Spotkanie z delegacją Komisji Naukowo-Technicznej Szanghaju
 
 W piątek 4 września b.r. w Instytucie gościła siedmioosobowa delegacja Komisji Nauki i Techniki Zarządu Miejskiego Szanghaju. Delegacji, w skład której wchodzili przedstawiciele szanghajskich uczelni, przemysłu oraz władz miasta-regionu, przewodniczył wiceprzewodniczący Komisji pan Ma Xing Fa. Wizyta delegacji chińskiej stanowiła, obok spotkania w Ministerstwie Gospodarki, główny punkt programu ich podróży do Polski. W imieniu dyrekcji Instytutu delegację przywitali: profesor Andrzej Wiśniewski oraz dr Paweł Głód. Delegacja spotkała się z grupą profesorów reprezentujących wybrane dziedziny badań uprawianych w Instytucie i zaangażowanych we wdrażanie badań do zastosowań w przemyśle oraz zwiedziła laboratoria.

Po przedstawieniu ogólnych informacji na temat Instytutu prof. Story krótko zreferował prace związane z poszukiwaniem nowych, wydajnych materiałów termoelektrycznych. Tematyka ta wzbudziła duże zainteresowanie - jeden z członków delegacji prowadzi badania na rzecz przemysłu motoryzacyjnego - dyskutowano więc na ile realne jest wykorzystanie nowych termoelektryków w samochodach. Podobnie duże zainteresowanie wzbudziły prace prowadzone w grupie proof. Elbauma związane z diagnostyką i terapią chorób nowotworowych. Wizyta w laboratoriom prof. Godlewskiego zaowocowała szeregiem pytań o możliwości technologii ALD, szczególnie w kontekście fotowoltaiki i możliwości wykonywania pokryć antybakteryjnych na powierzchniach różnych przedmiotów. Wizyty w pracowni prof. Baczewskiego (MBE), prof. Ślawskiej-Waniewski (badania magnesów molekularnych)i prof. Berkowskiego (wzrost kryształów metodą Czhochralskiego) były dobrą okazją do przedstawienia innych kierunków badań prowadzonych w Instytucie. W trakcie rozmów zwracano także uwagę na możliwość wymiany doktorantów pomiędzy Instytutem a uczelniami w Szanghaju. Można sądzić, że wizyta delegacji pozwoli zdecydowanie rozszerzyć istniejącą już współpracę, koordynowaną ze strony Instytutu przez prof. Puźniaka, z ośrodkami naukowymi w Szanghaju.

Spotkanie z delegacją Komisji Naukowo-Technicznej Szanghaju.
Trzeci od prawej przewodniczący delegacji pan Ma Xing Fa.
Część spotkania wypełnił wykład prof. Andrzeja Wiśniewskiego na temat
potencjału badawczego Instytutu Fizyki PAN.