WYKŁADY Z FIZYKI
XXXII seria: WIOSNA 2007 r. 

Uprzejmie zawiadamiamy, że w tym semestrze wykłady z fizyki dla nauczycieli i uczniów szkół średnich, organizowane przez Instytut Fizyki PAN od roku 1991 i Szkołę Nauk Ścisłych (od 1993 r.), będą kontynuowane w następujących terminach:

19 marca 2007
prof. dr hab. Jan Mostowski  (Instytut Fizyki PAN)

FIZYKA EFEKTU CIEPLARNIANEGO

Na wykładzie przedstawiony zostanie mechanizm fizyczny powstawania efektu cieplarnianego. Efekt ten zostanie zademonstrowany w skali laboratoryjnej. Omówiony też zostanie efekt cieplarniany na Ziemi oraz rola poszczególnych gazów cieplarnianych. Pokazane też zostaną symulacje komputerowe efektu cieplarnianego w różnych sytuacjach fizycznych.

18 kwietnia 2007   (wyjątkowo: środa, godzina 17:00 !!!)
prof. dr hab.Łukasz Turski  (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)

FIZYK CZYTA KOMIKSY I OGLĄDA TV

Wykład niespodzianka.

23 kwietnia 2007
dr Grzegorz Grabecki  (Instytut Fizyki PAN)

NIEZWYKŁY ŚWIAT ZJAWISK TERMOELEKTRYCZNYCH (wykład z pokazami)

Tematem wykładu będą zjawiska, w których prąd elektryczny powstaje na skutek różnicy temperatur. Dzięki nim możemy na przykład, skonstruowaą prosty termometr elektroniczny lub generator napięcia nie zawierający ruchomych części. Do działania takiego generatora wystarcza sama różnica temperatur. Dzięki temu, może on pracować niezwykle długo (nawet wiele lat) i dlatego jest wykorzystywany w sondach międzyplanetarnych (np. w misjach Pionier i Voyager). Istnieje także odwrotne zjawisko termoelektryczne. Zachodzi ono, gdy przepływający prąd elektryczny wytwarza różnicę temperatur. Pokażemy, że można je wykorzystać do zbudowania lodówki. W czasie wykładu, oprócz bezpośredniego obejrzenia zjawisk termoelektrycznych, zapoznamy sie z mechanizmem ich powstawania i dalszymi możliwościami zastosowań.

7 maja 2007
dr Paweł Kaczor  (Instytut Fizyki PAN)

PROSTE PODSTAWY CYWILIZACJI WSPÓŁCZESNEJ (wykład z pokazami)

W wykładzie przedstawione będą (na żywo!) proste doświadczenia fizyczne mające fundamentalne znaczenie zarówno dla rozwoju obecnie obowiązujących teorii fizycznych jak i obecnie obowiązującego standardu codziennego życia. Wykładowca postara się pokazać ścisły zwiazek: zjawiska elektromagnetyzmu, fizyki półprzewodników, zasad optyki z: tworzeniem SMS-a, diagnostyka nowotworów, pęknięciem tzw. bańki internetowej na giełdzie w Nowym Jorku, zabójczym wpływem automatów do capuccino i kuchenek mikrofalowych na życie uczuciowe pracowników wielkich korporacji oraz innym dowolnie wybranym aspektem codzienności.

21 maja 2007
prof. dr hab. Tadeusz Skośkiewicz  (Instytut Fizyki PAN)

FIZYKA JEST TAKA PROSTA, KIEDY JĄ ROZUMIEMY

(W czasie wykładu są przewidziane pokazy i filmowe ilustracje prostych zjawisk fizycznych z zakresu mechaniki.)
Składanie ruchów prostych. Zachowanie pędu i energii kinetycznej podczas zderzeń. Co dzieje się z energią, która sie nie "zachowała"? Co to jest moment pędu - kot nie wie, ale wie jak wykorzystać zasadę zachowania momentu pedu aby spaść na cztery łapy. My mamy ten luksus, że możemy to zrozumieć. Jak kolarze torowi wykorzystują przemienność energii kinetycznej i potencjalnej? Jak magazynować te postacie energii? Czy zapas energii kinetycznej może nam uratować życie? Czy powietrze z odkurzacza może unieść ciężar o masie 100 kg? Prawo Archimedesa wyjaśnia dlaczego pływamy i latamy. Wahadło Foucault - jak w czasie wykładu obserwować ruch obrotowy Ziemi.

4 czerwca 2007
dr hab. Aleksander Wittlin  (Instytut Fizyki PAN)

ELEKTRYCZNOŚĆ, ALEŻ TO BARDZO PROSTE... (wykład z pokazami)

W trakcie wykładu pokażę kilka doświadczeń związanych z elektrycznością i z magnetyzmem. W szczególności pokażę, jak można otrzymać bardzo wysokie napięcia, do czego mogą być przydatne magnesy, a do czego kuchenki mikrofalowe. Opowiem, jak niektóre z tych doświadczeń można także zrobić w domu, a czego próbować raczej nie należy.

Wykłady odbywają się w godzinach 17.00 - 18.30 w Audytorium Instytutu Fizyki PAN w Warszawie przy Al. Lotników 32/46. Poszczególne wykłady są niezależne od siebie.
Kontynuowane są również akcje Lekcje Pokazowe z Fizyki oraz Zwiedzanie Instytutu Fizyki . Zarówno Lekcje jak i Zwiedzanie odbywają się w miarę możliwości organizacyjnych, wyłącznie na indywidualne zamówienia szkół, w grupach liczących 10 - 20 osób, kierowanych przez nauczyciela. Uczestnictwo w wykładach zorganizowanych grup prosimy uzgadniać z panią mgr Urszulą Raczyńską (tel.: 8436861). Również z panią Raczyńską (u której znajduje się spis dostępnych lekcji pokazowych) prosimy uzgadniać terminy lekcji oraz zwiedzania.

Ponieważ każda lekcja wymaga wcześniejszego umówienia się z prowadzącym, zamówienia sali i odpowiedniego ustalenia czasu pracy w laboratorium, dlatego należy zadzwonić na około dwa tygodnie przed planowanym terminem lekcji. Nauczyciel proszony jest także o dostarczenie listy uczniów dla każdej grupy uczniów biorącej udział w zwiedzaniu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian tematów bądź wykładowców, jednakże same terminy wykładów należy traktować jako stałe - z pewnością nie zdarzy się tak, by w podanym terminie wykład się nie odbył.

Do uczestnictwa w wykładach serdecznie zapraszamy zarówno uczniów zainteresowanych fizyką jak i ich nauczycieli.
  Opiekun akcji
"Wykłady-Zwiedzanie-Lekcje"
dr Elżbieta Janik
(e-mail: janik@ifpan.edu.pl)
Warszawa, styczeń 2006 r.