WYKŁADY Z FIZYKI
WIOSNA 2001 

Uprzejmie zawiadamiamy, że w tym semestrze wykłady z fizyki dla nauczycieli i uczniów szkół średnich, organizowane przez Instytut Fizyki PAN od roku 1991 i Szkołę Nauk Ścisłych (od 1993 r.), będą kontynuowane w następujących terminach:

26 lutego 2001
Doc. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski

PODGLĄDANIE ŚWIATŁA

W trakcie wykładu ilustrowanego doświadczeniami przyjrzymy się dokładniej niektórym własnościom światła, zarówno tym, które znamy dobrze z życia codziennego jak i tym bardziej nieuchwytnym, czasem zaskakującym, związanym np. z polaryzacją i spójnością światła. Popatrzymy m.in. w jaki sposób eksperymentując z polaryzacją światła można wykrzesać barwne obrazy różnych przedmiotów codziennego użytku i jak zostało to wykorzystane w wyświetlaczach przenośnych komputerów. Zobaczymy jak powstają różne barwy na ekranie kolorowego telewizora i jak działa światłowód.


5 marca 2001
Prof. dr hab. Krzysztof Ernst

FIZYKA SPORTU

W każdym sporcie odnaleźć możemy wiele elementów, w których fizyka odgrywa istotną rolę. Aby elementy te zauważyć, musimy spojrzeć na sport nieco inaczej niż czynimy to zazwyczaj. Takie właśnie nietypowe spojrzenie proponuję słuchaczom wykładu zatytułowanego Fizyka Sportu.

Przyjrzenie się kilku wybranym dyscyplinom sportowym przez pryzmat podstawowych praw fizyki pozwoli na dokonanie ciekawych i często nie dostrzeganych wcześniej skojarzeń. Często bywają one również zaskakujące. Kilka prostych demonstracji i pokazów ilustrujących opisywane zjawiska, a także fragmentów filmowych przedstawiających ich przejawy na arenach sportowych stanowić będą uzupełnienie wykładu.


19 marca 2001
Doc.dr hab. Marek Berkowski

JAK W LABORATORIACH POWSTAJĄ KRYSZTAŁY NIE WYSTĘPUJĄCE W PRZYRODZIE?

W trakcie wykładu wyjaśnione zostanie czym różnią się monokryształy od powszechnie spotykanych w przyrodzie materiałów polikrystalicznych i dlaczego potrzebujemy różnych materiałów w tej postaci. Omówionych zostanie kilka najpopularniejszych metod otrzymywania kryształów takich materiałów które topią się bez rozpadu. Na przykładzie krystalizacji materiałów tlenkowych metodą naszego rodaka Profesora Czochralskiego przedstawione zostaną podstawowe problemy z jakimi spotykają się technolodzy otrzymujący monokryształy.


2 kwietnia 2001
Doc. dr hab. Adrian Kozanecki

O POŻYTKACH Z FIZYKI DLA ARCHEOLOGA I HISTORYKA SZTUKI

Mikroskop elektronowy i akcelerator narzędziami historyka sztuki? Trudne do uwierzenia, ale prawdziwe! Opowiemy, w jaki sposób metody współczesnej fizyki pomagają poznać rozwój kultury materialnej człowieka. A także - do czego może posłużyć akcelerator protonów w muzeum. Fascynujące historie badań - czyli fizyk detektywem.


23 kwietnia 2001
Doc. dr hab. Arkadiusz Orłowski

ZŁUDZENIA OPTYCZNE

Dlaczego oko jest okrągłe? Jak powstają obrazy na siatkówce oka? Czy można zobaczyć obiekty które nie istnieją? Jak narysować linie równolegle tak, aby się przecinały? Czy prawdziwe jest zdanie: oko patrzy - mózg widzi? Czy można nie ulec złudzeniom optycznym? Wykład dostarczy odpowiedzi na te i inne pytania, wykorzystując podstawowe prawa optyki i fizjologiczne mechanizmy widzenia.


7 maja 2001
Doc.dr hab. Andrzej Suchocki

DZIURA OZONOWA I OZON W ATMOSFERZE

Zaburzenia składu ozonu w atmosferze ziemskiej mają niekorzystny wpływ na organizmy żywe, stąd też od wielu lat bada się zawartość ozonu. W tym wykładzie zostaną przedstawione podstawowe mechanizmy fizyczne mające wpływ na ilość ozonu w atmosferze ziemskiej. Zostaną także omówione mechanizmy powstawania tzw. dziur ozonowych w okolicach podbiegunowych, które mają dość skomplikowany charakter. Przedstawione zostaną także działania mające na celu ograniczenie wpływu czynników ludzkich na ilość ozonu w atmosferze Ziemi.


Wykłady odbywają się w godzinach 17.00 - 18.30 w Audytorium Instytutu Fizyki PAN w Warszawie przy Al. Lotników 32/46. Poszczególne wykłady są niezależne od siebie.

Kontynuowane są również akcje Zwiedzanie Instytutu Fizyki oraz Lekcje Pokazowe z Fizyki. Zarówno Zwiedzanie jak i Lekcje Pokazowe odbywają się w miarę możliwości organizacyjnych, wyłącznie na indywidualne zamówienia szkół, w grupach liczących 10 - 20 osób, kierowanych przez nauczyciela.

Uczestnictwo w wykładach zorganizowanych grup prosimy uzgadniać z panią Urszulą Raczyńską (tel.: 8436861 lub 8437001 wew. 2911). Również z panią Raczyńską (u której znajduje się spis dostępnych lekcji pokazowych) prosimy uzgadniać terminy lekcji oraz zwiedzania. Ponieważ każda lekcja wymaga wcześniejszego umówienia się z prowadzącym, zamówienia sali i odpowiedniego ustalenia czasu pracy w laboratorium, dlatego należy zadzwonić na około dwa tygodnie przed planowanym terminem lekcji. Nauczyciel proszony jest także o dostarczenie listy uczniów dla każdej grupy uczniów biorącej udział w zwiedzaniu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian tematów bądź wykładowców, jednakże same terminy wykładów należy traktować jako stałe - z pewnością nie zdarzy się tak, by w podanym terminie wykład się nie odbył. Wstęp wolny.

Do uczestnictwa w wykładach serdecznie zapraszamy zarówno uczniów zainteresowanych fizyką jak i ich nauczycieli.

Opiekun akcji
"Wykłady-Lekcje-Zwiedzanie"
dr Elżbieta Janik
janik@ifpan.edu.pl