STAFF PUBLICATIONS - 2008

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW IFPAN Z ROKU 2008

Publikacje w czasopismach z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej (Science - Thomson Reuters)

Journal Citation Report
Monografie i podręczniki (rozdziały)
  1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017
 

Publikacje w czasopismach z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej (Science - Thomson Reuters)
(Journal Citation Report)

 
Acta Crystallographica, Section B (Structural Science)
(impact factor - 2.163)
1.  Shalimov A., Borowiec M., Zayarnyuk T., Pujol M.C., Aguilo M., Diaz F.
Coherence length of the KY(WO4)2 single crystal
Acta Crystallogr. B vol. 64, 287 - 290 (2008) [3/6]
Acta Materialia
(impact factor - 3.624)
2.  Tkaczyk S., Galceran M., Kret S., Pujol M.C., Aguilo M., Diaz F., Reshak A., Kityk I.V.
UV-excited piezo-optical effects in oxide nanocrystals incorporated into PMMA matrices
Acta Mater. vol. 56, 5677 - 5684 (2008) [1/8]
Acta Physica Polonica A
(impact factor - 0.34)
3.  Aleszkiewicz M., Aleszkiewicz P., Wojciechowski T., Fronc K., Kolkovski V., Janik E., Jakieła R., Mycielski A., Karczewski G.
Atomic Force Microscopy Study of a Voltage Effect on CdZnTe Crystal Dimensions
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1041 - 1047 (2008) [9/9, KK]
4.  Andrearczyk T., Wosiński T., Figielski T., Mąkosa A., Sadowski J., Tkaczyk Z., Czapkiewicz M., Wróbel J.
Magneto-Transport Characterization of Four-Arm Nanostructure Based on Ferromagnetic (Ga,Mn)As
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1049 - 1054 (2008) [8/8, KK]
5.  Babinski A., Czyż M., Borysiuk J., Kret S., Golnik A., Raymond S., Lapointe J., Wasilewski Z.R.
Neutral and Charged Excitons Localized in the InAs/GaAs Wetting Layer
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1055 - 1060 (2008) [1/8, KK]
6.  Borysiewicz M., Kamińska E., Piotrowska A., Pasternak I., Jakieła R., Dynowska E.
Ti-Al-N MAX Phase, a Candidate for Ohmic Contacts to n-GaN
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1061 - 1066 (2008) [2/6, KK]
7.  Buczko R., Łusakowski J., Friedland K.J., Hey R., Ploog K.
Optical Gamma(6) -> Gamma(8) Free-to-Bound Transitions in Acceptor delta-Doped Single Heterostructure - Theoretical Analysis
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1079 - 1083 (2008) [1/5, KK]
8.  Bylicki F., Gawlik W., Jastrzębski W., Noga A., Szczepanik A., Witkowski M., Zachorowski J., Zawada M.
Studies of the Hydrodynamic Properties of Bose-Einstein Condensate of 87Rb Atoms in a Magnetic Trap
Acta Phys. Pol. A vol. 113 (2), 691 - 705 (2008) [1/8]
9.  Cieplak M.Z., Adamus Z., Konczykowski M., Zhu L.Y., Chien C.L.
Vortex Dynamics in Ferromagnetic/Superconducting Bilayers
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (1), 23 - 28 (2008) [2/5, KK]
10.  Domagała J.Z., Wierzbicka A., Żytkiewicz Z.
Spatially resolved x-ray diffraction technique for crystallographic quality inspection of semiconductor microstructures
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1101 - 1107 (2008) [3/3, KK]
11.  Dybko K., Siekacz M., Skierbiszewski C.
Zero Field Spin Splitting in GaN/AlGaN Heterostructures Probed by the Weak Antilocalization
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1109 - 1113 (2008) [1/3, KK]
12.  Ekino T., Gabovich A.M., Li M.S., Pękała M., Szymczak H., Voitenko A.I.
Pseudogap-like phenomena in cuprates as a manifestation of charge-density waves
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (1), 59 - 66 (2008) [2/6, KK]
13.  Grudziecki M., Gnatowska E., Karpio K., Orłowski A., Załuska-Kotur M.
New Results on Gain-Loss Asymmetry for Stock Markets Time Series
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (3), 569 - 574 (2008) [2/5, KK]
14.  Jastrzębski W., Kowalczyk P.
Investigation of the Spin-Orbit Perturbation of the 6 1(pi) State in KLi Molecule
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (4), 731 - 738 (2008) [1/2]
15.  Kilański Ł., Arciszewska M., Domukhovski V., Dobrowolski W., Slynko V.E., Slynko E.I.
AC Magnetic Susceptibility Studies of Ge(1-x-y)Sn(x)Mn(y)Te Mixed Crystals
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1145 - 1150 (2008) [4/6, KK]
16.  Kilański Ł., Górska M., Domukhovski V., Dobrowolski W., Anderson J.R., Rotundu C., Varnavskiy S., Marenkin S.F.
Zn(1-x)(Mn,Co)(x)GeAs(2) Ferromagnetic Semiconductor: Magnetic and Transport Properties
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1151 - 1157 (2008) [4/8, KK]
17.  Knoff W., Domukhovski V., Dybko K., Dziawa P., Górska M., Jakieła R., Łusakowska E., Reszka A., Taliashvili B., Story T., Anderson J.R., Rotundu C.
Magnetic properties of epitaxial (Ge,Mn)Te thin films with varying crystal stoichiometry
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1159 - 1165 (2008) [9/12, KK]
18.  Kolkovsky V., Wojciechowski T., Wojtowicz T., Karczewski G.
Ferroelectric Field Effect Transistor Based on Modulation Doped CdTe/CdMgTe Quantum Wells
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1173 - 1178 (2008) [4/4, KK]
19.  Kruszewski P., Dobaczewski L., Markevich I.V., Mitchell C., Missous M., Peaker A.R.
Hole-Related Electrical Acitvity of InAs/GaAs Quantum Dots
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1201 - 1206 (2008) [2/6, KK]
20.  Kwiatkowski A., Dłużewski P., Borysiuk J., Wasik D., Twardowski A., Kamińska M., Sadowski J.
MnAs nanocrystals embedded in GaAs
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1207 - 1211 (2008) [2/7, KK]
21.  Lashkarev G.V., Sichkovskyy V.I., Radchenko M.V., Dmitriev A., Slynko V.E., Slynko E.I., Kovalyuk Z.D., Butorin P., Knoff W., Story T., Szymczak R., Jakieła R., Aleshkevych P., Dobrowolski W.
Ferromagnetism of narrow-gap Ge1-x-ySnxMnyTe and layered In1-xMnxSe semiconductors
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1219 - 1227 (2008) [6/14, KK]
22.  Łuka G., Krajewski T., Wachnicki Ł., Szczepanik A., Fidelus J.D., Szczerbakow A., Łusakowska E., Kopalko K., Guziewicz E., Godlewski M.
Hybrid Organic/ZnO p-n Junctions with n-Type ZnO Grown by Atomic Layer Deposition
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1229 - 1234 (2008) [9/10, KK]
23.  Łukasiewicz M., Wójcik-Głodowska A., Godlewski M., Guziewicz E., Jakieła R., Krajewski T., Wachnicki Ł., Szczepanik A., Łusakowska E., Paszkowicz W., Minikayev R., Kiecana M., Sawicki M.
ZnCoO films obtained at low temperature by atomic layer deposition using organic zinc and cobalt precursors
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1235 - 1240 (2008) [12/13, KK]
24.  Mickievicius S., Bondarenka V., Grebinskij S., Oginskis A.K., Butkute R., Tvardauskas H., Vencalis B., Orłowski B., Osinniy V., Pietrzyk M., Drube W.
Valence states of metal ions in La0.7Ce0.3MnO3 thin films
Acta Phys. Pol. A vol. 113 (3), 1071 - 1074 (2008) [3/11, KK]
25.  Nabiałek A., Vasylyev S., Chabanenko V., Rusakov V.F., Piechota S., Szymczak H.
The influence of the sample shape on the flux jumps dynamics in conventional NbTi superconductor
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (1), 235 - 241 (2008) [3/6, KK]
26.  Narkiewicz U., Sibera D., Kuryliszyn-Kudelska I., Kilański Ł., Dobrowolski W., Romcevic N.
Synthesis by Wet Chemical Method and Characterization of Nanocrystalline ZnO Doped with Fe(2)O(3)
Acta Phys. Pol. A vol. 113 (6), 1695 (2008) [3/6]
27.  Nogajewski K., Karpierz K., Łusakowski J., Kossut J., Grynberg M.
Local Electric In-plane Potential Fluctuations In The CdTe/CdMgTe Based Multiple Quantum Wells
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1259 - 1278 (2008) [1/5, KK]
28.  Nowak S., Goryca M., Kazimierczuk T., Gaj J.A., Golnik A., Kossacki P., Wojnar P., Karczewski G.
Single-photon emission from a highly excited CdTe quantum dot
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1273 - 1278 (2008) [2/8, KK]
29.  Orłowski B., Kowalski B., Pietrzyk M., Buczko R.
Resonant Photoemission Study of 4f Electrons on the Surface of Semiconductors
Acta Phys. Pol. A vol. 114, S103 - S114 (2008) [4/4, KK]
30.  Orłowski B., Osinniy V., Dziawa P., Pietrzyk M., Kowalski B., Taliashvili B., Story T., Johnson R.L.
Fano Resonance Investigation of PbTe Layers Containing Eu and Gd Ions
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (2), 351 (2008) [7/8, KK]
31.  Paszkowicz W., Kozak M.
Preface
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (2), (2008) [1/2, KK]
32.  Pełka J.
Synchrotron radiation in biology and medicine
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (2), 309 - 329 (2008) [1/1, KK]
33.  Przeździecka E., Krajewski T., Wachnicki Ł., Szczepanik A., Wójcik-Głodowska A., Yatsunenko S., Łusakowska E., Paszkowicz W., Guziewicz E., Godlewski M.
Characterization of ZnO films grown at low temperature
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1303 - 1310 (2008) [10/10, KK]
34.  Przysłupski P., Dybko K., Tsarou A., Werner-Malento K., Sawicki M., Laviano F., Gozzelino L., Mezzetti E.
Multifunctional La0.7Sr0.3MNO3 - YBa2Cu3O7 heterostructures
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (1), 15 - 22 (2008) [5/8, KK]
35.  Radzyński T., Łusakowski A.
Analysis of Chemical Disorder in Pb(1-x)Ge(x)Te
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1317 - 1322 (2008) [2/2, KK]
36.  Romcevic N., Kostic R., Romcevic M., Hadzic B., Kuryliszyn-Kudelska I., Dobrowolski W., Narkiewicz U., Sibera D.
Raman Scattering from ZnO(Fe) Nanoparticles
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1323 - 1328 (2008) [2/8, KK]
37.  Sadowski J.
GaMnAs: Layers, Wires and Dots
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1001 - 1012 (2008) [1/1, KK]
38.  Skupiński P., Kopalko K., Grasza K., Łusakowska E., Domukhovski V., Jakieła R., Mycielski A.
Substrates Grown from the Vapor for ZnO Homoepitaxy
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1361 - 1368 (2008) [7/7, KK]
39.  Szot M., Kowalczyk L., Gas K., Domukhovski V., Knoff W., Volobuev V.V., Sipatov A.Y., Fedorov A.G., Story T.
Magnetic Properties of EuS/Co Multilayers on KCl and BaF(2) Substrates
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1397 (2008) [6/9, KK]
40.  Szot M., Kowalczyk L., Smajek E., Domukhovski V., Domagała J.Z., Łusakowska E., Taliashvili B., Dziawa P., Knoff W., Wiater M., Wojtowicz T., Story T.
Epitaxial growth and optical properties of PbTe/CdTe semiconductor heterostructures
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1391 - 1396 (2008) [12/12, KK]
41.  Szymczak H., Szymczak R., Baran M., Fink-Finowicki J., Krzymańska B., Aleshkevych P., Jezierski A.
Effect of chemical disorder on geometrically frustrated kagome lattice
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (1), 35 - 42 (2008) [6/7, KK]
42.  Szymczak R., Baran M., Fink-Finowicki J., Krzymańska B., Aleshkevych P., Szymczak H.
Geometrically frustrated kagome lattice with chemical disorder
Acta Phys. Pol. A vol. 113 (1), 413 - 416 (2008) [6/6, KK]
43.  Trajnerowicz A., Golnik A., Kossacki P., Bardyszewski W., Wiater M., Karczewski G., Wojtowicz T.
Excitonic energy shifts in CdMnTe/CdMgTe quantum wells under resonant excitation in presence of 2D carrier gas
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1403 - 1408 (2008) [3/7, KK]
44.  Wieteska K., Misiuk A., Wierzchowski W., Bąk-Misiuk J., Romanowski P., Surma B., Caban P., Yang D., Shalimov A., Graeff W., Prujszczyk M.
