XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „KRYSZTAŁY MOLEKULARNE 2016”

KAZIMIERZ DOLNY, 12-16 września 2016

STRONA GŁÓWNA

MIEJSCE KONFERENCJI

KOMITETY NAUKOWE

KOMITET ORGANIZACYJNY

TERMINY

REJESTRACJA

OPŁATY

STRESZCZENIA

ZAPROSZENI WYKŁADOWCY

PROGRAM

KONTAKT

AKTUALNOŚCI

W ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI WCHODZĄ:
- Materiały molekularne, takie jak: kryształy molekularne, ciekłe kryształy, polimery i szkła molekularne: otrzymywanie, struktura, oddziaływania i dynamika ruchów molekularnych.
- Funkcjonalne materiały molekularne dla elektroniki, fotoniki i nanotechnologii; inżynieria molekularna w zastosowaniach technicznych, biologicznych i medycznych.
- Własności optyczne, elektryczne, magnetyczne i termiczne materiałów molekularnych.
- Techniki doświadczalne, aparatura oraz metody obliczeniowe w badaniach materiałów molekularnych.

CELEM KONFERENCJI JEST:
- Prezentacja najnowszych wyników badań i stymulowanie nawiązywania współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce.
- Przypominanie istniejącego i wprowadzanie ujednoliconego w skali całego kraju polskiego nazewnictwa naukowego.
  Dlatego referaty i plakaty powinny być przygotowywane w języku polskim.