Zespół Fizyki i Technologii Warstw Epitaksjalnych

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Zespół

Kierownik zespołu

prof. dr hab.  Tomasz Story
pok.: III-108
tel.: 3325
e-mail: story
także MagTop

Sekretarka

mgr  Katarzyna Duszyńska
pok.: III-108
tel.: 2601
e-mail: kduszyn

Adiunkci

dr hab.  Krzysztof Dybko
pok.: III-108
tel.: 3130
e-mail: dybko
także MagTop
dr hab.  Janusz Sadowski
pok.: II-130
tel.: 3497
e-mail: sadow
także Linnaeus Univ.
dr  Michał Szot
pok.: II-10
tel.: 2631
e-mail: szot

Specjalisci badawczo-techniczni

dr  Leszek Kowalczyk
pok.: II-10
tel.: 2631
e-mail: kowal

Pracownicy techniczni

mgr inż.  Artur Boratyński
pok.: III-104
tel.: 2641
e-mail: borat
mgr  Piotr Dziawa
pok.: III-2
tel.: 3287
e-mail: dziawa
mgr inż.  Jędrzej Korczak
pok.: III-106
tel.: 3353
e-mail: korczak
także MagTop
mgr inż.  Elżbieta Łusakowska
pok.: III-8
tel.: 3102
e-mail: lusake
mgr  Badri Taliashvili
pok.: III-8
tel.: 3102
e-mail: badrital

Doktoranci

mgr inż.  Aleksandra Królicka
pok.: II-113
tel.: 3154
e-mail: krolicka
mgr inż.  Wojciech Wołkanowicz
pok.: II-130
tel.: 3497
e-mail: wolkanowicz