STAFF PUBLICATIONS - 2007

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW IFPAN Z ROKU 2007

Publikacje w czasopismach z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

Journal Citation Report
  1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017
 

Publikacje w czasopismach z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej
(Journal Citation Report)

 
Acta Physica Polonica A (imp.fact - 0.371)
1. Adamus Z., Cieplak M.Z., Abal'oshev O., Konczykowski M., Cheng X.M., Zhu L.Y., Chien C.L., Flux Penetration in a Ferromagnetic/Superconducting Bilayer
Acta Phys. Pol. A vol. 111, 95-98 (2007) [3/7]
2. Aleksyeyev P., Reusenblatt E.M., The low-field Ac impedance of YBa2Cu3O7-delta superconducting slab
Acta Phys. Pol. A vol. 111 (1), 99 (2007) [1/2, KK]
3. Aleshkevych P., Fink-Finowicki J., Szymczak H., EPR in kagome staircase compound Mg2.997Co0.003V2O8
Acta Phys. Pol. A vol. 111 (1), 105 (2007) [3/3, KK]
4. Aleszkiewicz M., Fronc K., Wróbel J., Klepka M., Wojtowicz T., Karczewski G., Mechanical and electrical properties of ZnO-nanowire/Si-substrate junctions studied by scanning probe microscopy
Acta Phys. Pol. A vol. 112 (2), 255-260 (2007) [6/6, KK]
5. Avdonin A., Le Van K., Pacuski W., Domuchowski W., Gał±zka R.R., Preparation and optical properties of Zn(1-x)Mn(x)Te(1-y)O(y) highly mismatched alloy
Acta Phys. Pol. A vol. 112 (2), 407 (2007) [4/5, KK]
6. Banasiewicz M., Dresner J., Morawski O., Wi±cek D., Kozankiewicz B., Purely Electronic and Vibronic Fluorescence Excitation of Single Terrylene Molecules in a Naphthalene Crystal
Acta Phys. Pol. A vol. 112, S85-S94 (2007) [5/5]
7. Bukała M., Galicka M., Buczko R., Kacman P., Modeling of small diameter semiconductor nanowires
Acta Phys. Pol. A vol. 112 (2), 425-430 (2007) [4/4, KK]
8. Deperasińska I., Makarewicz A., Szemik-Hojniak A., Theoretical Analysis of the Electronic Ground and Excited Franck-Condon State of 2-Alkylamino- (3,5, or 6) - Methyl-4-Nitropyridine N-oxides
Acta Phys. Pol. A vol. 112, S71-S84 (2007) [2/3]
9. Dietl T., High temperature ferromagnetism and nano-scale phase separations in diluted magnetic semiconductors and oxides
Acta Phys. Pol. A vol. 111 (1), 27-46 (2007) [1/1, KK]
10. Dorosh O., Kisiel Z., Electric Dipole Moments of Acetone and of Acetic Acid Measured in Supersonic Expansion
Acta Phys. Pol. A vol. 112, S95- 04 (2007) [2/2]
11. Ekino T., Gabovich A.M., Li M.S., Pękała M., Szymczak H., Voitenko A.I., Charge-density-wave origin of dip-hump structures in the tunnel spectra of Bi2Sr2CaCu2O8+delta
Acta Phys. Pol. A vol. 111 (4), 573-580 (2007) [2/6]
12. Gerbaldo R., Ghigo G., Gozzelino L., Laviano F., Mezzetti E., Minetti B., Przysłupski P., Tsarou A., Wi¶niewski A., Magneto-optics of spontaneous and field induced vortices in twinned YBa2Cu3O7-delta/La1-xSrxMnO3 bilayers
Acta Phys. Pol. A vol. 111 (1), 47 (2007) [3/9, KK]
13. Gładczuk L., Pankowski P., Paszkowicz W., Dłużewski P., Wójcik M., Przysłupski P., Structural properties of Co and CoFe electrodes forming a magnetic tunnel junction
Acta Phys. Pol. A vol. 111 (1), 135 (2007) [6/6, KK]
14. GłódĽ M., Huzandrov A., Sydoryk I., Szonert J., Klavins J., All-Experimental Values of Self-Quenching Cross-Sections for n f States (n=5-8) of Potassium Atoms
Acta Phys. Pol. A vol. 112 (6), 1185-1193 (2007) [4/5]
15. Godlewski M., Wójcik A., Kopalko K., Ivanov V.Y., Wilamowski Z., Jakieła R., Guziewicz E., Szczepanik A., Dłużewski P., Chikoidze E., Barjon J., Dumont J., Putkonen M., Niinisto L., Tang D., Do we understand magnetic properties of ZnMnO?