Revealing the defects introduced in N- or Ge-doped Cz-Si by irradiation and high temperature-high pressure treatment
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (2), 439 - 446 (2008) [3/11, KK]
45.  Wolska A., Ławniczak-Jabłońska K., Klepka M., Jakieła R., Sadowski J., Demchenko I., Holub-Krappe E., Persson A., Arvanitis D.
XANES studies of Mn K and L3,2 edges in the (Ga,Mn)As layers modified by high temperature annealing
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (2), 357 - 366 (2008) [6/9, KK]
46.  Yastrubchak O., Kulik M., Żuk J., Domagała J.Z., Szymczak R., Wosiński T., Sadowski J., Toth A.
Influence of ion implantation on magnetic, structural and optical properties of (Ga,Mn)As epitaxial films
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1445 - 1450 (2008) [4/8, KK]
47.  Zaleszczyk W., Fronc K., Przeździecka E., Janik E., Presz A., Czapkiewicz M., Wróbel J., Paszkowicz W., Kłopotowski Ł., Karczewski G., Wojtowicz T.
Photoluminescence properties of ZnO nanowires grown on Ni substrate
Acta Phys. Pol. A vol. 114 (5), 1451 - 1456 (2008) [10/11, KK]
48.  Żuberek R., Gutowski M., Szymczak H., Gnatchenko S.L., Merenkov D.N., Bludov A.N.
Temperature dependence of exchange anisotropy of FeNi/FeMn bilayers
Acta Phys. Pol. A vol. 113 (1), 167 - 170 (2008) [3/6, KK]
Acta Physica Polonica B
(impact factor - 0.664)
49.  Igarashi Y., Górecki J., Górecka J.
One dimensional signal diodes constructed with excitable chemical system
Acta Phys. Pol. B vol. 39 (5), 1187 - 1197 (2008) [1/3, KK]
Applied Magnetic Resonance
(impact factor - 0.706)
50.  Fuks H., Kaczmarek S.M., Bodziony T., Berkowski M.
EPR and optical measurements of highly doped SrLaGa3O7:Co, V single crystals
Appl. Magn. Reson. vol. 34 (1-2), 27 - 36 (2008) [1/4]
Applied Physics A (Materials Science Processing)
(impact factor - 1.857)
51.  Wierzbicka A., Domagała J.Z., Maciejewski G., Żytkiewicz Z.
X-ray diffraction micro-imaging of strain in laterally overgrown GaAs layers. Part I: analysis of a single GaAs stripe
Appl. Phys. A vol. 91, 601 - 607 (2008) [3/4]
52.  Wierzbicka A., Domagała J.Z., Żytkiewicz Z.
X-ray diffraction micro-imaging of strain in laterally overgrown GaAs layers. Part II: analysis of multi-stripe and fully overgrown layers
Appl. Phys. A vol. 91, 609 - 614 (2008) [3/3]
Applied Physics Letters
(impact factor - 3.596)
53.  Babinski A., Borysiuk J., Kret S., Czyż M., Golnik A., Raymond S., Wasilewski Z.R.
Natural quantum dots in the InAs/GaAs wetting layer
Appl. Phys. Lett. vol. 92, 171104 (2008) [1/7]
54.  Brodowska B., Kuryliszyn-Kudelska I., Wojtowicz T., Arciszewska M., Dobrowolski W., Slynko E.I., Slynko V.E., Liu X., Furdyna J.K.
Magnetoresistance near the ferromagnetic-paramagnetic phase transition in magnetic semiconductors
Appl. Phys. Lett. vol. 93, 042113 (2008) [5/9]
55.  Chen Y.S., Halm S., Neshataeva E., Kummell T., Bacher G., Wiater M., Wojtowicz T., Karczewski G.
Local control of spin polarization in a semiconductor by microscale current
Appl. Phys. Lett. vol. 93, 141902 (2008) [3/8]
56.  Dobaczewski L., Bernardinia S., Kruszewski P., Hurley P.K., Markevich I.V., Hawkins I.D., Peaker A.R.
Energy state distributions of the Pb centers at the (100), (110), and (111) Si/SiO2 interfaces investigated by Laplace deep level transient spectroscopy
Appl. Phys. Lett. vol. 92, 242104 (2008) [2/7]
57.  Franssen G., Suski T., Kryśko M., Khachapuridze A., Kudrawiec R., Misiewicz J., Kamińska A.
Built-in electric field and large Stokes shift in near-lattice-matched GaN/AlInN quantum wells
Appl. Phys. Lett. vol. 92, 201901 (2008) [1/7]
58.  Frazier M., Kini R.N., Nontapot K., Khodaparast G.A., Wojtowicz T., Liu X.
Time resolved magneto-optical studies of ferrromagnetic InMnSb films
Appl. Phys. Lett. vol. 92, 061911 (2008) [1/6]
59.  Gurung T., Maćkowski S., Karczewski G., Jackson H.E., Smith B.G.
Ultralong spin memory optically excited single magnetic quantum dots
Appl. Phys. Lett. vol. 93, 153114 (2008) [1/5]
60.  Huby N., Ferrari S., Guziewicz E., Godlewski M., Osinniy V.
Electrical behavior of zinc oxide layers grown by low temperature atomic layer deposition
Appl. Phys. Lett. vol. 92, 023502 (2008) [3/5]
61.  Kobyakov S., Suchocki A., Arizmendi L., Jaque F.
Role of charge-transfer states of Cr3+ in creation and annihilation of light-induced polarons in LiNbO3 : Cr-,(3+) MgO crystals
Appl. Phys. Lett. vol. 92 (7), 071904 (2008) [2/4]
62.  Suski T., Litwin-Staszewska E., Piotrzkowski R., Czernecki R., Krysko M., Grzanka S., Nowak G., Franssen G., Dmowski L., Leszczynski M., Perlin P., Łucznik B., Grzegory I., Jakieła R.
Substrate misorientation induced strong increase in the hole concentration in Mg doped GaN grown by metalorganic vapor phase epitaxy
Appl. Phys. Lett. vol. 93, 172117 (2008) [1/14]
Applied Surface Science
(impact factor - 1.406)
63.  Cegiel M., Bazarnik M., Biskupski P., Winiarz S., Gutek J., Bos A., Suto S., Mielcarek S., Wawro A., Czajka R.
STM study of titanium silicide nanostructure growth on Si(111)-(root 19 x root 19) substrate
Appl. Surf. Sci. vol. 254 (21), 6948 - 6951 (2008) [1/10]
64.  Iwanowski R., Welter E., Janik E.
Total electron yield XANES of zinc-blende MnTe
Appl. Surf. Sci. vol. 254, 7183 - 7186 (2008) [2/3]
65.  Okunev V.D., Samoilenko Z.A., Dyachenko T.A., Pushenko E.I., Baran M., Szymczak R., Szymczak H., Gierłowski P., Khmelevskaya V., Antoshina I.A.
Origin of grey spots on the surface of metallic glasses under Ar+ ion irradiation: The surface and volume properties
Appl. Surf. Sci. vol. 254 (11), 3469 - 3478 (2008) [4/10]
66.  Wegscheider M., Simbrunner C., Tian L., Jakieła R., Navarro-Quezada A., Quast M., Sitter H., Bonanni A.
Periodic Mg distribution in GaN: δ-Mg and the effect of annealing on structural and optical properties
Appl. Surf. Sci. vol. 255, 731 - 733 (2008) [1/8]
Biochemistry-US
(impact factor - 3.368)
67.  Rutkowska-Włodarczyk I., Stępiński J., Dadlez M., Darzynkiewicz E., Stolarski R., Niedźwiecka A.
Structural changes of eIF4E upon binding to the mRNA 5' monomethylguanosine and trimethylguanosine Cap
Biochemistry-US vol. 47, 2710 - 2720 (2008) [2/6]
Biomacromolecules
(impact factor - 4.169)
68.  Klepka M., Nedelko N., Greneche J.M., Ławniczak-Jabłońska K., Demchenko I., Ślawska-Waniewska A., Rodrigues C.A., Debrassi A., Bordini C.
Local atomic structure and magnetic ordering of iron in Fe-chitosan complexes
Biomacromolecules vol. 9, 1586 - 1594 (2008) [5/9]
69.  Kowalczyk T., Nowicka A., Elbaum D., Kowalewski T.
Electrospinning of bovine serum albumin. Optimization and the use for production of biosensors
Biomacromolecules vol. 9, 2087 - 2090 (2008) [2/4]
Biophysical Journal
(impact factor - 4.627)
70.  Sułkowska J.I., Cieplak M.
Selection of optimal variants of Go-like models of proteins through studies of stretching
Biophys. J. vol. 95, 3174 - 3191 (2008) [2/2]
71.  Sułkowska J.I., Cieplak M.
Stretching to understand proteins--A survey of the protein data bank
Biophys. J. vol. 94, 6 - 13 (2008) [2/2]
BioSystems
(impact factor - 1.646)
72.  Wojciechowski M., Cieplak M.
Effects of confinement and crowding on folding of model proteins
BioSystems vol. 94, 248 - 252 (2008) [2/2, KK]
Chemical Physics
(impact factor - 1.805)
73.  Rode M.F., Sobolewski A.L.
Photophysics of inter-and intra-moleculary hydrogen bonded systems: Computational studies on the pyrrole-pyridine complex and 2(2' -pyridyl)pyrrole
Chem. Phys. vol. 347 (1-3), 413 - 421 (2008) [2/2]
74.  Shnitko I., Fulara J., Garkusha I., Nagy A., Maier J.P.
Electronic transitions of S-(2) and S-(3) in neon matrixes
Chem. Phys. vol. 346, 8 - 12 (2008) [1/5]
Chemical Physics Letters
(impact factor - 2.207)
75.  Jędrzejewski-Szmek Z., Łubiński D., Kowalczyk P., Jastrzębski W.
Experimental investigation of the 6 1(pi) and 7 1(pi) electronic states of KLi
Chem. Phys. Lett. vol. 458, 64 - 66 (2008) [1/4]
76.  Reva I.D., Łapiński L., Nowak M.J.
Photoinduced oxidation of triphenylphosphine isolated in a low-temperature oxygen matrix
Chem. Phys. Lett. vol. 467, 97 - 100 (2008) [3/3]
77.  Reva I.D., Nowak M.J., Łapiński L., Fausto R.
Photoinduced transformation of matrix-isolated methyl 2-pyrone-3-carboxylate into methyl 2-pyrone-5-carboxylate via intramolecular hydrogen shift in open-ring aldehyde-ketane
Chem. Phys. Lett. vol. 452, 20 - 28 (2008) [3/4]
78.  Sobolewski A.L., Domcke W.
Computational studies of the photophysics of neutral and zwitterionic glycine in an aqueous environment: The glycine-(H20)2 cluster
Chem. Phys. Lett. vol. 457 (4-6), 404 - 407 (2008) [1/2]
79.  Wiącek D., Kozankiewicz B.
Non-planar distortion of single molecules revealed by vibronic fluorescence excitation: Terrylene in p-terphenyl and naphthalene crystals
Chem. Phys. Lett. vol. 462, 280 - 283 (2008) [2/2]
ChemPhysChem (European Journal of Chemical Physics and Physical Chemistry)
(impact factor - 3.502)
80.  Perun S., Tatchen J., Marian C.M.
Singlet and Triplet Excited States and Intersystem Crossing in Free-Base Porphyrin: TDDFT and DFT/MRCI Study
ChemPhysChem. vol. 9, 282 - 292 (2008) [1/3]
Crystal Growth & Design
(impact factor - 4.046)
81.  Kłos A., Domagała J.Z., Bajor A., Pajączkowska A.
Structure deformation in GdCOB single crystals grown by the Czochralski method
Cryst. Growth Des. vol. 8 (9), 3253 - 3256 (2008) [1/4]
Crystallography Reports+
(impact factor - 0.38)
82.  Gudim I.A., Pankrats A.I., Durnalkin E.I., Petrakovskii G.A., Bezmaternykh L.N., Szymczak R., Baran M.
Single-crystal growth of trigonal DyFe3(BO3)(4) and study of magnetic properties
Crystallogr. Rep.+ vol. 53 (7), 1140 - 1143 (2008) [2/7]
83.  Trukhanov S.V., Fedotova V.V., Trukhanov A.V., Stepin S.G., Szymczak H.
Synthesis and structure of nanocrystalline La0.50Ba0.50MnO3
Crystallogr. Rep.+ vol. 53 (7), 1177 - 1180 (2008) [1/5]
European Physical Journal - Special Topics
(impact factor - 0)
84.  Cieplak M.
Molecular dynamics of fluids and droplets in patterned nanochannels
Eur. Phys. J. S. T. vol. 161, 35 - 44 (2008) [1/1]
Europhysics Letters
(impact factor - 2.206)
85.  Czapkiewicz M., Zagrajek P., Wróbel J., Grabecki G., Fronc K., Dietl T., Ohno Y., Ohno H., Matsuzaka S.
0.7 anomaly and magnetotransport of disordered quantum wires
Europhys. Lett. vol. 82, 27003 (2008) [6/9]
86.  Durakiewicz T., Riseborough P.S., Olson C., Joyce J.J., Oppeneer P., Elgazzar S., Bauer E.D., Sarrao J.L., Guziewicz E., Moore D.P., Butterfield M., Graham K.
