XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „KRYSZTAŁY MOLEKULARNE 2016”

KAZIMIERZ DOLNY, 12-16 września 2016

STRONA GŁÓWNA

MIEJSCE KONFERENCJI

KOMITETY NAUKOWE

KOMITET ORGANIZACYJNY

TERMINY

REJESTRACJA

OPŁATY

STRESZCZENIA

ZAPROSZENI WYKŁADOWCY

PROGRAM

KONTAKT

AKTUALNOŚCI

Zaproszeni wykładowcy:


Piotr Bujak (Politechnika Warszawska) - "Otrzymywanie i modyfikacja powierzchni koloidalnych nanokryształów półprzewodnikowych"

Eryk Głowacki (Uniwersytet w Linz, Austria) - "Nanokrystaliczne struktury półprzewodników bioorganicznych do zastosowań w bioelektronice i fotokatalizie"

Ewa Juszyńska-Gałązka (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków) - "Między cieczą a kryształem: rekrystalizacja oraz powstawanie szkieł faz o różnym stopniu uporządkowania"

Małgorzata Makowska-Janusik (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa) - "Od molekuły do kryształu molekularnego - chemia kwantowa ciał stałych"

Olga Malinkiewicz (CTO, Saule Technologies) - "Drukowane ogniwa perowskitowe – potencjał komercyjny oraz wyzwania technologiczne"

Katarzyna Matczyszyn (Politechnika Wrocławska) - "Nanobiofotonika - DNA, nanocząstki i fotochromy"

Wojciech Pisula (Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Niemcy) - "Ultra-cienkie tranzystory polowe na bazie półprzewodników organicznych"

Andrzej Sobolewski (Instytut Fizyki PAN, Warszawa) - "Fotowoltaika bez złącza p-n? Badanie teoretyczne ferroelektrycznych układów organicznych" (wykład na otwarcie konferencji)

Eryk Wolarz (Politechnika Poznańska) - "Periodyczne struktury metamateriałowe wytwarzane z hybrydowych organiczno-nieorganicznych elementów strukturalnych"