XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „KRYSZTAŁY MOLEKULARNE 2016”

KAZIMIERZ DOLNY, 12-16 września 2016

STRONA GŁÓWNA

MIEJSCE KONFERENCJI

KOMITETY NAUKOWE

KOMITET ORGANIZACYJNY

TERMINY

REJESTRACJA

OPŁATY

STRESZCZENIA

ZAPROSZENI WYKŁADOWCY

PROGRAM

KONTAKT

AKTUALNOŚCI

Prosimy o przygotowanie streszczeń w wersji elektronicznej w formacie dokumentu MS Word 2010 lub starszej. Prosimy o ich wysłanie na adres km2016@ifpan.edu.pl po uprzednim przesłaniu formularza rejestracyjnego.

Nazwa pliku streszczenia powinna zaczynać się od nazwiska autora prezentującego oraz informacji o sposobie prezentacji (np. Kowalski_Wykład.doc lub Kowalski_Plakat.doc). Jeżeli autor zgłasza więcej niż jedną prezentację tego samego typu to prosimy je ponumerować (np. Kowalski_Plakat_1.doc).

Szablon streszczenia do pobrania:

STRESZCZENIE (.doc)