Observation of a kink in the dispersion of f-electron
Europhys. Lett. vol. 84 (3), 37003 (2008) [1/12]
Fizika Nizkikh Temperatur (Low Temperature Physics)
(impact factor - 0.955)
87.  Beloshenko V.A., Matrosov N.I., Chishko V.V., Mironova O.N., Medvedskaya E.A., Gajda D., Zaleski A., Dyakonov V., Puźniak R., Szymczak H.
Influence of combined deformation and heat treatment on the superconducting properties of a niobium-titanium alloy
Fiz. Nizk. Temp. (Low Temp. Phys.) vol. 34 (8), 606 - 609 (2008) [3/10]
88.  Gnatchenko S.L., Kobets M.I., Khatsko E.N., Baran M., Szymczak R., Lemmens P., Berger H.
Magnetic and resonance properties of the two-dimensional S=1 compound Ni-5(TeO3)(4)Cl-2 with frustrated geometry
Fiz. Nizk. Temp. (Low Temp. Phys.) vol. 34 (8), 630 - 634 (2008) [2/7]
Fizika Tverdogo Tela (Physics of the Solid State)
(impact factor - 0.65)
89.  Agekyan V.F., Ponomareva I.A., Serov A.Y., Filosofov N.G., Karczewski G.
Luminescence of CdMgTe with CdMnTe ultrathin nanolayers
Fiz. Tverd. Tela (Phys. Solid State) vol. 50, 349 - 352 (2008) [1/5]
90.  Kats V.N., Kochereshko V.P., Agekyan V.F., Besombes L., Karczewski G.
Photoluminescence of ZnMnTe quantum-well structures in a magnetic field
Fiz. Tverd. Tela (Phys. Solid State) vol. 50, 775 - 779 (2008) [1/5]
91.  Koroleva L.I., Zashchirinskii D.M., Khapaeva T.M., Gurskii L.I., Kalanda N.A., Trukhan V.M., Szymczak R., Krzymańska B.
Effect of oxygen deficiency on the magnetic, electrical, magnetoelectric, and magnetoelastic properties of La1-xSrx,MnO3-delta manganites
Fiz. Tverd. Tela (Phys. Solid State) vol. 50 (12), 2298 - 2302 (2008) [2/8]
92.  Pashchenko A.V., Pashchenko V., Shemyakov A.A., Kisel N.G., Prokopenko V.K., Revenko Y.F., Sil'cheva A.G., Dyakonov V., Szymczak H.
Influence of cobalt on the structural and magnetic inhomogeneities, phase transitions, and magnetoresistive properties of La0.6Sr0.2Mn1.2-xCoxO3+/-delta
Fiz. Tverd. Tela (Phys. Solid State) vol. 50 (7), 1308 - 1314 (2008) [2/9]
93.  Trukhanov S.V., Trukhanov A.V., Stepin S.G., Szymczak H., Botez C.E.
Effect of the size factor on the magnetic properties of manganite La0.50Ba0.50MnO3
Fiz. Tverd. Tela (Phys. Solid State) vol. 50 (5), 886 - 893 (2008) [1/5]
94.  Vinogradov V.S., Karczewski G., Kucherenko I.V., Mel'nik N.N., Fernandez P.
Raman spectra of structures with CdTe, ZnTe, and CdSe-based quantum dots and their relation to the fabrication technology
Fiz. Tverd. Tela (Phys. Solid State) vol. 50 (1), 164 - 167 (2008) [1/5]
Fresenius Environmental Bulletin
(impact factor - 0.429)
95.  Safarikova M., Pona B.M., Mosiniewicz-Szablewska E., Weyda F., Safarik I.
Dye adsorption on magnetically modified Chlorella vulgaris cells
Frensen Environ. Bull. vol. 17 (4), 486 - 492 (2008) [1/5]
Inorganic Chemistry
(impact factor - 4.123)
96.  Nizhnik Y.P., Szemik-Hojniak A., Deperasińska I., Jerzykiewicz L., Korabik M., Hojniak M., Andeev V.P.
X-ray Crystal Structure and Magnetic and Photophysical Properties of Novel Copper(II) N-Oxide Adduct [(4-MPyO)2(CuCl2)2(H2O)(C2H5OH)] (4-MPyO = 4-(4-Methoxystyryl)pyridine N-Oxide)
Inorg. Chem. vol. 47 (6), 2103 - 2112 (2008) [1/7]
International Journal of Modern Physics B
(impact factor - 0.647)
97.  Dietl T.
Diluted ferromagnetic semiconductors-origin of magnetic ordering and spin-transport properties
Int. J. Mod. Phys. B vol. 22, 104 (2008) [1/1]
Journal of Alloys and Compounds
(impact factor - 1.455)
98.  Yatsunenko S., Godlewski M., Guziewicz E., Zalewska M., Kłonkowski A., Grinberg M., Klar P.J., Heimbrodt W.
Enhanced energy pumping to Tb3+ ions in manganese-doped ZnS nanoparticles
J. Alloys Comp. vol. 451 (1-2), 206 - 298 (2008) [3/7]
Journal of Applied Physics
(impact factor - 2.171)
99.  Dietl T.
Origin and control of ferromagnetism in dilute magnetic semiconductors and oxides
J. Appl. Phys. vol. 103, 07D111 (2008) [1/1, KK]
100.  Dumcenco D., Huang Y., Firszt F., Łęgowski S., Męczyńska H., Marasek A., Strzałkowski K., Paszkowicz W., Tiong K., Hsieh C.
Temperature dependent electromodulation characterization of Zn1-x-yBexMgySe mixed crystals
J. Appl. Phys. vol. 104, 073528 (2008) [1/10]
101.  Franssen G., Gorczyca I., Suski T., Kamińska A., Pereiro J., Munoz E., Iliopoulos E., Georgakilas A., Chel S., Ishitani Y., Yoshikawa A., Christensen N.E., Svane A.
Bowing of the band gap pressure coefficient in InxGa1-xN alloys
J. Appl. Phys. vol. 103, 033514 (2008) [1/13]
102.  Guziewicz E., Kowalik I.A., Godlewski M., Kopalko K., Osinniy V., Wójcik A., Yatsunenko S., Łusakowska E., Paszkowicz W., Guziewicz M.
Extremely low temperature growth of ZnO by atomic layer deposition
J. Appl. Phys. vol. 103, 033515 (2008) [9/10]
103.  Infante I.C., Sanchez F., Fontcuberta J., Estrade S., Peiro F., Arbiol J., Wójcik M., Jędryka E.
Effects of SrTiO3 capping in La2/3Ca1/3MnO3 electrodes of different orientations
J. Appl. Phys. vol. 103 (7), 07E302 (2008) [2/8, KK]
104.  Kamińska A., Franssen G., Suski T., Feltin E., Grandjean N.
Pressure-induced piezoelectric effects in near-lattice-matched GaN/AlInN quantum wells
J. Appl. Phys. vol. 104, 063505 (2008) [1/5]
105.  Markovich V., Fita I.M., Puźniak R., Martin C., Wiśniewski A., Hebert S., Maignan A., Mogilyansky D., Gorodetsky G.
Magnetic properties of electron doped Sm0.1Ca0.9-yBayMnO3 (y=0.06) manganites: Pressure effects on competitive ferromagnetic and antiferromagnetic interactions
J. Appl. Phys. vol. 104 (4), 043921 (2008) [3/9]
106.  Ndilimabaka H., Dumont Y., Popova E., Desfonds P., Jomard F., Keller N., Basletic M., Bouzehouane K., Bibes M., Godlewski M.
Magnetic and transport properties of the room-temperature ferrimagnetic semiconductor Fe1.5Ti0.5O3 +/-delta: Influence of oxygen stoichiometry
J. Appl. Phys. vol. 103 (7), 07D137 (2008) [1/10, KK]
107.  Sankowski P., Kacman P., Majewski J.
Modeling of bias anomaly in (Ga,Mn)As tunneling magnetoresistance structures
J. Appl. Phys. vol. 103 (10), 103709 (2008) [2/3]
108.  Tzankov D., Kovacheva D., Krezhov K., Puźniak R., Wiśniewski A., Svab E., Mikhov M.
Magnetic properties of Bi0.5Sr0.5FexMn1-xO3 (0 ≤ x ≤ 0.7)
J. Appl. Phys. vol. 103 (5), 053910 (2008) [2/7]
109.  Wurmehl S., Kohlhepp J.T., Swagten H.J., Koopmans B., Wójcik M., Balke B., Blum C.G., Ksenofontov V., Fecher G.H., Felser C.
Effects of random distribution of Mn, Fe in Co2Mn1-xFexSi Heusler compounds probed by Mn-55 nuclear magnetic resonance
J. Appl. Phys. vol. 103 (7), 07D706 (2008) [1/10, KK]
110.  Zhou S., Talut G., Potzger K., Shalimov A., Grenzer J., Skorupa W., Helm M., Fassbender J., Cizmar E., Zvyagin S., Wosnitza J.
Crystallographically oriented Fe nanocrystals formed in Fe-implanted TiO2
J. Appl. Phys. vol. 103, 083907 (2008) [1/11]
Journal of Chemical Physics
(impact factor - 3.044)
111.  Cieplak M., Banavar J.R.
Molecular dynamics of immiscible fluids in chemically patterned nanochannels
J. Chem. Phys. vol. 128, 104709 (2008) [1/2]
112.  Cieplak M., Thompson D.
Coarse-grained molecular dynamics simulations of nanopatterning with multivalent inks
J. Chem. Phys. vol. 128, 234906 (2008) [1/2]
113.  Kouza M., Hu C., Li M.S.
New force replica exchange method and protein folding pathways probed by force-clamp technique
J. Chem. Phys. vol. 128, 045103 (2008) [2/3]
114.  Li M.S., Gabovich A.M., Voitenko A.I.
New method for deciphering free energy landscape of three-state proteins
J. Chem. Phys. vol. 129 (10), 105102 (2008) [1/3]
115.  Li M.S., Klimov D.K., Straub J.E., Thirumalai D.
Probing the mechanisms of fibril formation using lattice models
J. Chem. Phys. vol. 129 (17), 175101 (2008) [1/4]
116.  Piancastelli M., Stolte W., Guillemin R., Wolska A., Lindle D.W.
Photofragmentation of SiF4 upon Si 2p and F 1s core excitation: Cation and anion yield spectroscopy
J. Chem. Phys. vol. 128, 134309 (2008) [1/5]
117.  Vieuxmaire O.P., Lan Z., Sobolewski A.L., Domcke W.
Ab initio characterization of the conical intersections involved in the photochemistry of phenol
J. Chem. Phys. vol. 129, 224307 (2008) [1/4]
Journal of Computational Chemistry
(impact factor - 4.297)
118.  Roy L.E., Durakiewicz T., Martin R.L., Peralta L.E., Scuseria G., Olson C., Joyce J.J., Guziewicz E.
Dispersion in the Mott insulator UO2: A comparison of photoemission spectroscopy and screened hybrid density functional theory
J. Comput. Chem. vol. 29 (13), 2288 - 2294 (2008) [1/8]
Journal of Crystal Growth
(impact factor - 1.95)
119.  Gelczuk Ł., Serafińczuk J., Dąbrowska-Szata M., Dłużewski P.
Anisotropic misfit strain relaxation in lattice mismatched InGaAs/GaAs heterostructures grown by MOVPE
J. Cryst. Growth vol. 310, 3014 - 3018 (2008) [1/4]
120.  Grasza K., Skupiński P., Mycielski A., Łusakowska E., Domukhovski V.
ZnO bulk growth in hydrogen atmosphere
J. Cryst. Growth vol. 310 (7-9), 1823 - 1826 (2008) [5/5, KK]
121.  Jasik A., Wnuk A., Wójcik-Jedlińska A., Jakieła R., Muszalski J., Strupiński W., Bugajski M.
The influence of the growth temperature and interruption time on the crystal quality of InGaAs/GaAs QW structures grown by MBE and MOCVD methods
J. Cryst. Growth vol. 310, 2785 - 2792 (2008) [1/7]
122.  Navarro-Quezada A., Simbrunner C., Kiecana M., Hernandez-Sosa G., Quast M., Wegscheider M., Sawicki M., Dietl T., Bonanni A.
