WYKŁADY Z FIZYKI
XXII seria: WIOSNA 2002 r. 

Uprzejmie zawiadamiamy, że w tym semestrze wykłady z fizyki dla nauczycieli i uczniów szkół średnich, organizowane przez Instytut Fizyki PAN od roku 1991 i Szkołę Nauk Ścisłych (od 1993 r.), będą kontynuowane w następujących terminach:

11 marca 2002
Aleksander Wittlin  (Instytut Fizyki PAN)

TELEFONIA KOMÓRKOWA - JAK TO DZIAŁA?

Na wykładzie przedstawię, w sposób przystępny, jak różne osiągnięcia fizyki, matematyki i technologii złożyły się na fenomen współczesnego środka masowej komunikacji.


25 marca 2002
Grzegorz Grabecki i Paweł Kaczor  (Instytut Fizyki PAN)

PRĄD ELEKTRYCZNY NA ŻYWO - CIEKAWE (!!) DOŚWIADCZENIA Z PRĄDEM ELEKTRYCZNYM (wykład z pokazami)

Prąd elektryczny czyli ukierunkowane przemieszczanie się ładunków elektrycznych występuje w ogromnej masie zjawisk przyrody i niemal we wszystkich urządzeniach współczesnej techniki. W czasie tego wykładu zobaczymy jak bardzo nasze codzienne życie zależy od zjawisk związanych z przepływem prądu i postaramy się je zrozumieć poprzez obserwacje szeregu interesujących doświadczeń. Znajdziemy w nich odpowiedź na szereg pytań m. in.: Czy można zobaczyć prąd elektryczny na własne oczy? Dlaczego prąd elektryczny najbardziej “lubi” przepływać przez metale? Czy ułożenie atomów metalu w regularną sieć krystaliczną ma jakieś znaczenie dla dobrego przewodnictwa elektrycznego? Czy można wzbudzić prąd w metalu nie posiadając zasilacza ani baterii? Czy możliwy jest prąd elektryczny płynący bez strat energii? Jak pole magnetyczne wpływa na ruch ładunków elektrycznych? I mnóstwo innych. W części eksperymentów niezbędny będzie udział publiczności licznie zgromadzonej na sali wykładowej.


15 kwietnia 2002
Marek Godlewski  (Instytut Fizyki PAN)

HISTORIA ŹRÓDEL ŚWIATŁA, CZYLI OD ŁUCZYWA I KAGANKA DO DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWEJ (Wykład z pokazami)

W trakcie wykładu przedstawię historię źródeł światła od najstarszych, po te, które w najbliższym czasie zastąpią żarówkę w naszych mieszkaniach. Omówię również zasadę działania tych źródeł światła. Mało kto wie, ze po "rewolucji” związanej z wprowadzeniem przyrządów elektronicznych znajdujemy się na progu nowej "rewolucji", tym razem w optoelektronice. Prowadzone intensywne badania mają doprowadzić do wymiany nieefektywnych źródeł światła, takich jak żarówka, na nowe znacznie wydajniejsze.


29 kwietnia 2002
Ludwik Lis  (Instytut Fizyki PAN)

LASERY - ICH HISTORIA I FIZYKA (Wykład z pokazami)

Na wykładzie opowiemy, jak doszło do odkrycia laserów i omówimy ich działanie na przykładzie lasera He-Ne. Pokazane będą podstawowe doświadczenia ilustrujące własności fizyczne laserowego promieniowania - dyfrakcja, interferencja, zapis i przekazywanie informacji na odległość oraz inne.


13 maja 2002
Mariusz Gajda  (Instytut Fizyki PAN)

ZAGADKA CIEMNEJ MATERII

Gęstość materii jest jednym z najważniejszych parametrów Wszechświata. To ona decyduje o jego geometrii oraz o dalszym losie. Już ponad 70 lat temu astronomowie po raz pierwszy wysunęli hipotezę, że większość materii pozostaje niewidzialna: nie świeci, niczego nie zasłania i nie jest powiązana z gwiazdami. Bierze udział jedynie w oddziaływaniach grawitacyjnych. Do dziś nie wiadomo czym jest owa zagadkowa materia. Ten wykład też tego nie wyjaśni. Zamiast tego przedstawię cały szereg problemów, z którymi boryka się współczesna kosmologia. Kluczem do ich rozwiązania jest tajemnicza ciemna materia.


Wykłady odbywają się w godzinach 17.00 - 18.30 w Audytorium Instytutu Fizyki PAN w Warszawie przy Al. Lotników 32/46. Poszczególne wykłady są niezależne od siebie.

Kontynuowane są również akcje Zwiedzanie Instytutu Fizyki oraz Lekcje Pokazowe z Fizyki. Zarówno Zwiedzanie jak i Lekcje Pokazowe odbywają się w miarę możliwości organizacyjnych, wyłącznie na indywidualne zamówienia szkół, w grupach liczących 10 - 20 osób, kierowanych przez nauczyciela.

Aby uniknąć nadmiernego tłoku na szczególnie atrakcyjnych wykładach prosimy zgłaszać telefonicznie uczestnictwo w wykładach zorganizowanych grup uzgadniając z panią Urszulą Raczyńską (tel.: 8436861 ). Również z panią Raczyńską (u której znajduje się spis dostępnych lekcji pokazowych) prosimy uzgadniać terminy lekcji oraz zwiedzania.

Ponieważ każda lekcja wymaga wcześniejszego umówienia się z prowadzącym, zamówienia sali i odpowiedniego ustalenia czasu pracy w laboratorium, dlatego należy zadzwonić na około dwa tygodnie przed planowanym terminem lekcji. Nauczyciel proszony jest także o dostarczenie listy uczniów dla każdej grupy uczniów biorącej udział w zwiedzaniu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian tematów bądź wykładowców, jednakże same terminy wykładów należy traktować jako stałe - z pewnością nie zdarzy się tak, by w podanym terminie wykład się nie odbył. Wstęp wolny.

Do uczestnictwa w wykładach serdecznie zapraszamy zarówno uczniów zainteresowanych fizyką jak i ich nauczycieli.

Opiekun akcji
"Wykłady-Lekcje-Zwiedzanie"
dr Elżbieta Janik
janik@ifpan.edu.pl

 

Warszawa, styczeń 2002 r.