Wspomnienie o prof. dr hab. Macieju Suffczyńskim
opublikowane w Postępach Fizyki
 
 
Wspomnienie o prof. dr hab. Macieju Suffczyńskim wybitnym fizyku, wieloletnim pracowniku Instytutu Fizyki PAN, opublikowane w Postępach Fizyki.


Postepy Fizyki 63, 3, 133-135 (2012)    (  ) 
(Prezentacja za zgodą Redakcji.)