Fe onto GaN(0001) grown in a full MOVPE process
J. Cryst. Growth vol. 310 (7-9), 1772 (2008) [3/9, KK]
123.  Wójcik A., Godlewski M., Guziewicz E., Minikayev R., Paszkowicz W.
Controlling of preferential growth mode of ZnO thin films grown by atomic layer deposition
J. Cryst. Growth vol. 310, 284 - 289 (2008) [5/5]
124.  Zhydachevskii Y., Suchocki A., Berkowski M., Sugak D.Y., Luchechko A., Warchoł S.
Technological approaches for improving thermoluminescent properties of the Czochralski-grown YAlO3:Mn crystals
J. Cryst. Growth vol. 310 (13), 3219 - 3223 (2008) [2/6]
Journal of Luminescence
(impact factor - 1.611)
125.  Mahlik S., Zalewska M., Grinberg M., Kłonkowski A., Godlewski M.
Luminescence kinetics in silica gel doped with Tb3+ ions and ZnS: Mn2+ nanocrystals
J. Lumin. vol. 128 (5-6), 921 - 923 (2008) [1/5, KK]
Journal of Magnetism and Magnetic Materials
(impact factor - 1.704)
126.  Ohno H., Dietl T.
Spin-transfer physics and the model of ferromagnetism in (Ga, Mn) As
J. Magn. Magn. Mat. vol. 320 (7), 1293 - 1299 (2008) [1/2]
127.  Racka K., Ślawska-Waniewska A., Krzyżewski A., Gich M., Roig A., Shafranovsky E.A., Petrov Y.I.
Magnetic behaviour of Fe-Cr nanoparticle systems
J. Magn. Magn. Mat. vol. 320 (20), e683-e687 (2008) [3/7, KK]
Journal of Materials Science
(impact factor - 1.081)
128.  Khomchenko V.A., Troyanchuk I.O., Szymczak R., Szymczak H.
Negative magnetization in La0.75Nd0.25CrO3 perovskite
J. Mater. Sci. vol. 43 (16), 5662 - 5665 (2008) [2/4]
129.  Szymczak R., Czepelak M., Kolano R., Kolano-Burian A., Krzymańska B., Szymczak H.
Magnetocaloric effect in La1-xCaxMnO3 for x=0.3, 0.35, and 0.4
J. Mater. Sci. vol. 43 (5), 1734 - 1739 (2008) [3/6]
Journal of Materials Science - Materials in Electronics
(impact factor - 0.947)
130.  Chow L., Gonzalez J., Del Barco E., Vanfleet R., Misiuk A., Prujszczyk M., Shunmugavelu A., Chai G., Bąk-Misiuk J.
Diffusion profiles and magnetic properties of Mn-implanted silicon after thermal annealing
J. Mater. Sci. - Mater. El. vol. 19 (S1), 263 - 268 (2008) [1/9, KK]
131.  Kwiatkowski A., Wasik D., Kamińska M., Borysiuk J., Bożek R., Sadowski J., Twardowski A.
Structural and magnetic properties of MnAs/GaAs ferromagnetic semiconductor nanocomposite material
J. Mater. Sci. - Mater. El. vol. 19 (8-9), 740 - 743 (2008) [1/7, KK]
132.  Mesli A., Kruszewski P., Dobaczewski L., Kolkovski V., Larsen A.N., Abrosimov N.V.
Point Defects in SiGe alloys; structural guessing based on electronic transition analysis
J. Mater. Sci. - Mater. El. vol. 19 (S1), 115 - 121 (2008) [2/6, KK]
133.  Wosiński T., Figielski T., Morawski A., Mąkosa A., Osinniy V., Wróbel J., Sadowski J.
Domain-wall induced magneto-resistive memory in ferromagnetic (Ga, Mn)As nanostructures
J. Mater. Sci. - Mater. El. vol. 19 (S1), 111 - 114 (2008) [7/7, KK]
Journal of Materials Science-Materials in Medicine
(impact factor - 1.581)
134.  Baszkiewicz J., Krupa D., Kozubowski J., Rajchel A., Lewandowska-Szumiel M., Barcz A., Sobczak J.W., Kosiński A., Chróścicka A.
The effect of sodium-ion implantation on the properties of titanium
J. Mater. Sci. - Mater. M vol. 19, 3081 - 3091 (2008) [1/9, b. af.]
Journal of Molecular Spectroscopy
(impact factor - 1.269)
135.  Adohi-Krou A., Jastrzębski W., Kowalczyk P., Stolyarov A.V., Ross A.J.
Investigation of the D1(Pi) state of NaK by polarisation labelling spectroscopy
J. Mol. Spectrosc. vol. 250, 27 - 32 (2008) [1/5]
136.  Bizzocchi L., Degli Esposti C., Dore L., Kisiel Z.
Submillimetre-wave spectrum, 14N-hyperfine structure, and dipole moment of cyclopropyl cyanide
J. Mol. Spectrosc. vol. 251, 138 - 144 (2008) [1/4]
137.  Kisiel Z., Pszczółkowski L., Cazzoli G., Dore L.
Strong Coriolis coupling between v5 and v11 states of CH3CCl3 studied by millimeter-wave spectroscopy
J. Mol. Spectrosc. vol. 251, 235 - 240 (2008) [2/4]
Journal of Molecular Structure
(impact factor - 1.486)
138.  Kraśnicki A., Krąglewski M., Mader H.
Rotational spectrum and structure of 1,2,3,4-tetrafluorobenzene.
J. Mol. Struct. vol. 882, 123 - 127 (2008) [1/3, b. af.]
139.  Runka T., Berkowski M., Drozdowski M.
Temperature-dependent Raman scattering study of SAT0.16:LA0.04:CAT0.8 mixed oxide perovskite crystal
J. Mol. Struct. vol. 875 (1-3), 560 - 564 (2008) [1/3]
Journal of Nanoscience and Nanotechnology
(impact factor - 1.987)
140.  Guskos N., Likodimos V., Glenis S., Maryniak M., Baran M., Szymczak R., Rosłaniec Z., Kwiatkowska M., Petridis D.
Magnetic properties of gamma-Fe2O3/poly(ether-ester) nanocomposites
J. Nanosci. Nanotechno. vol. 8 (4), 2127 - 2134 (2008) [2/9]
Journal of Non-Crystalline Solids
(impact factor - 1.319)
141.  Fita I.M., Mogilyansky D., Markevich I.V., Puźniak R., Wiśniewski A., Titelman L., Vradman L., Herskowitz M., Varyukhin V., Gorodetsky G.
Pressure-induced suppression of ferromagnetic phase in LaCoO3 nanoparticles
J. Non-Cryst. Solids vol. 354 (47-51), 5204 - 5206 (2008) [3/10, KK]
142.  Guskos N., Maryniak M., Typek J., Guskos A., Szymczak R., Senderek E., Rosłaniec Z., Petridis D., Aidinis K.
Influence of maghemite concentration on magnetic interactions in maghemite/PTT-block-PTMO nanocomposite
J. Non-Cryst. Solids vol. 354 (35-39), 4401 - 4406 (2008) [1/9, KK]
143.  Piwowarska D., Kaczmarek S.M., Berkowski M.
Dielectric, optical and EPR studies of PbMoO4 single crystals, pure and doped with cobalt ions
J. Non-Cryst. Solids vol. 354 (35-39), 4437 - 4442 (2008) [1/3, KK]
144.  Szymczak R., Baran M., Fink-Finowicki J., Krzymańska B., Aleshkevych P., Szymczak H., Barilo S.N., Bychkov G.L., Shiryaev S.V.
Geometrically frustrated Kagome staircase lattice with chemical disorder
J. Non-Cryst. Solids vol. 354 (35-39), 4186 - 4188 (2008) [6/9, KK]
145.  Wolska A., Ławniczak-Jabłońska K., Kret S., Dłużewski P., Szczepańska A., Klepka M., Walczak M., Lefrais Y., Hytch M., Misiuk A.
Atomic order in magnetic Mn inclusions in Si crystals: XAS and TEM studies
J. Non-Cryst. Solids vol. 354 (35-39), 4189 - 4192 (2008) [7/10, KK]
Journal of Physical Chemistry A
(impact factor - 2.918)
146.  Chmura B., Rode M.F., Sobolewski A.L., Łapiński L., Nowak M.J.
A Computational Study on the Mechanism of Intramolecular Oxo-Hydroxy Phototautomerism Driven by Repulsive (pi-sigma)* State
J. Phys. Chem. A vol. 112, 13655 - 13661 (2008) [5/5]
147.  Jarmelo S., Reva I.D., Łapiński L., Nowak M.J., Fausto R.
Matrix-Isolated Diglycolic Anhydride: Vibrational Spectra and Photochemical Reactivity
J. Phys. Chem. A vol. 112, 11178 - 11189 (2008) [2/5]
148.  Łapiński L., Gerega A., Sobolewski A.L., Nowak M.J.
Thioperoxy Derivative generated by UV-Induced Transformation of N-Hydroxypyridine-2(1H)-thione Isolated in Low-Temperature Matrixes
J. Phys. Chem. A vol. 112, 238 - 248 (2008) [4/4]
149.  Sobolewski A.L., Domcke W.
Computational Model of Photocatalytic Water Splitting
J. Phys. Chem. A vol. 112, 7311 - 7313 (2008) [1/2]
150.  Yamazaki S., Domcke W., Sobolewski A.L.
Nonradiative Decay Mechanisms of the Biologically Relevant Tautomer of Guanine
J. Phys. Chem. A vol. 112, 11965 - 11968 (2008) [1/3]
151.  Zientara M., Jakubczyk D., Kolwas K., Kolwas M.
Temperature Dependence of the Evaporation Coefficient of Water in Air and Nitrogen under Atmospheric Pressure: Study in Water Droplets
J. Phys. Chem. A vol. 112, 5152 - 5158 (2008) [4/4]
Journal of Physics and Chemistry of Solids
(impact factor - 0.899)
152.  Runka T., Berkowski M., Łapiński A., Drozdowski M.
Temperature Raman scattering study of CaAl0.5Ta0.5O3 perovskite crystal
J. Phys. Chem. Solids vol. 69 (7), 1646 - 1651 (2008) [1/4]
Journal of Physics B (Atomic, Molecular and Optical Physics)
(impact factor - 2.012)
153.  Deshmukh P., Banerjee T., Varma H., Hemmers O., Guillemin R., Rolles D., Wolska A., Yu S., Lindle D.W., Johnson W.R., Manson S.T.
Theoretical and experimental demonstrations of the existence of quadrupole Cooper minima
J. Phys. B vol. 41, 021002 (2008) [1/11]
154.  Janowicz M., Orłowski A., Mostowski J.
Spontaneous emission in a Fabry-Perot cavity: frequency modulation and collective effects
J. Phys. B vol. 41 (6), 065501 (2008) [3/3]
Journal of Physics D (Applied Physics)
(impact factor - 2.2)
155.  Lebecki K.M., Donahue M.J., Gutowski M.
Periodic boundary conditions for demagnetization interactions in micromagnetic simulations
J. Phys. D vol. 41, 175005 (2008) [2/3]
156.  Markovich V., Jung G., Fita I.M., Mogilyansky D., Wu X., Wiśniewski A., Puźniak R., Froumin N., Titelman L., Vradman L., Herskowitz M., Gorodetsky G.
Magnetotransport in granular LaMnO3+delta manganite with nano-sized particles
J. Phys. D vol. 41 (18), 185001 (2008) [3/12]
157.  Silva R.S., Morais P.C., Mosiniewicz-Szablewska E., Cuevas R.F., Campoy J.C., Pelegrini F., Fanyao Q., Dantas N.O.
Synthesis and magnetic characterization of Pb1-xMnxS nanocrystals in glass matrix
J. Phys. D vol. 41 (16), 165005 (2008) [1/8]
Journal of Physics: Condensed Matter
(impact factor - 1.886)
158.  Ekino T., Gabovich A.M., Li M.S., Pękała M., Szymczak H., Voitenko A.I.
Temperature-dependent pseudogap-like features in tunnel spectra of high-Tc cuprates as a manifestation of charge-density wawes
J. Phys., Condens. Matter. vol. 20, 425218 (2008) [2/6]
159.  Galicka M., Bukała M., Kacman P., Buczko R.
Modelling the structure of GaAs and InAs nanowires
J. Phys., Condens. Matter. vol. 20 (45), 454226 (2008) [4/4]
160.  Groiss H., Kaufmann E., Springholz G., Schwarzl T., Hesser G., Schaffler F., Heiss W., Koike K., Ikatura T., Hotei T., Yano M., Wojtowicz T.