Acta Phys. Pol. A vol. 112 (2), 261-267 (2007) [9/15, KK]
16. Grabecki G., Ballistic Transport Phenomena in Nanostructures of Paraelectric lead tellurate
Acta Phys. Pol. A vol. 112 (2), 127-139 (2007) [1/1, KK]
17. Hul O., Bauch S., Ławniczak M., Sirko L., Experimental Investigation of Reflection Coefficient and Wigner's Reaction Matrix for Microwave Graphs
Acta Phys. Pol. A vol. 112 (4), 655-664 (2007) [4/4, KK]
18. Karpierz K., Szot M., Grynberg M., Nonstandard absorption on donors in uniformly doped II-VI 0D structures
Acta Phys. Pol. A vol. 112 (2), 237-241 (2007) [1/3, KK]
19. Kazimierczuk T., Nowak S., Suffczyński J.., Wojnar P., Golnik A., Gaj J.A., Kossacki P., Inter-dot coupling in a self-assembled quantum dot system
Acta Phys. Pol. A vol. 112 (2), 321-324 (2007) [1/7, KK]
20. Kowalik I.A., Guziewicz E., Kopalko K., Yatsunenko S., Godlewski M., Wójcik A., Osinniy V., Krajewski T., Story T., Łusakowska E., Paszkowicz W., Extra-Low Temperature Growth of ZnO by Atomic Layer Deposition with Diethylzinc Precursor
Acta Phys. Pol. A vol. 112 (2), 401-406 (2007) [10/11, KK]
21. Łusakowski J., Buczko R., Sakowicz M., Friedland K.J., Hey R., Ploog K., Spectroscopy of Be Acceptor Ground State in GaAs/AlGaAs Heterostructure
Acta Phys. Pol. A vol. 112 (2), 209-213 (2007) [1/6, KK]
22. Mickievicius S., Grebinskij S., Bondarenka V., Lisauskas V., Sliuziene K., Tvardauskas H., Vengalis B., Orłowski B., Osinniy V., Drube W., The surface hydro-oxidation of LaNiO3-x thin films
Acta Phys. Pol. A vol. 112 (1), 113-120 (2007) [2/10, KK]
23. Nabiałek A., Vasylyev S., Aleksyeyev P., Chabanenko V., Dynamics of thermomagnetic avalanches in melt-textured YBaCuO superconductors
Acta Phys. Pol. A vol. 111 (1), 153 (2007) [3/4, KK]
24. Pietrzyk M., Kowalski B., Orłowski B., Knoff W., Osinniy V., Kowalik I.A., Story T., Johnson R.L., Photoemission study of Mn 3d electrons in the valence band of Mn/GeMnTe
Acta Phys. Pol. A vol. 112 (2), 275 (2007) [7/8, KK]
25. Piętosa J., Wi¶niewski A., PuĽniak R., Kole¶nik S., Majjiga M., D±browska B., Influence of hydrostatic pressure on magnetic properties of (Sr,La)(Ru,Cr,Mn)O3
Acta Phys. Pol. A vol. 111 (1), 159 (2007) [3/6, KK]
26. Rusek M., Orłowski A., Mostowski J., Light localization in left-handed media
Acta Phys. Pol. A vol. 112 (4), 673-680 (2007) [3/3, KK]
27. Siekacz M., Dybko K., Maude D.K., Potemski M., Knap W., Skierbiszewski C., Electron-electron interaction effects in quantum Hall regime of GaN/AlGaN heterostructures
Acta Phys. Pol. A vol. 112 (2), 269 (2007) [1/6, KK]
28. Sirko L., Bauch S., Foreword
Acta Phys. Pol. A vol. 112 (4), vii (2007) [2/2, KK]
29. Sustaviciute R., Balakauskas S., Adomavicius R., Krotkus A., Sadowski J., Optical pump - terahertz probe measurement of the electron dynamics in Ga(1-x)Mn(x)As
Acta Phys. Pol. A vol. 112 (2), 311-314 (2007) [1/5, KK]
30. Szot M., Kowalczyk L., Deptuła P., Domuchowski W., Osinniy V., Smajek E., Szczerbakow A., Sipatov A.Y., Volobuev V.V., Fedorov A.G., Story T., Magnetic properties of EuS-SrS semiconductor multilayer structures
Acta Phys. Pol. A vol. 112 (2), 419 (2007) [8/11, KK]
31. Szuszkiewicz W., Morhange J.F., Gołacki Z., Łusakowski A., Schumm M., Geurts J., Raman spectroscopy of Co-doped ZnO bulk crystals
Acta Phys. Pol. A vol. 112 (2), 363 (2007) [3/6, KK]
32. Szymczak H., Baran M., Szymczak R., Barilo S.N., Bychkov G.L., Shiryaev S.V., Magnetic phase transitions in pure and cobalt-doped geometrically frustrated Ni3V2O8 single crystals
Acta Phys. Pol. A vol. 111 (1), 71 (2007) [3/6, KK]
33. Tsarou A., Paszkowicz W., Minikayev R., Dłużewski P., Sawicki M., Przysłupski P., Superconductivity and magnetism in Nd0.5Sr0.5MnO3/YBa2Cu3O7 superlattices
Acta Phys. Pol. A vol. 111 (1), 179 (2007) [6/6, KK]
34. Tsarova T., Wosiński T., M±kosa A., Skierbiszewski C., Grzegory I., Perlin P., Deep-level defects in MBE-grown GaN-based laser structure
