XIX Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa

 
 

Niekonwencjonalne nadprzewodnictwo i silnie skorelowane układy elektronowe

     
  • Nadprzewodnictwo: zjawiska, mechanizmy, nowe materiały, zastosowania
  • Nadprzewodzące układy nanorozmiarowe i niskowymiarowe
  • Współistnienie nadprzewodnictwa i magnetyzmu, efekty bliskości
  • Układy z silnie skorelowanymi elektronami: ciężkie fermiony, fluktuacje spinowe, fluktuacje ładunkowe
  • Kwantowe, topologiczne i klasyczne przejścia fazowe, zjawiska krytyczne
  • Izolatory i półmetale topologiczne

Plakat konferencji do wydrukowania i powieszenia (format A3)

Program konferencji

Zdjęcia konferencyjne

NEW: Materiały pokonferencyjne

Komitet naukowy:

M. Z. Cieplak (IF, Warszawa)
R. Micnas (UAM, Poznań)
K. Rogacki (INTiBS, Wrocław) 
W. Sadowski (PG, Gdańsk)
J. Spałek (UJ, Kraków)
A. Szytuła (UJ, Kraków)
A. Ślebarski (UŚ, Katowice)
K. I. Wysokiński (UMCS, Lublin)

 

 

Komitet organizacyjny:

A. Abaloszew
I. Abaloszewa
B. Camargo
M. Z. Cieplak - przewodnicząca
P. Gierłowski
P. Pęczkowski
I. Zaytseva

Komitet programowy:

M. Z. Cieplak (IF, Warszawa) - przewodnicząca
T. Domański (UMCS, Lublin)
D. Kaczorowski (INTiBS, Wrocław)
T. Klimczuk (PG, Gdańsk)
A. Kołodziejczyk (AGH, Kraków)
T. Kopeć (INTiBS, Wrocław)
M. Maśka (UŚ, Katowice)
A. Oleś (UJ, Kraków)
R. Puźniak (IF, Warszawa)
A. Szewczyk (IF, Warszawa)
A. Zaleski (INTiBS, Wrocław)