Size-controlled quantum dots fabricated by precipitation of epitaxially grown, immiscible semicoductor heterosystems
J. Phys., Condens. Matter. vol. 20, 454216 (2008) [1/12]
161.  Karpierz K., Łusakowski J., Kossut J., Grynberg M.
Potential fluctuations in CdTe epitaxial layers studied by shallow donor spectroscopy in the far infrared
J. Phys., Condens. Matter. vol. 20, 195217 (2008) [1/4]
162.  Malinowski A., Cieplak M.Z., Berkowski M.
Variable range hopping in the spin-glass phase of La2-xSrxCuO4
J. Phys., Condens. Matter. vol. 20 (8), 085207 (2008) [3/3]
163.  Niewieczerzał S., Cieplak M.
The folding transition state theory in simple model systems
J. Phys., Condens. Matter. vol. 20, 244134 (2008) [2/2]
164.  Ritter C., Vorotynov A.M., Pankrats A.I., Petrakovskii G.A., Temerov V.E., Gudim I.A., Szymczak R.
Magnetic structure in iron borates RFe3(BO3)4(R = Y, Ho): a neutron diffraction and magnetization study
J. Phys., Condens. Matter. vol. 20 (36), 365209 (2008) [1/7]
165.  Robouch B.V., Zajdel P., Kisiel A., Marcelli A., Sheregii E.M., Guidi M.C., Piccinini M., Polit J.J., Cebulski J., Burattini E., Mycielski A.
Analysis of the phonon line profile of hydrogenated CdTe
J. Phys., Condens. Matter. vol. 20 (32), 325217 (2008) [1/11]
166.  Wegscheider M., Tian L., Navarro-Quezada A., Faina B., Bonanni A., Pacuski W., Jakieła R., Dietl T.
Effects of magnetic ions on optical properties: the case of (Ga, Fe)N
J. Phys., Condens. Matter. vol. 20, 454222 (2008) [2/8]
167.  Zawadzki W., Rusin T.
Zitterbewegung (trembling motion) of electron in narrow-gap semiconductors
J. Phys., Condens. Matter. vol. 20 (45), 454208 (2008) [1/2]
168.  Zhigadlo N.D., Katrych S., Bukowski Z., Weyeneth S., Puźniak R., Karpiński J.
Single crystals of superconducting SmFeAsO1-xFy grown at high pressure
J. Phys., Condens. Matter. vol. 20 (34), 342202 (2008) [1/6]
169.  Zhydachevskii Y., Durygin A., Drozd V.A., Suchocki A., Sugak D.Y., Wróbel J.
Structural and spectroscopic properties of Mn-doped YAIO3 ceramics
J. Phys., Condens. Matter. vol. 20 (9), 095204 (2008) [2/6]
Journal of Synchrotron Radiation
(impact factor - 2.978)
170.  Yi J., Chu Y., Argunova T., Domagała J.Z., Je J.H.
X-ray diffractometry and topography of lattice plane curvature in thermally deformed Si wafer
J. Synchrotron. Radiat. vol. 15, 96 - 99 (2008) [1/5]
Journal of the Korean Physical Society
(impact factor - 1.204)
171.  Andrearczyk T., Zaleszczyk W., Wiater M., Wojtowicz T., Sawicki M., Karczewski G., Dietl T., Popovic D., Jaroszyński J.
Colossal Magnetoresistance in (Cd,Mn)Te heterostructures
J. Korean Phys. Soc. vol. 53 (1), 28 - 32 (2008) [7/9, KK]
172.  Davies J.J., Smith L.C., Wolverson D., Boukari H., Cox R.T., Mariette H., Cibert J., Kochereshko V.P., Platonov A., Wiater M., Wojtowicz T., Karczewski G.
Excitons in motion in CdTe, ZnTe and ZnSe
J. Korean Phys. Soc. vol. 53 (5), 2803 - 2807 (2008) [3/12, KK]
173.  Goryca M., Kossacki P., Nawrocki M., Wojnar P., Karczewski G.
Nanosecond spin dynamics in (Cd,Mn)Te quantum dots and quantum wells
J. Korean Phys. Soc. vol. 53 (5), 2963 - 2966 (2008) [2/5, KK]
174.  Guziewicz E., Godlewski M., Kopalko K., Kowalik I.A., Yatsunenko S., Osinniy V., Paszkowicz W., Łusakowska E., Dłużewski P.
Extra-Low Temperature Growth of ZnO Films by Atomic Layer Deposition
J. Korean Phys. Soc. vol. 53 (5), 2880 - 2883 (2008) [9/9, KK]
175.  Kazimierczuk T., Suffczyński J., Golnik A., Gaj J.A., Wojnar P., Kossacki P.
Inter-dot coupling in a self-assembled CdTe/ZnTe system
J. Korean Phys. Soc. vol. 53 (1), 154 - 157 (2008) [1/6, KK]
176.  Kolkovsky V., Wiater M., Wojtowicz T., Karczewski G., Jaroszyński J.
Magnetoresistance of lodine-doped CdMnTe/CdMgTe spin quantum wells
J. Korean Phys. Soc. vol. 53 (5), 3068 - 3072 (2008) [4/5, KK]
177.  Koudinov A.V., Kusrayev Y.G., Smith L.C., Davies J.J., Wolverson D., Wiater M., Karczewski G., Wojtowicz T.
Modulation of quantum well optical properties by illumination above the barrier bandgap
J. Korean Phys. Soc. vol. 53 (5), 2792 - 2795 (2008) [3/8, KK]
178.  Kusrayev Y.G., Koudinov A.V., Averkiev N.S., Wolverson D., Davies J.J., Kossut J., Karczewski G., Wojtowicz T.
Linearly polarized emission of quantum wells subject to an in-plane magnetic field
J. Korean Phys. Soc. vol. 53 (5), 2782 - 2786 (2008) [3/8, KK]
179.  Nishizawa N., Ishikawa K., Kuroda S., Takita K., Mitome M., Bando Y., Dietl T.
Correlation between Cr Distribution and Ferromagnetism in lodine-Doped (Zn, Cr)Te
J. Korean Phys. Soc. vol. 53 (5), 2917 - 2920 (2008) [1/7, KK]
180.  Smith L.C., Wolverson D., Bingham S.J., Davies J.J., Lentze M., Geurts J., Wiater M., Karczewski G., Wojtowicz T.
Coherent Raman spectroscopy of Cd(1-x)Mn(x)Te quantum wells
J. Korean Phys. Soc. vol. 53 (5), 2787 - 2791 (2008) [3/9, KK]
181.  Trajnerowicz A., Golnik A., Kossacki P., Pacuski W., Bardyszewski W., Wiater M., Karczewski G., Wojtowicz T.
Changes of the light-hole exciton line in CdMnTe/CdMgTe quantum wells under resonant excitation of the heavy-hole exciton
J. Korean Phys. Soc. vol. 53 (5), 2981 - 2984 (2008) [3/8, KK]
182.  Wojciechowski T., Jakubas P., Bogusławski P., Karczewski G.
Ferroelectricity in Ternary (CdZn)A(VI) Crystals
J. Korean Phys. Soc. vol. 53 (1), 23 - 27 (2008) [4/4, KK]
183.  Wojtowicz T., Janik E., Zaleszczyk W., Sadowski J., Karczewski G., Dłużewski P., Kret S., Szuszkiewicz W., Dynowska E., Domagała J.Z., Aleszkiewicz M., Baczewski L., Petrouchik A., Presz A., Pacuski W., Golnik A., Kossacki P., Morhange J., Kirmse H., Neumann M., Caliebe W.
MBE Growth and Properties of ZnTe- and CdTe-Based Nanowires
J. Korean Phys. Soc. vol. 53 (5), 3055 - 3063 (2008) [13/21, KK]
Journal of the Physical Society of Japan
(impact factor - 2.212)
184.  Dietl T.
Interplay between Carrier Localization and Magnetism in Diluted Magnetic and Ferromagnetic Semiconductors
J. Phys. Soc. Jpn. vol. 77, 031005 (2008) [1/1]
185.  Takeyama S., Natori Y., Hirayama Y., Kojima E., Arishima Y., Mino H., Karczewski G., Wojtowicz T., Kossut J.
Charged excitons and biexcitons in CdZnTe/(Cd,Zn,Mn)Te quantum wells in pulse magnetic fields
J. Phys. Soc. Jpn. vol. 77, 044702 (2008) [3/9]
Materials Chemistry and Physics
(impact factor - 1.871)
186.  Khomchenko V.A., Troyanchuk I.O., Szymczak H.
Influence of oxygen content on the magnetic properties of B-site deficient lanthanum manganites
Mater. Chem. Phys. vol. 111 (1), 154 - 157 (2008) [1/3]
Materials Science and Engineering B (Advanced Functional Solid-State Materials)
(impact factor - 1.33)
187.  Glukhanyuk V., Kozanecki A.
Site-selective luminescence studies of the 4I11/2 excited states of Er centers in 6H SiC
Mater. Sci. Eng. B vol. 146 (1-3), 208 - 211 (2008) [2/2]
188.  Makarova K., Stachowicz M., Glukhanyuk V., Kozanecki A., Ugolini C., Lin J.Y., Jiang H.X., Zavada J.
Spectroscopic studies of Er-centers in MOCVD grown GaN layers highly doped with Er
Mater. Sci. Eng. B vol. 146, 193 - 195 (2008) [4/8]
189.  Misiuk A., Abrosimov N.V., Romanowski P., Bąk-Misiuk J., Wnuk A., Surma B., Wierzchowski W., Wieteska K., Graeff W., Prujszczyk M.
Effect of annealing under stress on defect structure of Si-Ge
Mater. Sci. Eng. B vol. 154 - 155, 137 - 140 (2008) [2/10]
Materials Science-Poland
(impact factor - 0.332)
190.  Brodowska B., Kuryliszyn-Kudelska I., Arciszewska M., Dybko K., Domukhovski V., Dobrowolski W., Slynko V.E., Slynko E.I., Dugaev V.K.
Transport and magnetic properties of Ge(1-x-y)Mn(x)(Eu,Yb)(y)Te semimagnetic semiconductors
Mater. Sci.- Poland vol. 26 (4), 927 - 932 (2008) [6/9, KK]
191.  Czerwosz E., Dłużewski P., Kęczkowska J., Kozłowski M., Suchańska M., Wronka H.
Palladium nanocrystals and their properties
Mater. Sci.- Poland vol. 26, 119 - 125 (2008) [2/6]
192.  Gelczuk Ł., Dąbrowska-Szata M., Serafińczuk J., Masalska A., Łusakowska E., Dłużewski P.
Anisotropic strain relaxation and surface morphology related to asymmetry in the formation of misfit dislocations in InGaAs/GaAs heterostructures
Mater. Sci.- Poland vol. 26, 157 - 166 (2008) [2/6]
193.  Knoff W., Dziawa P., Osinniy V., Taliashvili B., Domukhovski V., Diduszko R., Domagała J.Z., Łusakowska E., Jakieła R., Story T.
Ferromagnetic and structural properties of Ge(1-x)Mn(x)Te epitaxial layers
Mater. Sci.- Poland vol. 26 (4), 959 - 963 (2008) [10/10, KK]
194.  Lebecki K.M.
Modeling of magnetization reversal for long ferromagnetic nanotubes
Mater. Sci.- Poland vol. 26 (4), 983 - 988 (2008) [1/1, KK]
195.  Osinniy V., Misiuk A., Szot M., Świątek K., Bąk-Misiuk J., Barcz A., Jung W., Prujszczyk M., Story T.
Magnetic properties of silicon crystals implanted with manganese
Mater. Sci.- Poland vol. 26 (3), 751 - 757 (2008) [5/9, KK]
196.  Szot M., Kowalczyk L., Smajek E., Volobuev V.V., Sipatov A.Y., Story T.
Spectral dependence of magnetooptical Kerr effect in EuS-based ferromagnetic semiconductor multilayers
Mater. Sci.- Poland vol. 26 (4), 1033 - 1037 (2008) [4/6, KK]
197.  Szuszkiewicz W., Morhange J.F., Dynowska E., Janik E., Zaleszczyk W., Presz A., Domagała J.Z., Caliebe W., Karczewski G., Wojtowicz T.
Raman scattering studies of MBE-grown ZnTe nanowires
Mater. Sci.- Poland vol. 26 (4), 1053 - 1059 (2008) [7/10, KK]
198.  Szuszkiewicz W., Morhange J.F., Schumm M., Lentze M., Gołacki Z., Skupiński P., Grasza K., Geurts J.
Raman spectroscopy of Zn(1-x)Co(x)O mixed crystals
Mater. Sci.- Poland vol. 26 (4), 1045 - 1052 (2008) [4/8, KK]
199.  Szymczak H., Szymczak R.
Magnetocaloric effect. Physics and applications
Mater. Sci.- Poland vol. 26 (4), 805 - 814 (2008) [2/2, KK]
200.  Volnianska O., Bogusławski P.
Electronic and magnetic properties of IIA-V nitrides
Mater. Sci.- Poland vol. 26 (4), 921 - 925 (2008) [2/2, KK]
201.  Wilamowski Z., Malissa H., Jantsch W.
Tuning of Spin Resonance by an Electric Current in a Si Quantum Well
Mater. Sci.- Poland vol. 26 (4), 863 - 869 (2008) [1/3, KK]
202.  Wosiński T., Figielski T., Morawski A., Mąkosa A., Szymczak R., Wróbel J., Sadowski J.
Magnetoresistive memory in ferromagnetic (Ga,Mn)As nanostructures
Mater. Sci.- Poland vol. 26 (4), 1097 - 1104 (2008) [7/7, KK]
Microelectronic Engineering
(impact factor - 1.503)
203.  Godlewski M., Guziewicz E., Szade J., Wójcik-Głodowska A., Wachnicki Ł., Krajewski T., Kopalko K., Jakieła R., Yatsunenko S., Przeździecka E., Kruszewski P., Huby N., Tallarida M., Ferrari S.
Vertically stacked non-volatile memory devices - material considerations
Microelectron. Eng. vol. 85 (12), 2434 - 2438 (2008) [10/14, KK]
204.  Huby N., Tallarida G., Kutrzeba M., Ferrari S., Guziewicz E., Wachnicki Ł., Godlewski M.
New selector based on zinc oxide grown by low temperature atomic layer deposition for vertically stacked non-volatile memory devices
Microelectron. Eng. vol. 85 (12), 2442 - 2444 (2008) [3/7, KK]
Molecular Physics
(impact factor - 1.568)
205.  Grochola A., Jastrzębski W., Kowalczyk P.
Spectroscopic study of the 6 1(pi)u state in Li2
Mol. Phys. vol. 106 (11), 1375 - 1378 (2008) [1/3]
Nano Letters
(impact factor - 9.627)
206.  Zaleszczyk W., Janik E., Presz A., Dłużewski P., Kret S., Szuszkiewicz W., Morhange J.F., Dynowska E., Kirmse H., Neumann W., Petrouchik A., Baczewski L., Karczewski G., Wojtowicz T.
Zn1-xMnxTe diluted magnetic semiconductor nanowires grown by molecular beam epitaxy
Nano Lett. vol. 8 (11), 4061 - 4065 (2008) [10/14]
Nanotechnology
(impact factor - 3.31)
207.  Hewaparakrama K.P., Maćkowski S., Jackson H.E., Smith L.M., Heiss W., Karczewski G.
Tuning spin properties of excitons in single CdTe quantum dots by annealing
Nanotechnology vol. 19 (12), 125706 (2008) [1/6]
208.  Janik E., Dynowska E., Dłużewski P., Kret S., Presz A., Zaleszczyk W., Szuszkiewicz W., Morhange J.F., Petrouchik A., Maćkowski S., Wojtowicz T.
Zn(1-x)Mg(x)Te nanowires grown by solid source molecular beam epitaxy
Nanotechnology vol. 19 (36), 365606 (2008) [8/11]
209.  Wawro A., Suto S., Czajka R., Kasuya A.
The solid state reaction of Fe with the Si(111) vicinal surface: splitting of bunched steps
Nanotechnology vol. 19 (20), 205706 (2008) [1/4]
210.  Wojnar P., Suffczyński J., Kowalik K., Golnik A., Aleszkiewicz M., Karczewski G., Kossut J.
Size-dependent magneto-optical effects in CdMnTe diluted magnetic quantum dots
Nanotechnology vol. 19 (23), 235403 (2008) [4/7]
Nature
(impact factor - 28.751)
211.  Chiba D., Sawicki M., Nishitani Y., Nakatani Y., Matsukura F., Ohno H.
Magnetization vector manipulation by electric fields
Nature vol. 455, 515 - 518 (2008) [1/6]
New Journal of Physics
(impact factor - 3.264)
212.  Trushkin S., Biernacki S., Le Van K., Suchocki A., Kamińska A.
High pressure luminescence of ZnTe:Cr2+ crystals
New J. Phys. vol. 10, 013023 (2008) [5/5]
Optical Materials
(impact factor - 1.519)
213.  Godlewski M., Ivanov V.Y., Yatsunenko S.
Dynamics of spin interactions in Mn2+ doped CdMnTe semiconductors studied with optically detected magnetic resonance
Opt. Mater. vol. 30 (5), 669 - 673 (2008) [3/3, KK]
214.  Grinberg M., Suchocki A., Wojtowicz T., Barzowska J.
Proceedings of the International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials
Opt. Mater. vol. 30 (5), V - V (2008) [2/4, KK]
215.  Ivanov V.Y., Godlewski M., Kalabukhova E.N., Dimitriadis C.A., Zekentes K.
Photoluminescence and optically detected magnetic resonance investigations of wurtzite phase 4H-SiC
Opt. Mater. vol. 30 (5), 746 - 748 (2008) [2/5, KK]
216.  Kostic R., Romcevic M., Romcevic N., Kłopotowski Ł., Kossut J., Kuljanin-Jakovjevic J., Comor M., Nedeljkovic J.
Photoluminescence and far-infrared spectroscopy of PbS quantum dots - Polyvinyl alcohol nanocomposite
Opt. Mater. vol. 30 (7), 1177 - 1182 (2008) [2/8, KK]
217.  Yatsunenko S., Świątek K., Godlewski M., Froba M., Klar P.J., Heimbrodt W.
Electron spin resonance investigations of ZnMnS nanoparticles
Opt. Mater. vol. 30 (5), 753 - 755 (2008) [3/6, KK]
Optics Express
(impact factor - 3.709)
218.  Silvestre O., Grau J., Pujol M.C., Massons J., Aguilo M., Diaz F., Borowiec M., Szewczyk A., Gutowska M., Massot M., Salazar A., Petrov V.A.
Thermal properties of monoclinic KLu(WO4)2 as a promising solid state laser host
Opt. Express vol. 16 (7), 5022 - 5034 (2008) [3/12]
Physica B
(impact factor - 0.751)
219.  Lebecki K.M., Kazakova O., Gutowski M.
Micromagnetic simulations of hysteresis in an array of cobalt nanotubes
Physica B vol. 403 (2-3), 360 - 363 (2008) [2/3, KK]
220.  Prokhorov A.D., Borowiec M., Dyakonov V., Kamenev V., Prokhorov A.A., Aleshkevych P., Zayarnyuk T., Szymczak H.
The ground state and EPR spectrum in monoclinic KY(WO4)2:Nd3+ single crystal
Physica B vol. 403 (18), 3174 - 3178 (2008) [7/8]
Physica C
(impact factor - 1.079)
221.  Ekino T., Gabovich A.M., Li M.S., Pękała M., Szymczak H., Voitenko A.I.
Tunnel spectra of junctions involving BSCCO and other cuprates: Superconducting and charge-density-wave gapping
Physica C vol. 468 (15-20), 1145 - 1147 (2008) [2/6, KK]
Physica E
(impact factor - 0.834)
222.  Aku-Leh C., Perez F., Jusserand B., Richards D.R., Karczewski G.
Measuring the Zeeman energy and the spin polarization of a 2DEG in quantum wells
Physica E vol. 40 (6), 1865 - 1866 (2008) [1/5, KK]
223.  Marchewka M., Sheregii E.M., Tralle I., Ploch D., Tomaka G., Furdak M., Kolek A., Stadler A., Mleczko K., Zak D., Strupiński W., Jasik A., Jakieła R.
Magnetospectroscopy of symmetric and anti-symmetric states in double quantum wells
Physica E vol. 40, 894 - 906 (2008) [1/13, b. af.]
224.  Sankowski P., Kacman P., Majewski J.
Self-consistent model of spin dependent tunneling in (Ga,Mn)As structures
Physica E vol. 40 (6), 1944 - 1946 (2008) [2/3, KK]
225.  Tung L., Karczewski G., Wang Y.J.
Unusual magneto-infrared modes in CdMnTe/CdMgTe quantum well structures
Physica E vol. 40 (5), 1608 - 1610 (2008) [1/3, KK]
Physica Status Solidi A - Applied Research
(impact factor - 1.214)
226.  Kozanecki A., Glukhanyuk V., Przybylińska H.
Site-selective spectroscopy of erbium in wide band gap semiconductors
Phys. Status Solidi A vol. 205 (1), 38 - 42 (2008) [3/3, KK]
227.  Stupakiewicz A., Kirilyuk A., Maziewski. A., Rasing T., Wawro A., Baczewski L.
Linear and nonlinear magneto-optical response of ultrathin Co/Au/Mo and Co/Mo films grown on sapphire substrates
Phys. Status Solidi A vol. 205 (8), 1770 - 1773 (2008) [2/6]
228.  Wronkowska A., Skowronski L., Wronkowski A., Zielinski L., Firszt F., Marasek A., Paszkowicz W., Arwin H.
Lattice absorption of Be-containing semiconductor alloys determined by spectroscopic ellipsometry
Phys. Status Solidi A vol. 205, 849 - 853 (2008) [1/8, KK]
Physica Status Solidi B - Basic Research
(impact factor - 1.071)
229.  Amo A., Ballarini D., Kozhemyakina E., Sanvitto D., Kłopotowski Ł., Vina L., Bajoni D., Bloch J., Skolnick M.S., Roberts J.S.
Ultrafast tailoring of the exciton distribution in quantum wells
Phys. Status Solidi B vol. 245, 1064 - 1066 (2008) [1/10, b. af.]
230.  Kochereshko V.P., Smith L.C., Davies J.J., Cox R.T., Platonov A., Wolverson D., Boukari H., Mariette H., Cibert J., Wiater M., Wojtowicz T., Karczewski G.
Excitons in motion: universal dependence of the magnetic moment on kinetic energy
Phys. Status Solidi B vol. 245, 1059 - 1063 (2008) [3/12]
Physical Chemistry Chemical Physics
(impact factor - 3.343)
231.  Borba A., Albrecht M., Gomez-Zavaglia A., Łapiński L., Nowak M.J., Suhm M.A., Fausto R.
Dimer formation in nicotinamide and picolinamide in the gas and condensed phases probed by infrared spectroscopy
Phys. Chem. Chem. Phys. vol. 10, 7010 - 7021 (2008) [2/7]
232.  Sobolewski A.L.
Reversible molecular switch driven by excited-state hydrogen transfer
Phys. Chem. Chem. Phys. vol. 10 (9), 1243 - 1247 (2008) [1/1]
Physical Review A (Atomic, Molecular and Optical Physics)
(impact factor - 2.893)
233.  Białynicki-Birula I., Białynicka-Birula Z.
Dynamical Casimir effect in oscillating media
Phys. Rev. A vol. 78, 042109 (2008) [1/2]
234.  Białynicki-Birula I., Białynicka-Birula Z.
Electromagnetic radiation by gravitating bodies
Phys. Rev. A vol. 77, 052103 (2008) [1/2]
235.  Głódź M., Huzandrov A., Safronova M., Sydoryk I., Szonert J., Klavins J.
Experimental and theoretical study of the nf-level lifetimes of potassium
Phys. Rev. A vol. 77, 022503 (2008) [4/6]
236.  Trippenbach M., Infeld E., Gocałek J., Matuszewski M., Oberthaler M., Malomed B.A.
Spontaneous symmetry breaking of gap solitons and phase transitions in double-well traps
Phys. Rev. A vol. 78 (1), 013603 (2008) [1/6]
Physical Review B (Condensed Matter)
(impact factor - 3.172)
237.  Alberi K., Stone P.R., Dubon O.D., Walukiewicz W., Wojtowicz T., Liu X., Furdyna J.K.
Formation of Mn-derived imputity band in III-Mn-V alloys by valence band anticrossing
Phys. Rev. B vol. 78, 075201 (2008) [1/7]
238.  Dietl T.
Hole states in wide band-gap diluted magnetic semiconductors and oxides
Phys. Rev. B vol. 77, 085208 (2008) [1/1]
239.  Dyakonov V., Bukhanko F.N., Kamenev V., Zubov E., Arciszewska M., Dobrowolski W., Mikhaylov V., Puźniak R., Wiśniewski A., Piotrowski K., Varyukhin V., Szymczak H., Szytuła A., Duraj R., Stusser N., Arulraj A., Baran S., Penc B., Jaworsk, Jaworska-Gołąb T.
Lattice distortion effect on structure and on spin ordering of Mn ions in La(1-x)Nd(x)MnO(3+sigma) manganites
Phys. Rev. B vol. 77, 214428 (2008) [7/19]
240.  Fita I.M., Markovich V., Mogilyansky D., Puźniak R., Wiśniewski A., Titelman L., Vradman L., Herskowitz M., Varyukhin V., Gorodetsky G.
Size- and pressure-controlled ferromagnetism in LaCoO3 nanoparticles
Phys. Rev. B vol. 77 (22), 224421 (2008) [3/10]
241.  Geresdi A., Halbritter A., Csontos M., Csonka S., Mihaly G., Wojtowicz T., Liu X., Janko B., Furdyna J.K.
Nanoscale spin polarization in the dilute magnetic semiconductor (In,Mn)Sb
Phys. Rev. B vol. 77, 233304 (2008) [1/9]
242.  Inomata K., Wójcik M., Jędryka E., Ikeda N., Tezuka N.
Site disorder in Co2Fe(Al,Si) Heusler alloys and its influence on junction tunnel magnetoresistance
Phys. Rev. B vol. 77 (21), 214425 (2008) [2/5]
243.  Ivanov V.Y., Godlewski M., Yakovlev D.R., Kneip M.K., Bayer M., Ryabchenko S.M., Waag A.
Optically detected magnetic resonance in (Zn,Mn)Se/(Zn,Be)Se quantum wells
Phys. Rev. B vol. 78 (8), 085322 (2008) [2/7]
244.  Jakubas P., Bogusławski P.
Generation of vacancy-interstitial pairs as a possible origin of resistivity switching and ferroelectric properties in Cd(1-x)Zn(x)Te
Phys. Rev. B vol. 77, 214104 (2008) [2/2]
245.  Karpiński J., Zhigadlo N.D., Katrych S., Rogacki K., Batlogg B., Tortello M., Puźniak R.
MgB2 single crystals substituted with Li and with Li-C: Structural and superconducting properties
Phys. Rev. B vol. 77 (21), 214507 (2008) [1/7]
246.  Kłopotowski Ł., Gruszczyńska A., Janik E., Wiater M., Kossacki P., Karczewski G., Wojtowicz T.
Mapping of quantum well eigenstates with semimagnetic probes
Phys. Rev. B vol. 77, 235312 (2008) [6/7]
247.  Kolkovski V., Nielsen H.K., Larsen A.N., Dobaczewski L.
Negative-U property of interstitial hydrogen in GaAs
Phys. Rev. B vol. 78 (3), 035211 (2008) [1/4]
248.  Krzyżewski F., Załuska-Kotur M.
Coupling of orthogonal diffusion modes in two-dimensional nonhomogeneous systems
Phys. Rev. B vol. 78, 235406 (2008) [2/2]
249.  Litvinenko K.L., Nikzad L., Pidgeon C.R., Allam L., Cohen L.F., Ashley T., Emeny M., Zawadzki W., Murdin B.N.
Temperature dependence of the electron Lande g factor in InSb and GaAs
Phys. Rev. B vol. 77, 033204 (2008) [1/9]
250.  Markovich V., Fita I.M., Wiśniewski A., Puźniak R., Mogilyansky D., Titelman L., Vradman L., Herskowitz M., Gorodetsky G.
Metastable diamagnetic response of 20 nm La1-xMnO3 particles
Phys. Rev. B vol. 77 (1), 014423 (2008) [3/9]
251.  Markovich V., Fita I.M., Wiśniewski A., Puźniak R., Mogilyansky D., Titelman L., Vradman L., Herskowitz M., Gorodetsky G.
Surface and exchange-bias effects in compacted CaMnO3-delta nanoparticles
Phys. Rev. B vol. 77 (5), 054410 (2008) [3/9]
252.  Mesli A., Dobaczewski L., Nielsen H.K., Kolkovsky V., Petersen M.C., Larsen A.N.
Low-temperature irradiation-induced defects in germanium: In situ analysis
Phys. Rev. B vol. 78 (16), 165202 (2008) [1/6]
253.  Piętosa J., Dąbrowski B., Wiśniewski A., Puźniak R., Kiyanagi R., Maxwell T., Jorgensen J.D.
Pressure effects on magnetic and structural properties of pure and substituted SrRuO3
Phys. Rev. B vol. 77 (10), 104410 (2008) [3/7]
254.  Punkkinen M.P., Laukkanen P., Komsa H.-P., Ahola M., Rasanen N., Kokko K., Kuzmin M., Adell J., Sadowski J., Perala R.E., Ropo M., Rantala T.T., Vayrynen I.J., Pessa M., Vitos L., Kollar P., Mirbt S., Johansson B.
Bismuth-stabilized (2X1) and (2X4) reconstruction on GaAs(100) surfaces: Combined first-principles, photoemission, and scanning tunneling microscopy study
Phys. Rev. B vol. 78, 195304 (2008) [1/18]
255.  Rusin T., Zawadzki W.
Zitterbewegung of electrons in graphene in a magnetic field
Phys. Rev. B vol. 78, 125419 (2008) [1/2]
256.  Smith L.C., Davies J.J., Wolverson D., Crampin S., Cox R.T., Cibert J., Mariette H., Kochereshko V.P., Wiater M., Karczewski G., Wojtowicz T.
Motion-dependent magnetic properties of excitons in CdTe
Phys. Rev. B vol. 78, 085204 (2008) [3/11]
257.  Smith L.C., Davies J.J., Wolverson D., Lentze M., Geurts J., Wojtowicz T., Karczewski G.
Dependence of multiple Mn(2+) spin-flip Raman scattering in quantum wells on the magnetic field direction
Phys. Rev. B vol. 77, 115341 (2008) [2/7]
258.  Spathis P., Colson S., Yang F., Van der Beek C.J., Gierłowski P., Shibauchi T., Matsuda Y., Gaifullin M.B., Li M., Kes P.H.
C-axis coupling in underdoped Bi2Sr2CaCu2O8 + delta with varying degrees of disorder
Phys. Rev. B vol. 77, 104503 (2008) [1/10]
259.  Suffczyński J., Kowalik K., Kazimierczuk T., Trajnerowicz A., Goryca M., Kossacki P., Golnik A., Nawrocki M., Gaj J.A., Karczewski G.
Single-spin optical read-out in CdTe/ZnTe quantum dot studied by photon correlation spectroscopy
Phys. Rev. B vol. 77, 245306 (2008) [1/10]
260.  Śliwa C., Dietl T.
Electron-hole contribution to the apparent s-d exchange interaction in III-V dilute magnetic semiconductors
Phys. Rev. B vol. 78, 165205 (2008) [2/2]
261.  Testelin C., Eble B., Bernardot F., Karczewski G., Chamarro M.
Signature of the overhauser field on the coherent spin dynamics of donor-bound electrons in a single CdTe quantum well
Phys. Rev. B vol. 77, 235306 (2008) [1/5]
262.  Vavassori P., Bisero D., Bonanni A., Busato A., Grimsditch M., Lebecki K.M., Metlushko V., Ilic B.
Magnetostatic dipolar domain-wall pinning in chains of permalloy triangular rings
Phys. Rev. B vol. 78, 174403 (2008) [1/8]
263.  Volnianska O., Bogusławski P.
Molecular magnetism of monoclinic SrN: A first-principles study
Phys. Rev. B vol. 77, 220403 (2008) [2/2]
264.  Wilamowski Z., Ungier W., Jantsch W.
Electron spin resonance in a two-dimensional electron gas induced by current or by electric field
Phys. Rev. B vol. 78 (17), 174423 (2008) [2/3]
265.  Zawadzki W., Pfeffer P., Bratschitsch R., Chen Z., Cundiff S.T., Murdin B.N., Pidgeon C.R.
Temperature dependence of the electron spin g factor in GaAs
Phys. Rev. B vol. 78, 245203 (2008) [2/7]
Physical Review C
(impact factor - 3.302)
266.  Lozeva R., Simpson G., Grawe H., Neyens G., Atanasova L., Balabanski D., Bazzacco D., Becker F., Bednarczyk P., Benzoni G., Blasi N., Blazhev A., Bracco A., Brandau C., Caceres L., Camera F., Chamoli S., Crespi F., Daugas J., Werner-Malento E.
New sub-μs isomers in 125,127,129Sn and isomer systematics of 124-130Sn
Phys. Rev. C vol. 77, 064313 (2008) [1/64, b. af.]
267.  Steer S., Podolyak Z., Pietri S., Górska M., Regan P., Rudolph D., Werner-Malento E., Garnsworthy A., Hoischen R., Gerl J., Wollersheim H., Maier K., Grawe H., Becker F., Bednarczyk P., Caceres L., Doornenbal P., Geissel H., Grębosz J.
Single-particle behavior at N=126: Isomeric decays in neutron-rich 204Pt
Phys. Rev. C vol. 78, 061302 (2008) [1/55, b. af.]
Physical Review E (Statistical Physics, Plasmas, Fluids, and Related Interdisciplinary Topics)
(impact factor - 2.483)
268.  Krzyżewski F., Załuska-Kotur M.
Segregation in a noninteracting binary mixture
Phys. Rev. E vol. 77, 031502 (2008) [2/2]
269.  Ławniczak M., Hul O., Bauch S., Seba P., Sirko L.
Experimental and numerical investigation of the reflection coefficient and the distributions of Wigner's reaction matrix for irregular graphs with absorption
Phys. Rev. E vol. 77, 056210 (2008) [4/5]
Physical Review Letters
(impact factor - 6.944)
270.  Bonanni A., Navarro-Quezada A., Tian L., Wegscheider M., Matej Z., Holy V., Lechner R., Bacher G., Rovezzi M., D'Acapito F., Kiecana M., Sawicki M., Dietl T.
Controlled Agregation of magnetic ions in a semiconductor. Experimental demonstration.
Phys. Rev. Lett. vol. 101, 135502 (2008) [3/13]
271.  Laukkanen P., Punkkinen M.P., Komsa H., Ahola M., Kokko K., Kuzmin M., Adell J., Sadowski J., Perala R.E., Ropo M., Rantala T.T., Vayrynen I.J., Pessa M., Vitos L., Kollar P., Mirbt S., Johansson B.
Anomalous Bismuth-Stabilized (2 x 1) Reconstructions on GaAs (100) and InP (100) Surfaces
Phys. Rev. Lett. vol. 100, 086101 (2008) [1/17]
272.  Mihaly G., Csontos M., Bordacs S., Kezsmarki I., Wojtowicz T., Liu X., Janko B., Furdyna J.K.
Anomalous Hall effect in the (In,Mn)Sb dilute magnetic semiconductor
Phys. Rev. Lett. vol. 100, 107201 (2008) [1/8]
273.  Pacuski W., Kossacki P., Ferrand D., Golnik A., Cibert J., Wegscheider M., Navarro-Quezada A., Bonanni A., Kiecana M., Sawicki M., Dietl T.
Observation of Strong-Coupling Effects in a Diluted Magnetic Semiconductors Ga1-xFexN
Phys. Rev. Lett. vol. 100, 037204 (2008) [3/11]
274.  Sułkowska J.I., Sułkowski P., Szymczak P., Cieplak M.
Tightening of knots in proteins
Phys. Rev. Lett. vol. 100, 058106 (2008) [2/4]
Physics Letters A
(impact factor - 1.711)
275.  Savytskyy N., Tymoshchuk O., Hul O., Bauch S., Sirko L.
Investigation of nodal domains in a chaotic three-dimensional microwave rough billiard with the translational symmetry
Phys. Lett. A vol. 372, 1851 - 1855 (2008) [5/5]
Physics Letters B
(impact factor - 4.189)
276.  Garnsworthy A., Regan P., Caceres L., Pietri S., Sun Y., Rudolph D., Górska M., Podolyak Z., Steer S., Hoischen R., Heinz A., Becker F., Bednarczyk P., Doornenbal P., Geissel H., Gerl J., Grawe H., Grębosz J., Kelic A., Werner-Malento E. et al."
Neutron-proton pairing competition in N=Z nuclei: Metastable state decays in the proton dripline nuclei 82/41Nb and 86/43Tc"
Phys. Lett. B vol. 660, 326 - 330 (2008) [1/56, b. af.]
Pis'ma v Zhurnal Tekhnicheskoi Fiziki (Technical Physics Letters)
(impact factor - 0.449)
277.  Okunev V.D., Isaev V.A., Dyachenko T.A., Lewandowski S.J.
Formation of YBa2Cu3O6 + x Clusters in Laser-Generated Plasma
Pis'ma Zh. Tekh. Fiz. (Tech. Phys. Lett.) vol. 34 (1), 65 - 68 (2008) [1/4]
278.  Samoilenko Z.A., Okunev V.D., Pushenko E.I., Pafomov N.N., Dyachenko T.A., Szymczak R., Szymczak H., Lewandowski S.J.
Effect of the Self-Organized Cluster Structure in LaSrMnO Films on the Slope of the Temperature Dependence of Resistivity
Pis'ma Zh. Tekh. Fiz. (Tech. Phys. Lett.) vol. 34 (10), 870 - 873 (2008) [3/8]
Proceedings of the National Academy of Sciences (USA)
(impact factor - 9.598)
279.  Lan Z., Frutos L.M., Sobolewski A.L., Domcke W.
Photochemistry of hydrogen-bonded aromatic pairs: Quantum dynamical calculations for the pyrrole-pyridine complex
Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) vol. 105 (35), 12707 - 12712 (2008) [1/4]
280.  Sułkowska J.I., Sułkowski P., Szymczak P., Cieplak M.
Stabilizing effect of knots on proteins
Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) vol. 105, 19714 - 19719 (2008) [2/4]
Proteins-Structure Function and Bioinformatics
(impact factor - 3.354)
281.  Sułkowska J.I., Kloczkowski A., Sen T., Cieplak M., Jernigan R.
Predicting the order in which contacts are broken during single molecule protein stretching experiments
Proteins vol. 71 (1), 45 - 60 (2008) [2/5]
Reviews on Advanced Materials Science
(impact factor - 1.122)
282.  Sówka E., Leonowicz M., Pomogailo J.A., Dzhardimalieva G.I., Kaźmierczak J., Ślawska-Waniewska A., Kopcewicz M.
Structure and properties of magnetic nanoparticles processed by pyrolysis of polymers containing Co and Fe
RAMS vol. 18 (7), 651 - 654 (2008) [2/7]
Russian Journal of Inorganic Chemistry+
(impact factor - 0.59)
283.  Novotortsev V.M., Marenkin S.F., Varnavskiy S., Koroleva L.I., Kupriyanova T.A., Szymczak H., Kilański Ł., Krzymańska B.
Ferromagnetic semiconductor ZnGeAs(2)(Mn) with a Curie point of 367 K
Russ. J. Inorg. Chem.+ vol. 53 (1), 22 - 29 (2008) [3/8]
Science and Technology of Advanced Materials
(impact factor - 1.27)
284.  Inomata K., Ikeda N., Tezuka N., Goto R., Sugimoto S., Wójcik M., Jędryka E.
Highly spin-polarized materials and devices for spintronics
Sci. Technol. Adv. Mat. vol. 9 (1), 014101 (2008) [2/7]
Semiconductor Science and Technology
(impact factor - 1.899)
285.  Dobrovolskiy A.A., Artamkin A.I., Dziawa P., Story T., Slynko E.I., Slynko V.E., Ryabova L.I., Khokhlov D.R.
Deep impurity levels in vanadium-doped Pb(1-x)Mn(x)Te solid solution
Semicond. Sci. Technol. vol. 23, 055004 (2008) [2/8]
Sensors and Actuators A - Physical
(impact factor - 1.348)
286.  Kuźmiński M., Nesteruk K., Lachowicz H.K.
Magnetic field meter based on giant magnetoimpedance effect
Sensor. Actuat. A - Phys. vol. 141 (1), 68 - 75 (2008) [3/3]
Solid State Communications
(impact factor - 1.535)
287.  Gondek Ł., Guillot M., Szytuła A., Gutowska M., Więckowski J.
Magnetic properties of TbPtGe2 in high magnetic field
Solid State Commun. vol. 147 (7-8), 313 - 316 (2008) [2/5]
288.  Tzankov D., Skumryev V., Aroyo M., Puźniak R., Kuzmin M., Mikhov M.
Magnetic anisotropy of multiferroic HoMn2O5 single crystal
Solid State Commun. vol. 147 (5-6), 212 - 216 (2008) [1/6]
Superconductor Science and Technology
(impact factor - 2.547)
289.  Gosk J., Puźniak R., Strzelecka G., Materna A., Hruban A., Wiśniewski A., Szewczyk A., Kowalski G., Korona K., Kamińska M., Twardowski A.
The appearance of superconductivity in GaP and GaAs samples highly doped with Cr
Supercond. Sci. Technol. vol. 21 (6), 065019 (2008) [3/11]
290.  Jaworski M.
Flux-flow dynamics in a long Josephson junction with nonuniform bias current.
Supercond. Sci. Technol. vol. 21, 065016 (2008) [1/1]
Superlattices and Microstructures
(impact factor - 1.344)
291.  Cronenberger S., Barate P., Brunetti A., Vladimirova E.V., Scalbert D., Teran F.J., Karczewski G., Wojtowicz T.
Electron spin relaxation in very diluted CdMnTe quantum wells
Superlattices Mictrostruct. vol. 43, 427 - 430 (2008) [2/8]
292.  Markovich V., Fita I.M., Mogilyansky D., Wiśniewski A., Puźniak R., Titelman L., Vradman L., Herskowitz M., Gorodetsky G.
Effect of particle size on magnetic properties of LaMnO3+delta nanoparticles
Superlattices Mictrostruct. vol. 44, 476 - 482 (2008) [3/9]
Theoretical Foundations of Chemical Engineering+
(impact factor - 0.272)
293.  Novotortsev V.M., Fedorchenko I.V., Kupriyanova T.N., Koroleva L.I., Szymczak R., Marenkin S.F.
New ferromagnetic material based on ZnSiAs2 containing manganese
Theor. Found. Chem. En. + vol. 42 (5), 575 - 578 (2008) [1/6]
Thin Solid Films
(impact factor - 1.693)
294.  Gorbenko O.Y., Melnikov O.V., Kaul A.R., Koroleva L.I., Babushkina N.A., Taldenkov A.N., Inyushkin A.V., Barranco A., Szymczak R.
Preparation and properties of La1-xAgyMnO3+delta thin epitaxial films
Thin Solid Films vol. 516 (12), 3783 - 3790 (2008) [1/9]
295.  Markevich I.V., Dobaczewski L., Nielsen K.B., Litvinov V.V., Petukh A.N., Pokotilo Y.M., Abrosimov N.V., Peaker A.R.
Electrically active hydrogen-implantation defects in Ge crystals and SiGe alloys
Thin Solid Films vol. 517 (1), 419 - 421 (2008) [1/8]
296.  Przeździecka E., Dynowska E., Paszkowicz W., Dobrowolski W., Kępa H., Majkrzak C., Giebultowicz T.M., Janik E., Kossut J.
MnTe and ZnTe grown on sapphire by molecular beam epitaxy
Thin Solid Films vol. 516 (15), 4813 - 4818 (2008) [6/9]
297.  Vlasov A., Bonchyk A., Kiyak S., Fodchuk I., Zaplitnyy R., Kazemirskiy T., Barcz A., Zieba P., Swiatek Z., Maziarz W.
Reconstruction of lattice structure of ion-implanted near-surface regions of Hg1-xCdxTe epitaxial layers
Thin Solid Films vol. 516, 8106 - 8111 (2008) [1/10]
Vacuum
(impact factor - 0.881)
298.  Czerwosz E., Diduszko R., Dłużewski P., Kęczkowska J., Kozłowski M., Rymarczyk J., Suchańska M.
Properties of Pd nanocrystals prepared by PVD method
Vacuum vol. 82 (4), 372 - 376 (2008) [2/7, KK]
299.  Kosiel K., Muszalski J., Szerling A., Bugajski M., Jakieła R.
Improvement of quantum efficiency of MBE grown AlGaAs/InGaAs/GaAs edge emitting lasers by optimisation of construction and technology
Vacuum vol. 82 (4), 383 - 388 (2008) [1/5, KK]
300.  Kozłowski M., Diduszko R., Olszewska K., Wronka H., Czerwosz E.
Nanostructural palladium films for sensor applications
Vacuum vol. 82, 956 - 961 (2008) [1/5]
Zhurnal Eksperimental'noi i Teoreticheskoi Fiziki (Journal of Experimental and Theoretical Physics)
(impact factor - 1.075)
301.  Troyanchuk I.O., Bushinsky M.V., Chobot A.N., Mantytskaya O.S., Pushkarev N.V., Szymczak R.
Crystal-structure and magnetic phase transformations in solid solutions of BiFeO3-AFe(0.5)Nb(0.5)O(3) (A = Ca, Sr, Ba, Pb)
Zh. Eksp. Teor. Fiz. (J. Exp. Theor. Phys.) vol. 107 (2), 245 - 250 (2008) [1/6]
302.  Troyanchuk I.O., Karpinskii D.V., Bushinsky M.V., Prokhnenko O., Kopcewicz M., Szymczak R., Piętosa J.
Crystal structure and properties of Bi1-xCaxFeO3 and Bi1-xCaxFeO1-xTixO3 solid solutions
Zh. Eksp. Teor. Fiz. (J. Exp. Theor. Phys.) vol. 107 (1), 83 - 89 (2008) [2/7]
Zhurnal Technicheskoi Fiziki (Technical Physics+)
(impact factor - 0.46)
303.  Trukhanov S.V., Fedotova V.V., Trukhanov A.V., Szymczak H., Botez C.E.
Cation ordering and magnetic properties of neodymium-barium manganites
Zh. Tekhnich. Fiziki (Tech. Phys.+) vol. 53 (1), 49 - 54 (2008) [1/5]

 


 

Monografie i podręczniki (rozdziały)

 
Analysis of Microarray Data VILEY-VCH (2008)
1.  Lezon T., Banavar J.R., Cieplak M., Fedoroff N.V., Maritan A.,
The most probable genetic interaction networks inferred from gene expression patterns,
pp. 385-412, VILEY-VCH (2008) [1/5]
Condensed Matter Physics in the Prime of the 21 Century. Phenomena, Materials, Ideas, Methods
2.  Story T.,
Carrier concentration induced ferromagnetism in semiconductors,
pp. 327-351, World Scientific (2008) [1/1, KK]
From Computational Biophysics to Systems Biology - NIC Series
3.  Lam N. S., Kouza M., Zung H., Li M.S.,
Inhibition of Fibril Formatin of Beta-Amyloid Peptides,
vol. 40, pp. 121-124, John von Neumann Institute for Computing, Niemcy, Julich (2008), [2/4, KK]
4.  Wojciechowski M., Cieplak M.,
Effects of confinement and crowding in protein folding,
vol. 40, pp. 145-148, John von Neumann Institute for Computing, Niemcy, Julich (2008), [2/2, KK]
Information systems in mangement II
5.  Jałowiecki P., Jałowiecka E., Orłowski A.,
Overview of security methods in wireless-fidelity networks,
pp. 7-16, SGGW, Warszawa (2008), [2/3, b. af.]
6.  Jałowiecki P., Orłowski A., Jałowiecka E.,
Effectivness of selected security methods in wireless-fidelity networks,
pp. 17-29, SGGW, Warszawa (2008), [2/3, b. af.]
7.  Karwowski W., Orłowski A., Garbień J.,
Server management tools,
pp. 53-63, SGGW, Warszawa (2008), [2/3, b. af.]
Inżynieria oprogramowania - od teorii do praktyki
8.  Karwowski W., Orłowski A.,
Wykorzystanie metodyki ICONIX na przykładzie tworzenia portalu akademickiego,
pp. 393-403, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa (2008), [1/2, b. af.]
Landolt-Boernstein, Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology
9.  Chu J., Dietl T., Dobrowolski W., Gutowski J., Meyer B.K., Sebald K., Story T., Voss T.,
II-VI semimagnetic semiconductors: exchange constants,
vol. 44 (B), pp. 1, Springer, Berlin (2008), [3/8]
10.  Dietl T., Dobrowolski W., Fernandes da Silva E., Hoenerlage B., Meyer B.K., Rossler R., Story T.,
Systematics of Semiconductor Data,
vol. 44 (A), pp. 1, Springer, Berlin (2008), [3/7]
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych - IX
11.  Jałowiecka E., Karwański M., Orłowski A.,
Porównanie efektywności wybranych modeli zarządzania ryzykiem rynkowym (Analiza rynków finansowych),
vol. IX, pp. 33-42, SGGW, Warszawa (2008), [1/3, KK]
12.  Łukasiewicz P., Koszela G., Orłowski A.,
Zastosowanie wybranych metod taksonomicznych do klasyfikacji rozkładów dochodów (Wielowymiarowa analiza danych),
vol. IX, pp. 107-117, SGGW, Warszawa (2008), [1/3]
Proceedings of Symposia in Pure Mathematics
13.  Hul O., Ławniczak M., Bauch S., Sirko L.,
Simulation of quantum graphs by microwave networks,
vol. 77, pp. 595-615, American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, USA (2008), [4/4. KK]
Przetwarzanie tekstu w edytorze Word
14.  Staranowicz A., Duda P., Orłowski A.,
Przetwarzanie tekstu w edytorze Word,
pp. 1-264, SGGW, Warszawa (2008), [1/3]
Spin Physics in Semiconductors - Springer Series: Solid State Physics
15.  Jantsch W., Wilamowski Z.,
Spin Properties of Confined Electrons in Si,
vol. 157, pp. 179-209, Springer, Berlin, Heidelberg, Neimcy (2008), [1/2]
Spintronics, Series of Semiconductors and Semimetals
16.  Dietl T.,
Exchange interactions and nano-scale phase separations in magnetically doped semiconductors,
vol. 82, pp. 371-432, Elsevier Science & Technology (2008), [1/1]
17.  Wołoś A., Kamińska M.,
Magnetic impurities in wide band-gap III-V semiconductors,
vol. 82, pp. 325-370, Elsevier Science & Technology (2008), [1/2, b. af.]
18.  Yu K.M., Wojtowicz T., Walukiewicz W., Liu X., Furdyna J.K.,
Fermi level effects on Mn incorporation in III-Mn-V ferromagnetic semiconductors,
vol. 82, pp. 89-134, Elsevier Science & Technology (2008), [1/5]
Uwarunkowania zastosowań systemów e-biznesu w gospodarce
19.  Karwowski W., Orłowski A., Sotomski P.,
Standard FpML do przesyłania danych na rynku instrumentów pochodnych,
pp. 153-164, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatycza, Warszawa (2008), [1/3, b. af.]