 października 2021:   15:00 Spotkanie informacyjne specjalizacji Fizyka (praktyczne informacje, wybory samorządu studenckiego)
 • 13-15 grudnia 2021:   XIII Sympozjum doktoranckie (w pełni online):
         Program, Streszczenia
         Zoom link
 • 21 lutego 2022:   Początek II Semestru
 • 15 marca 2022:   Termin złożenia Sprawozdania semestralnego.   Szablon: DOC
 • wczesnym latem 2022:   XIV Sympozjum doktoranckie
 • 7 września 2022:   Termin złożenia Sprawozdania semestralnego.   Szablon: DOC

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023
 • Składanie wniosków odbywa się wyłącznie poprzez system elektroniczny na stronie warsaw4phd.eu. (Bieżąca rekrutacja nie jest jeszcze aktywna, 06 kwiecień 2022)
 • Przyjęci kandydaci rozpoczynają kształcenie 1 października 2022 (lub gdy tylko dotrą potem).
 • 1 rekrutacja:   przyjmowanie wniosków online 21 maja - 4 czerwca 2022.
 • Przykłady tematów z fizyki ogólnej poruszanych na rozmowie kwalifikacyjnej (nie jest to lista wyczerpująca)
Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022
Nowi doktoranci
Główne dokumenty Szkoły

Formularze
Niektóre postanowienia / informacje


ARCHIWUM

Sympozja doktoranckie

Rekrutacja 2021:
 • Lista przyjętych kandydatów
 • Wnioski były przyjmowane w okresach 24 maja-6 czerwca, 4-18 sierpnia i 21 grudnia 2021-4 stycznia 2022 r. poprzez system elektroniczny na stronie warsaw4phd.eu.
 • Rozmowy rekrutacyjne dla kandydatów do projektów w IFPAN którzy przeszli do drugiego etapu rekrutacji odbyły się w dniach 28 czerwca-8 lipca, 13-15 września i 25-31 stycznia 2022 r.
 • Lista oferowanych projektów badawczych

Rekrutacja 2020:
 • Lista przyjętych kandydatów
 • Wnioski były przyjmowane w okresach 25 maja-7 czerwca, 5-18 sierpnia i 22 grudnia 2020-5 stycznia 2021 r. poprzez system elektroniczny na stronie warsaw4phd.eu.
 • Rozmowy rekrutacyjne dla kandydatów do projektów w IFPAN którzy przeszli do drugiego etapu rekrutacji odbyły się w dniach 29 czerwca-7 lipca, 8-15 września i 27 stycznia- 1 lutego 2021 r.
 • Lista oferowanych projektów badawczych

Rekrutacja 2019:
 • Lista przyjętych kandydatów
 • Wnioski były przyjmowane w okresach 4-21 czerwca i 5-18 sierpnia 2019 r. poprzez system elektroniczny na stronie warsaw4phd.eu.
 • Rozmowy rekrutacyjne dla kandydatów do projektów w IFPAN którzy przeszli do drugiego etapu rekrutacji odbyły się w dniach 2-5 lipca
  i 5-9 września 2019 r.

Dokumenty Szkoły rok akademicki 2020/2021:

Dokumenty Szkoły rok akademicki 2019/2020:
Kontakt w Instytucie Fizyki PAN

 •    Sekretariat
     mgr Elżbieta Frąckiewicz
     Tel: (+48) 22 116 2181
     E-mail: sekretariat.msd@ifpan.edu.pl
     Pokój 106, Budynek II, IFPAN

 •    Kierownik Specjalizacji Fizyka
     Dr hab. Łukasz Kilański
     Tel.: (+48) 22 116 2663

 •    Welcome Centre
     mgr Anna Senchenko
     Tel: (+48) 22 116 2108
     E-mail: WelcomeCentre@ifpan.edu.pl
     Pokój 6, Budynek II, IFPAN

 •    Rada Samorządu Doktorantów 2021/2022
     mgr Joanna Olas (IF PAN)
     mgr Tomasz Rybotycki (CFT PAN)
     mgr Muhammed Aktaş (IWC APN)
     Kontakt: samorzadifpan@gmail.com