XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „KRYSZTAŁY MOLEKULARNE 2016”

KAZIMIERZ DOLNY, 12-16 września 2016

STRONA GŁÓWNA

MIEJSCE KONFERENCJI

KOMITETY NAUKOWE

KOMITET ORGANIZACYJNY

TERMINY

REJESTRACJA

OPŁATY

STRESZCZENIA

ZAPROSZENI WYKŁADOWCY

PROGRAM

KONTAKT

AKTUALNOŚCI

Opłata pełna za uczestnictwo w konferencji:

Koszt zakwaterowania w pokoju 1 osobowym - 1500 zł
Koszt zakwaterowania w pokoju 2 osobowym - 1200 zł od osoby
Studenci i doktoranci (pokój 2-3 osobowy) - 1000 zł do osoby
Osoba towarzysząca - 1000 zł

Opłaty należy wpłacać przelewem do dnia 30 czerwca 2016 r. na konto Instytutu Fizyki PAN,
Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa (NIP: 525-000-92-75):

89 1130 1017 0013 4373 9820 0025
(Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa)
z dopiskiem KM2016 i podaniem nazwiska osoby za którą opłata zostaje uiszczana.
Na przelewie powinien być podany NIP i adres Instytucji dla której rachunek powinien być wystawiony.


Organizatorzy konferencji nie biorą odpowiedzialności za zakwaterowanie osób, które nie dosłały formularza rejestracyjnego do dnia 1 czerwca br., ani tych które nie uiszczą opłaty konferencyjnej do końca czerwca br.
W przypadku nie dotrzymania terminów prosimy o kontakt e-mailowy na adres: km2016@ifpan.edu.pl