Acta Phys. Pol. A vol. 112 (2), 331 (2007) [3/6, KK]
35. Ungier W., Wilamowski Z., Jantsch W., Spin Resonance Absorption in a 2D Electron Gas
Acta Phys. Pol. A vol. 112 (2), 345-350 (2007) [2/3, KK]
36. Wesela W., Wosiński T., M±kosa A., Figielski T., Sadowski J., Terki F., Charar S., Planar Hall effect in ferromagnetic (Ga,Mn)As/GaAs superlattices
Acta Phys. Pol. A vol. 112 (2), 369 (2007) [5/7, KK]
37. Wilamowski Z., Malissa H., Glazov M.M., Jantsch W., Limitations in the Tunability of the Spin Resonance of 2D Electrons in Si by an Electric Current
Acta Phys. Pol. A vol. 112 (2), 375-380 (2007) [1/4, KK]
38. Wojnar P., Karczewski G., Wojtowicz T., Kossut J., Changing the properties of the CdTe/ZnTe quantum dots by in situ annealing during the growth
Acta Phys. Pol. A vol. 112, 283 (2007) [4/4, KK]
39. Zaleszczyk W., Fronc K., Aleszkiewicz M., Paszkowicz W., Wróbel J., Dłużewski P., Kret S., Klepka M., Kłopotowski Ł., Karczewski G., Wojtowicz T., Photoluminescence properties of ZnO and ZnCdO nanowires
Acta Phys. Pol. A vol. 112 (2), 357-362 (2007) [11/11, KK]
40. Zaleszczyk W., Janik E., Presz A., Szuszkiewicz W., Morhange J.F., Dłużewski P., Kret S., Kirmse H., Neumann M., Dynowska E., Domagała J.Z., Caliebe W., Aleszkiewicz M., Pacuski W., Golnik A., Kossacki P., Baczewski L., Petrouchik A., Ka, Growth and properties of ZnMnTe nanowires
Acta Phys. Pol. A vol. 112, 351-356 (2007) [12/20, KK]
41. Zaytseva I., Cieplak M.Z., Abal'oshev O., Berkowski M., Domukhovski V., Paszkowicz W., Shalimov A., Strain relaxation in thin films of La1.85Sr0.15CuO4 grown by pulsed laser deposition
Acta Phys. Pol. A vol. 111 (1), 185 (2007) [7/7, KK]
Applied Physics A (Materials Science Processing) (imp.fact - 1.739)
42. Kowalczyk P., Klusek Z., Kozłowski W., Byszewski P., Olejniczak W., STM/STS investigation of carbon nanotube junctions
Appl. Phys. A vol. 87 (1), 37-40 (2007) [1/5]
Applied Physics B (Lasers and Optics) (imp.fact - 2.023)
43. Arizmendi L., De las Heras C., Jaque F., Suchocki A., Kobyakov S., Han T.P., Photoconductivity in LiNbO3 crystals codoped with MgO and Cr2O3
Appl. Phys. B vol. B87, 123-127 (2007) [2/6]
Applied Physics Letters (imp.fact - 3.977)
44. Chakarvorty R., Shen R., Yee K., Wojtowicz T., Jakieła R., Barcz A., Liu X., Furdyna J.K., Dobrowolska M., Common origin of ferromagnetism and band edge Zeeman splitting in GaMnAs at low Mn concentrations
Appl. Phys. Lett. vol. 91 (17), 171118 (2007) [2/9]
45. Domagała J.Z., Czyzak A., Żytkiewicz Z., Imaging of strain in laterally overgrown GaAs layers by spatially resolved x-ray diffraction
Appl. Phys. Lett. vol. 90, 241904 (2007) [3/3]
46. Figielski T., Wosiński T., Morawski A., M±kosa A., Wróbel J., Sadowski J., Remnant magnetoresistance in ferromagnetic (Ga,Mn)As nanostructures
Appl. Phys. Lett. vol. 90, 052108 (2007) [6/6]
47. Groiss H., Kaufmann E., Springholz G., Schwarzl T., Hesser G., Schaffler F., Heiss W., Koike K., Itakura T., Hotei T., Yano M., Wojtowicz T., Size control and midinfrared emission of epitaxial PbTe/CdTe quantum dot precipitates grown by molecular beam epitaxy
Appl. Phys. Lett. vol. 91, 222106-1-3 (2007) [1/12]
48. Hau Riege S., London R., Bionta R., McKernan M., Baker S., Krzywiński J., Sobierajski R., Nietubyć R., Pełka J., Jurek M., Juha L., Chalupsky J., Cihelka J., Hajkova V., Velyhan A., Krasa J., Kuba J., Tiedtke K., Toleikis S., Tschentsch, Damage threshold of inorganic solids under free-electron-laser irradiation at 32.5 nm wavelength
Appl. Phys. Lett. vol. 90, 173128 (2007) [5/26]
49. Humpfner S., Pappert K., Wenisch J., Brunner K., Gould C., Schmidt G., Molenkamp L.W., Sawicki M., Dietl T., Lithographic engineering of anisotropies in (Ga,Mn)As
Appl. Phys. Lett. vol. 99 (10), 102102 (2007) [2/9]
50. Nontapot K., Kini R.N., Gifford A., Merritt T., Khodaparast G.A., Wojtowicz T., Liu X., Furdyna J.K., Relaxation of photoinduced spins and carriers in ferromagnetic InMnSb
