XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „KRYSZTAŁY MOLEKULARNE 2016”

KAZIMIERZ DOLNY, 12-16 września 2016

STRONA GŁÓWNA

MIEJSCE KONFERENCJI

KOMITETY NAUKOWE

KOMITET ORGANIZACYJNY

TERMINY

REJESTRACJA

OPŁATY

STRESZCZENIA

ZAPROSZENI WYKŁADOWCY

PROGRAM

KONTAKT

AKTUALNOŚCI

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Marzena Banasiewicz (sekretarz)

Bolesław Kozankiewicz (przewodniczący)

Artur Makarewicz

Renata Rybakiewicz

Małgorzata Zagórska (współ-przewodnicząca)

Maciej Zajączkowski