Strona główna

Badania realizowane przez Laboratorium mają charakter interdyscyplinarny - realizowane są na pograniczu fizyki, chemii, biologii i bioinformatyki - oraz posługują się metodami doświadczalnymi i teoretycznymi. Badania te należą do głównych nurtów badań podstawowych współczesnej biofizyki i biologii molekularnej a jednocześnie mają aspekty aplikacyjne.

Zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania Laboratorium dotyczą bionanotechnologii, molekularnych aspektów procesów życiowych w komórce, takich jak wytwarzanie białek, oraz mechanicznego manipulowania biomolekułami i wirusami. Poniżej są podane przykłady tych zagadnień.


Badania prowadzące do wytworzenia czujników biologicznych

Badania fizycznych podstaw procesów molekularnych regulujących aktywność genów

Badania białek z centrami redoks

Analiza teoretyczna zagadnień biofizycznych metodami dynamiki molekularnej

Badania warstw lipidowych

Współprace i większe projekty badawcze

Historia powstania laboratorium

 
Projekt i wykonanie - Bartłomiej S. Witkowski 2010 Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk