VIII Warszaty Fizyki Półprzewodników Półmagnetycznych
11 stycznia 2003 Obory

 

 

 

Informacje na temat warsztatów można uzyskać od Izy Kudelskiej  kuryl@ifpan.edu.pl lub

Daniela Dobrowolskiego dobro@ifpan.edu.pl.

 

PROGRAM

9:00

 

Recepcja - kawa

 

9:25

Otwarcie warsztatów:

Witold Daniel Dobrowolski

 

 

Przewodniczenie sesji:

Andrzej Witowski

Str.

9:30

Jacek Kasprzak

Efekty polaritonowe w mikrownęce półprzewodnikowej typu II-VI

 

I

10:00

Agnieszka Wołoś

Optical properties of bulk GaN

doped with Mn

 II

10:20

Ewa Ilczuk

Otrzymywanie epitaksjalnych materiałów

II-VI w wymuszonej fazie heksagonalnej

III

10:40

Piotr Sankowski

Korelacje spinowe w supersieciach EuS/YbSe i EuS/SrS

IV

11:00

 

Przerwa na kawę

 

 

Przewodniczenie sesji:

Jacek Kossut

 

11:30

Iwona Kowalik

Badania fotoemisyjne GaN/Mn

V

11:50

Alicja Idziaszek

Wpływ wygrzewania na właściwości magnetyczne warstw ferromagnetycznych (Ga,Mn)As

VI

12:10

Viktor Osinniy

Struktura elektronowa GaMnAs: pomiary termoelektryczne

VII

12:30

Wiktor Maślana

Rozdzielone w czasie pomiary luminescencji z ferromagnetycznych studni kwantowych
Cd1-xMnxTe z wysoka zawartością manganu

VIII

13:00

 

Obiad

 

 

Przewodniczenie sesji:

Andrzej Golnik

 

14:00

Mohsen Ghali

Ultrafast spin dynamics in

magnetic/non-magnetic heterostructure containing low excess of electrons

IX

14:20

Grzegorz Cywiński

Lokalne naprężenia w nanostrukturach kwazi-jednowymiarowych otrzymanych metodą wzrostu na przełomie wielostudni

X

14:40

Piotr Dziawa

Otrzymywanie i badanie własności magnetycznych kryształów objętościowych

Zn1-x-yBexMnySe

 XI

15:00

Wojciech Pacuski

Magnetyczne własności naprężonych studni kwantowych CdMnTe/CdMgTe

XII

15:30

 

Przerwa na kawę

 

 

Przewodniczenie sesji:

Marek Godlewski

 

15:50

Paulina Płochocka

Dynamika neutralnych i naładowanych ekscytonów pojedynczej studni kwantowej

XIII

16:20

Oleg Fedorych

Magnetyczne rezonanse w GaMnAs

XIV

16:50

Podsumowanie warsztatów:

Michał Nawrocki

 

 

O historii Pałacu w Oborach – miejscu naszego spotkania -  można przeczytać na stronie : http://www.ukj.pl/HISTORIA/obory.htm

 

Organizacja spotkania możliwa jest dzięki wsparciu Instytutu Fizyki PAN oraz działającego przy IF PAN Centre of Excellence  „CELDIS”