Seminarium Fotofizyki i Spektroskopii Molekularnej
Poniedziałek 10:30, salaD
 
Seminarium Rentgenowskie
Wtorek 10:30, sala D
 
Seminarium Fizyki Teoretycznej
Wtorek 12:00, sala D
 
Seminarium Fizyki Materii Skondensowanej
Wtorek 14:00, sala D
 
Seminarium Optycznych Badań Nanocząstek
Wtorek, 15:00, bud. VIII, p.15
 
Seminarium z Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa
Środa 10:00, sala 203
 
Seminarium z Podstaw Fizyki
Środa 12:00, sala D
 
Seminarium z Fizyki Biologicznej i Bioinformatyki
Środa 15:15