WYKŁADY Z FIZYKI
XXVI seria: WIOSNA 2004r. 

Uprzejmie zawiadamiamy, że w tym semestrze wykłady z fizyki dla nauczycieli i uczniów szkół średnich, organizowane przez Instytut Fizyki PAN od roku 1991 i Szkołę Nauk Ścisłych (od 1993 r.), będą kontynuowane w następujących terminach:

8 marca 2004
prof. dr hab. Tadeusz Skośkiewicz  (Instytut Fizyki PAN)
dr Andrzej Jędrzejczak  (Instytut Fizyki PAN)

PODSTAWY FIZYKI W POKAZACH - MECHANIKA

W trakcie wykładu omawiane będą w oparciu o doświadczenia pokazowe następujące zagadnienia z zakresu mechaniki:

  • składanie ruchów prostych; jednostajny i jednostajnie przyspieszony
  • zderzenia sprężyste i niesprężyste
  • wahadło matematyczne, okres wahań
  • wahadło Foucault
  • zasada zachowania energii
  • zasada zachowania momentu pędu
  • fala poprzeczna, polaryzacje fali
  • fala podłużna

22 marca 2004
dr Andrzej Wysmołek  (Uniwersytet Warszawski)

Z MAGNETYZMEM NA CO DZIEŃ

Wiedza o magnetyzmie znajduje szerokie zastosowanie we współczesnej technice. To pole magnetyczne steruje wiązką elektronów w lampach kineskopowych naszych telewizorów i umożliwia zapis informacji na twardych dyskach komputerów, a znajomość zjawisk magnetycznych leży u podstaw wielu metod badawczych wykorzystywanych w fizyce, chemii, biologii i medycynie. Należy do nich między innymi magnetyczny rezonans jądrowy (NMR). Za jego przystosowanie do diagnostyki medycznej, w roku 2003 przyznana została Nagroda Nobla. W tym samym roku, tą samą nagrodą uhonorowani zostali naukowcy zajmujący się nadprzewodnictwem - zjawiskiem bardzo blisko związanym z magnetyzmem.
Żeby zrozumieć skomplikowane zjawiska magnetyczne trzeba najpierw poznać podstawowe cechy pola magnetycznego. Omawiane na wykładzie zagadnienia zostaną zilustrowane pokazami.


5 kwietnia 2004
prof. dr hab. Łukasz Turski  (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN)

WODA W DOMU - FIZYK HYDRAULIK


19 kwietnia 2004
prof. dr hab. Robert Hołyst  (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

OD BANIEK MYDLANYCH DO MINIMALNYCH POWIERZCHNI PERIODYCZNYCH, CZYLI RZECZ O JEDNOŚCI W NAUCE

Kiedy puszczamy banki mydlane, bądź rozpinamy cienkie błonki na metalowym drucie tworząc struktury o dziwnych kształtach i wszystkich kolorach tęczy nie zastanawiamy się ze taka zabawa może stanowić wstęp do wielkiej przygody naukowej i rozwoju technologii. Zaczniemy nasza podroż naukowa od baniek mydlanych a skończymy ja na nowoczesnych materiałach takich jak mezoporowate sita czy kryształy fotoniczne. Po drodze poznamy matematykę powierzchni periodycznych, ich chemię i fizykę. Dowiemy się dlaczego we współczesnym świecie nie warto ograniczać się do studiowania tylko jednej wąskiej dziedziny wiedzy. Nauka jest jedna a najpiękniejsze rzeczy tworzone są na styku wielu jej dziedzin.


10 maja 2004
dr Grzegorz Grabecki, dr Paweł Kaczor  (Instytut Fizyki PAN)

PRĄD ELEKTRYCZNY NA ŻYWO

Prąd elektryczny czyli ukierunkowane przemieszczanie się ładunków elektrycznych występuje w ogromnej masie zjawisk przyrody i niemal we wszystkich urządzeniach współczesnej techniki. W czasie tego wykładu zobaczymy jak bardzo nasze codzienne życie zależy od zjawisk związanych z przepływem prądu i postaramy się je zrozumieć poprzez obserwacje szeregu interesujących doświadczeń.
Znajdziemy w nich odpowiedź na szereg pytań m. in.: Czy można zobaczyć prąd elektryczny na własne oczy ? Dlaczego prąd elektryczny najbardziej "lubi" przepływać przez metale ? Czy ułożenie atomów metalu w regularną sieć krystaliczną ma jakieś znaczenie dla dobrego przewodnictwa elektrycznego ? Czy można wzbudzić prąd w metalu nie posiadając zasilacza ani baterii? Czy możliwy jest prąd elektryczny płynący bez strat energii? Jak pole magnetyczne wpływa na ruch ładunków elektrycznych? I mnóstwo innych...W części eksperymentów niezbędny będzie udział publiczności licznie zgromadzonej na sali wykładowej.


UWAGA! Wykład dra Wittlina został przeniesiony z 24 maja na 7 czerwca.
Praepraszamy za zmianę.

7 czerwca 2004
dr Aleksaner Wittlin  (Instytut Fizyki PAN)

UWAGA - WYSOKIE NAPIĘCIE

Podczas wykładu opowiem do czego służą wysokie napięcia elektryczne i jak się je wytwarza, od czasów Nicolai Tesli do dnia dzisiejszego. Wykład będzie ilustrowany doświadczeniami.


Wykłady odbywają się w godzinach 17.00 - 18.30 w Audytorium Instytutu Fizyki PAN w Warszawie przy Al. Lotników 32/46.
Uczestnictwo w wykładach zorganizowanych grup prosimy uzgadniać z panią mgr Urszulą Raczyńską (tel.: 8436861 ).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian tematów bądź wykładowców, jednakże same terminy wykładów należy traktować jako stałe - z pewnością nie zdarzy się tak, by w podanym terminie wykład się nie odbył.
Do uczestnictwa w wykładach serdecznie zapraszamy zarówno uczniów zainteresowanych fizyką jak i ich nauczycieli.

Opiekun akcji
"Wykłady-Lekcje-Zwiedzanie"
dr Elżbieta Janik
janik@ifpan.edu.pl

 

Warszawa, luty 2004 r.