Grynberg
MarianProf. dr hab. Marian Grynberg (ur. 1940 r. w Warszawie), ukończył studia na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 1962 r. Od 1962 r. pracuje w Instytucie Fizyki Do¶wiadczalnej UW, obecnie kierując Zakładem Fizyki Ciała Stałego. Doktorat uzyskał w 1966 r., habilitację w 1973 r., profesorem nadzwyczajnym został w 1980 r. a profesorem zwyczajnym w 1989 r.W latach 1971-1972 i 1980 -1981 odbył staże naukowe na Uniwersytecie Paryskim a w latach 1987 -1988 na Uniwersytecie w Grenoble. Od 1982 r. jest członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Od 1984 roku był członkiem a od 1987 do 1993 r. - sekretarzem Komisji Fizyki Półprzewodników Międzynarodowej Unii Fizyki Czystej i Stosowanej (IUPAP).Od 1990 r. do 1996 r. był przewodnicz±cym Zespołu Ekspertów ds. Nauk ¦cisłych MEN. Również od 1990 r. jest jednym z edytorów czasopisma Solid State Communications oraz członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma Materials Science & Engineering B Solid State Materials for Advanced Technology.

Ci¶nieniowe metody badania stuktury pasmowej półprzewodników

Analogon atomu wodoru i ujemnego jonu wodoru w półprzewodnikowych studniach kwantowych