dr Joanna Grzyb
Ukończyłam studia biologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie obroniłam doktorat z biochemii w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Roślin Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po obronie doktoratu, odbyłam dwuletni staż podoktorski w grupie dr. Drora Noya w Instytucie Weizmanna w Izraelu. Obecnie prowadzę badania dotyczące uzyskiwania tzw. sztucznych białek, aktywnych w reakcjach redoks, oraz ich wykorzystania w konstrukcji biosensorów opartych na kropkach kwantowych. Moje zainteresowania obejmują również transport elektronów w reakcjach fotosyntetycznych. W 2010 r. zostałam laureatką prestiżowego programu Homing PLUS finansowanego przez Fundację Nauki Polskiej. Więcej o projekcie tutaj

Życiorys

Data urodzenia: 23.12.1978

Zatrudnienie:

01 X 2009 - adiunkt w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie

01 IX 2006 - 30 VI 2007 asystent w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Roślin, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, Krakow

01 IX 2002 - 31 V 2003 nauczyciel biologii, XXVIII Liceum Ogolnokształcące, Kraków

Wykształcenie:

2002-200 Studium doktoranckie "Biochemia i Biofizyka", Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagiellonski, Kraków, specjalność biochemia

1999-2000 Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellonskiego,  Kraków

1997 -2002    Studia magisterskie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemii Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków, kierunek: biologia, specjalność: biochemia

Staże naukowe:

01 VII 2010 - 30 XI 2010 staż w Max-Planck Institute for Bioinorganic Chemistry, Muelheim and der Ruhr, Niemcy

01 VII 2007 – 31.08.2009   studia podoktorancie w Instytucie Weizmanna, Rehovot, Izrael

10 VII-17 VII 2006 Szkoła letnia “Naturalne oksydanty”, Uniwerystet Kiloński, Kilonia, Niemcy

15 IX - 21 IX 2005, Zakład Biofizyki, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

17 IX - 16 X 2005, Zakład Fizjologii Roślin, Uniwersytet Lipski, Lipsk, Niemcy

06 - 31 VII 2004, Zakład Fizjologii Roślin, Uniwersytet Lipski, Lipsk, Niemcy

Członkostwa:

Polskie Towarzystwo Biochemiczne

Nagrody i wyróżnienia:

2010 EMBO Short-Term Scholarship

2007 Praca Doktorska wyróżniona przez Radę Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

2006 Stypendium konferencyjne kongresu “Photosynthesis and stress. Biophysical and Biochemical Methods in Photosynthesis. Central-European Conference” Brno, Czechy

2005 Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Jagiellonskiego

2002 Praca magisterska z wyróżnieniem

 

 


 
Projekt i wykonanie - Bartłomiej S. Witkowski 2010 Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk