WYKŁADY Z FIZYKI
XXX seria: WIOSNA 2006 r. 

Uprzejmie zawiadamiamy, że w tym semestrze wykłady z fizyki dla nauczycieli i uczniów szkół średnich, organizowane przez Instytut Fizyki PAN od roku 1991 i Szkołę Nauk Ścisłych (od 1993 r.), będą kontynuowane w następujących terminach:

13 marca 2006
prof. dr hab. Jan Mostowski  (Instytut Fizyki PAN)

FIZYKA JAZDY NA ROWERZE

Rower jest pojazdem znanym od ponad stu lat. Podstawą jazdy na rowerze jest umiejętność utrzymywania równowagi. Większość z nas uczy się jeździć w wieku dziecięcym i praktykuje tę umiejętność przez wiele lat. W trakcie wykładu wyjaśnimy, jakie prawa i procesy fizyczne umożliwiają jazdę rowerem. Zastanowimy się też nad tym, jak konstrukcja roweru wpływa na stabilność jego ruchu. Wykład ilustrowany będzie pokazem.

27 marca 2006
doc. dr hab. Krzysztof Grasza  (Instytut Fizyki PAN)

TAJEMNICE SKRZYPIEC STRADIVARIEGO

Wykład jest praktycznym pokazem budowy skrzypiec oraz omówieniem sekretu legendarnego brzmienia w świetle osiągnięć współczesnej akustyki i możliwości komputerowej analizy dźwięku. Wszystko w kontekście genialnych osiągnięć wielkiego lutnika.

10 kwietnia 2006
doc. dr hab. Anna ślawska-Waniewska  (Instytut Fizyki PAN)

WPłYW POLA MAGNETYCZNEGO NA ZJAWISKA W ORGANIZMACH żYWYCH

Biomagnetyzm to dziedzina biofizyki zajmująca się zjawiskami magnetycznymi w organizmach żywych. Ale tylko pewne aspekty biomagnetyzmu będą przedmiotem tego wykładu. W szczególności spróbujemy odpowiedzieć na pytania:
  • dlaczego ptaki nie gubią drogi w czasie swoich sezonowych migracji, tzn. czy zwierzęta migrujące posiadają wysoko-wyspecjalizowany zmysł kierunku, u którego podstaw leży ziemskie pole magnetyczne?
  • ile żelaza znajduje się w organizmie człowieka, jakie kompleksy magnetyczne występują w molekułach biologicznych i jaka jest ich rola w procesach życiowych?
  • jak wykorzystuje się żelazo i jego związki we współczesnej medycynie?

24 kwietnia 2006
doc. dr hab. Jacek Marczewski  (Instytut Technologii Elektronowej)

CZY ŁÓDŹ ŻAGLOWA MOŻE PŁYNĄĆ SZYBCIEJ OD WIATRU?

To z pozoru banalne pytanie typu - czy można prześcignąć coś co napędza - jest pretekstem do prezentacji sił działających na łódź żaglową w żegludze. Oczywiście jest tam też odpowiedź na pytanie zawarte w tytule. Prezentacja pokazuje rozwój pędnika (żagla) na przestrzeni wieków, fizykę jego działania oraz źródła oporów przeciwstawiających się ruchowi.

08 maja 2006
dr Grzegorz Grabecki  (Instytut Fizyki PAN)

CIEKAWE DOŚWIADCZENIA Z MECHANIKI

W czasie wykładu zostanie zaprezentowany wybór doświadczeń pokazujących różne rodzaje ruchu i metody ich rejestracji. Pokazemy m. in.: ruch w warunkach silnie zmniejszonego tarcia (tor powietrzny), ruch po równi pochyłej (z rejestracją czasową), wahadła matematyczne i fizyczne (z rejestrację czasową), ruch obrotowy, ruch w układach nieinercjalnych, ruchy ciał sztywnych (rejestracja laserowa), ruch drgający i falowy itp. W oparciu o te doświadczenia słuchacze będą mogli zrozumieć na nowo podstawowe prawa rządzące ruchem i zasady zachowania różnych wielkości fizycznych.

22 maja 2006
doc. dr hab. Jerzy Wróbel  (Instytut Fizyki PAN)

O CZYM SZUMIĄ ELEKTRONY?

W powszechnej opinii szum (elektryczny, akustyczny, informacyjny,...) jest zjawiskiem niepożądanym i szkodliwym a osiągnięcia techniki cyfrowej pomogły w jego eliminacji. Czy jednak nie wylewamy dziecka z kąpielą? W wykładzie opowiem o niektórych rodzajach szumu elektrycznego i tym dlaczego fizycy zajmują się ich badaniem.

Wykłady odbywają się w godzinach 17.00 - 18.30 w Audytorium Instytutu Fizyki PAN w Warszawie przy Al. Lotników 32/46. Poszczególne wykłady są niezależne od siebie.
Kontynuowane są również akcje Lekcje Pokazowe z Fizyki oraz Zwiedzanie Instytutu Fizyki . Zarówno Lekcje jak i Zwiedzanie odbywają się w miarę możliwości organizacyjnych, wyłącznie na indywidualne zamówienia szkół, w grupach liczących 10 - 20 osób, kierowanych przez nauczyciela. Uczestnictwo w wykładach zorganizowanych grup prosimy uzgadniać z panią mgr Urszulą Raczyńską (tel.: 8436861). Również z panią Raczyńską (u której znajduje się spis dostępnych lekcji pokazowych) prosimy uzgadniać terminy lekcji oraz zwiedzania.

Ponieważ każda lekcja wymaga wcześniejszego umówienia się z prowadzącym, zamówienia sali i odpowiedniego ustalenia czasu pracy w laboratorium, dlatego należy zadzwonić na około dwa tygodnie przed planowanym terminem lekcji. Nauczyciel proszony jest także o dostarczenie listy uczniów dla każdej grupy uczniów biorącej udział w zwiedzaniu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian tematów bądź wykładowców, jednakże same terminy wykładów należy traktować jako stałe - z pewnością nie zdarzy się tak, by w podanym terminie wykład się nie odbył.

Do uczestnictwa w wykładach serdecznie zapraszamy zarówno uczniów zainteresowanych fizyką jak i ich nauczycieli.
  Opiekun akcji
"Wykłady-Zwiedzanie-Lekcje"
dr Elżbieta Janik
(e-mail: janik@ifpan.edu.pl)
Warszawa, styczeń 2006 r.