Instytut Fizyki PAN rozpoczął współpracę z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN
w ramach projektu AEgIS
 
 

Głównym celem eksperymentu AEgIS (Antihydrogen Experiment: Gravity, Interferometry, Spectroscopy) jest bezpośredni i bardzo dokładny pomiar przyspieszenia swobodnie spadających atomów antywodoru w polu grawitacyjnym Ziemi. Będzie to pierwsza próba zweryfikowania tzw. słabej zasady równoważności (ang. The weak equivalence principle) dla ciał zbudowanych z antymaterii. Słaba zasada równoważności jest jednym z fundamentalnych filarów współczesnej teorii grawitacji i pierwszy raz była sformułowana już przez Galileusza. Głosi ona, że trajektoria swobodnego spadku dowolnego ciała zależy jedynie od początkowego położenia oraz początkowej prędkości i jest całkowicie niezależna od jego masy, składu, ani struktury wewnętrznej. Ta zdumiewająca własność oddziaływań grawitacyjnych była przedmiotem wielu naukowych debat i dla obiektów zbudowanych z materii została z niesłychaną precyzją potwierdzona doświadczalnie w dużym zakresie skal przestrzennych - od skal atomowych, aż po skale astronomiczne. Wciąż jednak bez zadowalającej odpowiedzi pozostaje pytanie czy ciała zbudowane z antymaterii podlegają tej samej zasadzie. Celem projektu AEgIS jest zrobienie pierwszego kroku w tym właśnie kierunku.

Jednym z kluczowych elementów eksperymentu AEgIS jest wytworzenie, schłodzenie, a następnie uwięzienie w pułapce jonów antywodoru (antyprotonów). W następnym kroku, poprzez przyłączenie pozytonu, zostanie wytworzony neutralny elektrycznie atom antywodoru, którego ruch w polu grawitacyjnym Ziemi będzie mierzony metodami optycznymi. Grupa teoretyków z Instytutu Fizyki PAN kierowana przez prof. Tomasza Sowińskiego specjalizuje się w problemach silnie skorelowanych układów kilku ultrazimnych atomów i dołącza do projektu AEgIS, aby wspomagać planowanie przyszłego eksperymentu.