Appl. Phys. Lett. vol. 90, 143109-1-3 (2007) [1/8]
51. Panguluri R.P., Nadgorny B., Wojtowicz T., Liu X., Furdyna J.K., Inelastic scattering and spin polarization in dilute magneticnsemiconductor (Ga,Mn)Sb
Appl. Phys. Lett. vol. 91, 252502-1-3 (2007) [1/5]
52. Sarzynski M., Krysko M., Targowski G., Kamler G., Domagała J.Z., Czernecki R., Libura A., Perlin P., Leszczynski M., Nitride based laser diodes on substrates with paterned AIN mask
Appl. Phys. Lett. vol. 91, 221103 (2007) [1/9]
53. Simbrunner C., Wegscheider M., Quast M., Li T., Navarro-Quezada A., Sitter H., Bonanni A., Jakieła R., On the effect of periodic Mg distribution in GaN: -Mg
Appl. Phys. Lett. vol. 90, 142108 (2007) [1/8]
54. Wang D., Cross A., Guarino G., Wu S., Sobolewski R., Mycielski A., Time-resolved dynamics of coherent acoustic phonons in CdMnTe diluted-magnetic single crystals
Appl. Phys. Lett. vol. 90, 211905 (2007) [1/6]
55. Wosik J., Xue L., Xie L.M., Kamel M., Nesteruk K., Bankson J.A., Superconducting array for high-field magnetic resonance imaging
Appl. Phys. Lett. vol. 91 (18), 183503 (2007) [1/6]
56. Wójcik A., Godlewski M., Guziewicz E., Kopalko K., Jakieła R., Kiecana M., Sawicki M., Guziewicz M., Putkonen M., Niinisto L., Low temperature growth of ZnMnO: A way to avoid inclusions of foreign phases and spinodal decomposition
Appl. Phys. Lett. vol. 90, 082502 (2007) [7/10]
57. Wurmehl S., Kohlhepp J.T., Swagten H.J., Koopmans B., Wójcik M., Balke B., Blum C.G., Ksenofontov V., Fecher G.H., Felser C., Probing the random distribution of half-metallic Co2Mn1-xFexSi Heusler alloys
Appl. Phys. Lett. vol. 91, 052506 (2007) [1/10]
Applied Surface Science (imp.fact - 1.436)
58. Postava K., Kurant Z., Maziewski. A., Stupakiewicz A., Baczewski L., Wawro A., Aoyama M., Yamaguchi T., Influence of V and mo overlayer on magneto-optical Kerr effect in ultrathin Co films
Appl. Surf. Sci. vol. 254 (1), 360 - 364 (2007) [2/8]
Biophysical Journal (imp.fact - 4.757)
59. Li M.S., Secondary Structure, Mechanical Stabitity, and Location of Transition State of Proteins
Biophys. J. vol. 93, 2644-2654 (2007) [1/1]
60. Li M.S., Kouza M., Hu C., Refolding upon Force Quench and Pathways of Mechanical and Thermal Unfolding of Ubiquitin
Biophys. J. vol. 92, 547-561 (2007) [2/3]
Chemical Physics (imp.fact - 1.984)
61. Kubkowska M.K., Grochola A., Jastrzębski W., Kowalczyk P., The CSingletPi and 2SingletSigma_u states in Li2: Experiment and comparison with theory
Chem. Phys. vol. 333, 214-218 (2007) [1/4]
Chemical Physics Letters (imp.fact - 2.462)
62. Jędrzejewski-Szmek Z., Grochola A., Jastrzębski W., Kowalczyk P., The 5SingletPiu electronic state of the lithium dimmer
Chem. Phys. Lett. vol. 444, 229-231 (2007) [1/4]
63. Nguyen H., Grochola A., Jastrzębski W., Kowalczyk P., First observation of the 3SingletPi and 4SingletPi states of NaLi molecule
Chem. Phys. Lett. vol. 440, 199-202 (2007) [2/4]
Chemistry of Materials (imp.fact - 5.104)
64. Kaminski M., Podsiadło S., Dominik P., Wozniak K., Dobrzycki Ł., Jakieła R., Barcz A., Psoda M., Mizera J., Bacewicz R., Zajac M., Twardowski A., New chemical method of obtaining thick Ga1-xMnxN layers: Prospective spintronic material
Chem. Mater. vol. 19 (13), 3139-3143 (2007) [2/12]
ChemPhysChem (European Journal of Chemical Physics and Physical Chemistry) (imp.fact - 3.449)
65. Nicolet A., Bordat P., Hofmann C., Kol'chenko M.A., Kozankiewicz B., Brown R., Orrit M., Single Dibenzoterrylene Molecules in an Anthracene Crystal: Main Insertion Sites
ChemPhysChem. vol. 8, 1929-1936 (2007) [1/7]
66. Nicolet A., Hofmann C., Kol'chenko M.A., Kozankiewicz B., Orrit M., Single Dibenzoterrylene Molecules in an Anthracene Crystal: Spectroscopy and Photophysics
ChemPhysChem. vol. 8, 1215-1220 (2007) [1/5]
67. Sobolewski A.L., Domcke W., Photophysics of Eumelanin:Ab initio Studies on the Electronic Spectroscopy and Photochemistry of 5,6-Dihydroxyindole
ChemPhysChem. vol. 8, 756-762 (2007) [1/2]
Comptes Rendus Physique (imp.fact - 1.254)
68. Gaj J.A., Cibert J., Golnik A., Goryca M., Janik E., Kazimierczuk T., Kłopotowski Ł., Kossacki P., Kossut J., Kowalik K., Krebs O., Lemaitre A., Maćkowski S., Ma¶lana W., Nawrocki M., Płochocka P., Piechal B., Senellart P., Suffczyński J, Semiconductor heterostructures for spintronics and quantum information
C. R. Phys. vol. 8, 243-252 (2007) [4/22]
Crystal Research and Technology (imp.fact - 0.863)
69. Grasza K., A stability diagram for crystal growth from the vapor - a review
Cryst. Res. Technol. vol. 42 (12), 1202-1206 (2007) [1/1]
70. Piwowarska D., Kaczmarek S.M., Berkowski M., Growth and characterization of pure and Co2+ -doped Li2B4O7 single crystals
Cryst. Res. Technol. vol. 42 (12), 1329-1334 (2007) [1/3]
71. Tymicki E., Grasza K., Diduszko R., Bożek R., Initial stages of SiC crystal growth by PVT method
Cryst. Res. Technol. vol. 42 (12), 1232-1236 (2007) [2/4]
Enzyme and Microbial Technology (imp.fact - 1.897)
72. Safarik I., Teixeira Rego L.F., Borovska M., Mosiniewicz-Szablewska E., Weyda F., Safarikova M., New magnetically responsive yeast-based biosorbent for the efficient removal of water-soluble dyes
Enzyme Microb. Tech. vol. 40 (6), 1551-1556 (2007) [1/6]
European Physical Journal B (imp.fact - 1.651)
73. Prokhorov A., Borowiec M., Pujol M.C., Krygin I., Prokhorov A.A., Dyakonov V., Aleshkevych P., Zayarnyuk T., Szymczak H., EPR of Yb3+ ions in a monoclinic KY(WO4)(2) single crystal
Eur. Phys. J. B vol. 55 (4), 389-395 (2007) [5/9]
Fizika i Tekhnika Poluprovodnikov (Semiconductors+) (imp.fact - 0.624)
74. Trukhanov S.V., Lobanovsky L.S., Bushinsky M.V., Khomchenko V.A., Fedotova V.V., Troyanchuk I.O., Szymczak H., Microstructure evolution and magnetoresistance of the A-site ordered Ba-doped manganites
Fiz. Tekh. Poluprovodn. (Semiconductors+) vol. 41 (5), 507-511 (2007) [1/7]
Fizika Nizkikh Temperatur (Low Temperature Physics) (imp.fact - 0.622)
75. Godlewski M., Yatsunenko S., Ivanov V.Y., Drozdowicz-Tomsia K., Goldys E.M., Phillips M.R., Klar P.J., Heimbrodt W., Mechanisms of enhancement of light emission in nanostructures of II-VI compounds doped with manganese
Fiz. Nizk. Temp. (Low Temp. Phys.) vol. 33 (2-3), 192-196 (2007) [3/8, KK]
76. Pashchenko V., Shemiakov A.A., Pashchenko A.V., Prokopenko V.K., Revenko Y.F., Turchenko V.A., Varjuhin V.N., Dyakonov V., Szymczak H., Djefjektnost' struktury i magnitorezistivnyje svojstva kjeramiki La0,6Sr0,2Mn1,2-xFexO3+-delta
Fiz. Nizk. Temp. (Low Temp. Phys.) vol. 33 (8), 870 - 880 (2007) [2/9]
77. Robouch B.V., Marcelli A., Guidi M.C., Kisiel A., Sheregii E.M., Polit J.J., Cebulski J., Piccinini M., Mycielski A., Ivanov-Omskii V.I., Sciesińska E., Sciesiński J., Burattini E., Statistical model analysis of local structure of quaternary sphalerite crystals
Fiz. Nizk. Temp. (Low Temp. Phys.) vol. 33 (2-3), 214-225 (2007) [1/13, KK]
78. Sankowski P., Kacman P., Majewski J., Dietl T., Vertical spin transport in semiconductor heterostructures
Fiz. Nizk. Temp. (Low Temp. Phys.) vol. 33 (2-3), 187-191 (2007) [3/4, KK]
Fizika Tverdogo Tela (Physics of the Solid State) (imp.fact - 0.690)
79. Agekyan V.F., Akai I., Vasil'ev A.N., Karasawa T., Karczewski G., Serov A.Y., Filosofov N.G., Exciton and intracenter radiative recombination in ZnMnte and CdMnTe quantum wells with optically active manganese ions
Fiz. Tverd. Tela (Phys. Solid State) vol. 49, 1175 (2007) [1/7]
80. Andronikov D.A., Fehr M., Kochereshko V.P., Crooker S.A., Karczewski G., Behavior of excitons and trions in CdTe/CdMgTe quantum-well structures with variations in temperature
Fiz. Tverd. Tela (Phys. Solid State) vol. 49, 1567-1571 (2007) [1/5]
81. Gatalskaya V.I., Baran M., Szymczak R., Szymczak H., Barilo S.N., Bychkov G.L., Shiryaev S.V., Anisotropy of magnetic properties of a twin-free EuBaCo2O5.5 single crystal
Fiz. Tverd. Tela (Phys. Solid State) vol. 49 (1), 107-112 (2007) [3/7]
82. Koroleva L.I., Pavlov V.I., Zashchirinskii D.M., Marenkin S.F., Varnavskiy S., Szymczak R., Dobrowolski W., Kilański Ł., Magnetic and electrical properties of the ZnGeAs(2):Mn chalcopyriete
Fiz. Tverd. Tela (Phys. Solid State) vol. 49 (11), 2121-2125 (2007) [3/8]
83. Kucherenko I.V., Vinogradov V.S., Karczewski G., Novikov A., Guidi M.C., Piccinini M., Manifestation of CdTe quantum dots and interdiffusion in IR reflection spectra of CdTe/ZnTe structures with quantum dots
Fiz. Tverd. Tela (Phys. Solid State) vol. 49, 1563 (2007) [1/6]
84. Petrakovskii G.A., Bezmaternykh L.N., Bayukov O.A., Popov M.A., Schefer J., Neidermayer C., Aleshkevych P., Szymczak R., Magnetic structure and magnetic excitations in the two-dimensional spin system of the Cu3B2O6 compound
Fiz. Tverd. Tela (Phys. Solid State) vol. 49, 1315 (2007) [2/8]
85. Udod L.V., Petrakovskii G.A., Vorotynov A.M., Bayukov O.A., Velikanov D.A., Kartashev A.V., Bovina A.F., Shvedenkov Y.G., Baran M., Szymczak R., Magnetic properties of aerugite Co10Ge3O16
Fiz. Tverd. Tela (Phys. Solid State) vol. 49, 500 (2007) [2/10]
86. Vorotynov A.M., Petrakovskii G.A., Shiyan Y.G., Bezmaternykh L.N., Temerov V.E., Bovina A.F., Aleshkevych P., Electron paramagnetic resonance of Mn2+ ions in single crystals of yttrium aluminum borate YAl3(BO3)4
Fiz. Tverd. Tela (Phys. Solid State) vol. 49, 463 (2007) [1/7]
Holzforschung (International Journal of the Biology, Chemistry, Physics, and Technology of Wood) (imp.fact - 1.014)
87. Safarik I., Lunackova P., Mosiniewicz-Szablewska E., Weyda F., Safarikova M., Adsorption of water-soluble organicdyes on ferrofluid-modified sawdust
Holzforschung vol. 61, 247-253 (2007) [1/5]
IEEE Transactions on Electron Devices (imp.fact - 2.052)
88. Dietl T., Ohno H., Matsukura F., Ferromagnetic semiconductor heterostructures for spintronics
IEEE T. Electron Dev. vol. 54 (5), 945-954 (2007) [1/3]
IEEE Transactions on Magnetics (imp.fact - 0.938)
89. Chakarvorty R., Zhou Y., Cho Y., Liu X., Jakieła R., Barcz A., Furdyna J.K., Dobrowolska M., Determination of Mn acceptor compensation in MBE-grown GaMnAs via magnetic circular dichroism (MCD)
IEEE T. Magn. vol. 43 (6), 3031-3033 (2007) [2/8]
Intermetallics (imp.fact - 1.943)
90. Gondek Ł., Szytuła A., Kaczorowski D., Szewczyk A., Gutowska M., Prokhnenko O., Complex magnetic properties of Ho3Cu4Sn4
Intermetallics vol. 15 (4), 583-592 (2007) [2/6]
International Journal of Modern Physics B (imp.fact - 0.437)
91. Fukuoka D., Arahara K., Koyama T., Tanaka N., Oto K., Muro K., Takeyama S., Karczewski G., Wojtowicz T., Kossut J., Comprehensive study of spin-flip excitations in CdZnTe/CdZnMnTe quantum wells
Int. J. Mod. Phys. B vol. 21 (8-9), 1610-1614 (2007) [3/9, KK]
92. Karczewski G., Magneto-spectroscopy of Cd(Mn)Te quantum dots
Int. J. Mod. Phys. B vol. 21 (8-9), 1386-1387 (2007) [1/1, KK]
93. Kochereshko V.P., Andronikov D.A., Klochikhin A., Mikhailov S.G., Crooker S.A., Karczewski G., Kossut J., Combined exciton-electron processes in two-dimensional electron gas
Int. J. Mod. Phys. B vol. 21 (8-9), 1535-1540 (2007) [2/7, KK]
94. Wang Y.J., Tung L., Karczewski G., The observation of magnetic phonon mode in modulation doped dilute Cd(1-x)Mn(x)Te/Cd(1-y)Mg(y)Te quantum well structure
Int. J. Mod. Phys. B vol. 21 (8-9), 1568-1573 (2007) [1/3, KK]
95. Yakovlev D.R., Zhukov A., Bayer M., Karczewski G., Wojtowicz T., Kossut J., Coherent spin dynamics of electrons in Ii-VI semiconductor quantum wells
Int. J. Mod. Phys. B vol. 21 (8-9), 1336-1446 (2007) [3/6, KK]
Japanese Journal of Applied Physics (imp.fact - 1.222)
96. Kato H., Taoka T., Nishikata S., Sazaki G., Yamada T., Czajka R., Wawro A., Nakajima K., Kasuya A., Suto S., Preparation of an ultraclean and atomically controlled hydrogen-terminated si(111)-(1x1) surface revealed by high resolution electron energy loss spectroscopy, atomic force microscopy, and scanning Tunneling microscopy: Aqueous NH4F etching process o
Jpn. J. Appl. Phys. vol. 46 (9A), 5701 - 5705 (2007) [1/10]
Journal of Alloys and Compounds (imp.fact - 1.250)
97. Romcevic N., Nadolny A., Romcevic M., Story T., Taliashvili B., Milutinovic A., Trajic J., Łusakowska E., Vasiljevic-Radovic D., Domukhovski V., Osinniy V., Hadzic B., Dziawa P., Far-infrared phonon spectroscopy of Pb(1-x)Mn(x)Te layers grown by molecular beam epitaxy
J. Alloys Comp. vol. 438(1-2), 34-40 (2007) [7/13]
98. Zalecki R., Kołodziejczak J., Kapusta C., Zaręba G., Fink-Finowicki J., Baran M., Szymczak R., Szymczak H., Photoemission band structure of La0.7(Ca,Ce)0.3MnO3 thin films and a La0.9Ca0.1Co)3 crystal
J. Alloys Comp. vol. 442 (1-2), 296 - 298 (2007) [4/8]
Journal of Applied Crystallography (imp.fact - 2.495)
99. Morelhao S., Domagała J.Z., Hybrid reciprocal space for x-ray diffraction in epitaxic layers
J. Appl. Crystallogr. vol. 40, 546-551 (2007) [1/2]
Journal of Applied Physics (imp.fact - 2.316)
100. Gorley P.M., Horley P.P., Dugaev V.K., Barna¶ J., Dobrowolski W., Application of self-organization methods to current-induced magnetization dynamics of a single-domain ferromagnet
J. Appl. Phys. vol. 101, 034504 (2007) [1/5]
101. Grabecki G., Quantum ballistic phenomena in nanostructures of paraelectric PbTe
J. Appl. Phys. vol. 101 (8), 081722 (2007) [1/1, KK]
102. Guskos N., Likodimos V., Glenis S., Żołnierkiewicz G., Typek J., Szymczak R., Błońska-Tabero A., Magnetic frustration in the site ordered Mg3Fe4(VO4)(6) vanadate
J. Appl. Phys. vol. 101 (10), 103922 (2007) [1/7]
103. Infante I.C., Sanchez F., Fontcuberta J., Fusil S., Bouzehouane K., Herranz G., Barthelemy A., Estrade S., Arbiol J., Peiro F., Mossanek R.J., Abbate M., Wójcik M., Structural and functional characterization of (110)-oriented epitaxial La2/3Ca1/3MnO3 electrodes and SrTiO3 tunnel barriers
J. Appl. Phys. vol. 101 (9), 093902 (2007) [1/13]
104. Jen J.Y., Anderson J.R., Górska M., Influence of the miniband on emission mechanism in Zn(1-x)Cd(x)Se/ZnSe quantum wells
J. Appl. Phys. vol. 102 (5), 053518 (2007) [1/3]
105. Jovovic V., Thiagarajan S.J., West J., Heremans J.P., Story T., Gołacki Z., Paszkowicz W., Osinniy V., Transport and magnetic properties of dilute rare-earth-PbSe alloys
J. Appl. Phys. vol. 102, 043707 (2007) [4/8]
106. Krzywiński J., Sobierajski R., Jurek M., Nietubyć R., Pełka J., Juha L., Bittner M., Letal V., Vorlicek V., Andrejczuk A., Feldhaus J., Keitel B., Saldin E.L., Schneidmiller E.A., Treusch R., Yurkov M.V., Conductors, semiconductors, and insulators irradiated with short-wavelength free-electron laser
J. Appl. Phys. vol. 101, 043107 (2007) [4/16]
107. Kwiatkowski A., Wasik D., Kamińska M., Bożek R., Szczytko J., Twardowski A., Borysiuk J., Sadowski J., Gosk J., Structure and magnetism of MnAs nanocrystals embedded in GaAs as a function of post-growth annealing temperature
J. Appl. Phys. vol. 101, 113912 (2007) [1/9]
108. Shalimov A., B±k-Misiuk J., Kaganer V.M., Calamiotou M., Georgakilas A., Strain nonuniformity in GaAs heteroepitaxial films on Si (001) studied by x-ray diffraction
J. Appl. Phys. vol. 101, 013517 (2007) [2/5]
109. Strachowski T., Grzanka E., Łojkowski W., Presz A., Godlewski M., Yatsunenko S., Matysiak H., Piticescu R.R., Monty C.J., Morphology and luminescence properties of zinc oxide nanopowders doped with aluminium ions obtained by hydrothermal and vapour condensation methods
J. Appl. Phys. vol. 102 (7), 073513-1-9 (2007) [2/9]
110. Zablotskii V., Stefanowicz W., Maziewski. A., Magnetic phase diagram of ultrathin films
J. Appl. Phys. vol. 101 (11), 113904 (2007) [1/3]
111. Żytkiewicz Z., Domagała J.Z., Dobosz D., Dobaczewski L., Rocher A., Clement C., Crestou J., Tilt and dislocations in epitaxial laterally overgrown GaAs layers
J. Appl. Phys. vol. 101, 013508 -1--5 (2007) [4/7]
Journal of Biological Chemistry (imp.fact - 5.808)
112. Nilsson P., Henriksson N., NiedĽwiecka A., Balatsos N., Kokkoris K., Eriksson J., Virtanen A., A multifuncional RNA recognition motif in poly(A)-specific ribonuclease with cap and poly(A) binding properties
J. Biol. Chem. vol. 282 (45), 32902-32911 (2007) [1/7]
Journal of Chemical Physics (imp.fact - 3.166)
113. Salami H., Ross A.J., Crozet P., Jastrzębski W., Kowalczyk P., Le Roy R.J., A full analytic potential energy curve for the aSigma + state of KLi from a limited vibrational data set
J. Chem. Phys. vol. 126, 194313 (2007) [1/6]
114. Szymczak P., Cieplak M., Proteins in a shear flow
J. Chem. Phys. vol. 127, 1-7 (2007) [1/2]
Journal of Crystal Growth (imp.fact - 1.809)
115. Kaminski M., Podsiadło S., Wozniak K., Dobrzycki Ł., Jakieła R., Barcz A., Psoda M., Mizera J., Growth and structural properties of thick GaN layers obtained by sublimation sandwich method
J. Cryst. Growth vol. 303, 395-399 (2007) [2/8]
116. Khranovskyy V., Minikayev R., Trushkin S., Lashkarev G.V., Lazorenko V., Grossner U., Paszkowicz W., Suchocki A., Svensson B.G., Yakimova R., Improvement of ZnO thin Film Properties by application of ZnO buffer layers
J. Cryst. Growth vol. 308, 93-98 (2007) [4/10]
Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena (imp.fact - 1.172)
117. Kowalski B., Pietrzyk M., Orłowski B., Dziawa P., Osinniy V., Pełka J., Dobrowolski W., Slynko V.E., Slynko E.I., Johnson R.L., Photoemission study of Ge1-x-yMnxEuyTe at Mn 3p-3d and Eu 4d-4f resonances
J. Electron Spectrosc. vol. 156-158, 319-322 (2007) [7/10, KK]
118. Orłowski B., Kowalski B., Pietrzyk M., Mickievicius S., Osinniy V., Dziawa P., Story T., Drube W., Johnson R.L., Photoemission study of (PbEuGd)Te layers under Gd or Te atoms treatment
J. Electron Spectrosc. vol. 156-158, 315-318 (2007) [7/9, KK]
119. Sarem A., Kowalski B., Nehme E.A., Electron density of states at the edge of the valence band of Cd0,88Fe0,12Se - A photoemission yield study
J. Electron Spectrosc. vol. 160, 58-61 (2007) [1/3]
Journal of Low Temperature Physics (imp.fact - 0.978)
120. Trukhanov S.V., Trukhanov A.V., Szymczak H., Botez C.E., Adair A., Magnetotransport properties and mechanism of the A-site ordering in the Nd-Ba optimal-doped manganites
J. Low Temp. Phys. vol. 149, 185 - 199 (2007) [1/5]
Journal of Luminescence (imp.fact - 1.441)
121. Godlewski M., Skrobot M., Guziewicz E., Phillips M.R., Color tuning of white light emission from thin films of ZnSe
J. Lumin. vol. 125, 85-91 (2007) [2/4]
122. Grinberg M., Suchocki A., Pressure induced changes in the energetic structure of the 3d3 ions in solid matrices
J. Lumin. vol. 125, 97-103 (2007) [1/2]
123. Suchocki A., Biernacki S., Grinberg M., Nephelauxetic effect in high-pressure luminescence of transition-metal ion dopants
J. Lumin. vol. 125, 266-270 (2007) [2/3]
124. ¦wi±tek K., Kobyakov S., Kamińska A., Suchocki A., Arizmendi L., Jaque F., EPR and optical studies of optical bleaching of Cr3+ in near-stoichiometric LiNbO3:Cr, MgO
J. Lumin. vol. 122-123, 329-331 (2007) [4/6, KK]
Journal of Magnetism and Magnetic Materials (imp.fact - 1.212)
125. Chiba D., Yamanouchi M., Matsukura F., Dietl T., Ohno H., Domain wall resistance in perpendiculary magnetized (Ga,Mn)As
J. Magn. Magn. Mat. vol. 310 (2), 2078-2083 (2007) [1/5, KK]
126. Gieniusz R., Baczewski L., Kurant Z., Maziewski. A., Wawro A., Magnetic anisotropy FMR studies of Co films grown between Mo or Au buffer and Mo or Au overlayers
J. Magn. Magn. Mat. vol. 310 (2), 2198 - 2200 (2007) [2/5]
127. Kurant Z., Gieniusz R., Maziewski. A., Tekielak M., Stefanowicz W., Sveklo I., Zablotskii V., Petrouchik A., Baczewski L., Wawro A., Changes in magnetic properties of ultrathin cobalt films as induced by Mo, V, Au overlayers
J. Magn. Magn. Mat. vol. 316, e511 (2007) [3/10]
128. Kurant Z., Jaworowicz J., Maziewski. A., Stupakiewicz A., Zablotskii V., Petrouchik A., Baczewski L., Wawro A., Magnetization processes in Mo/Co/Au films with in-plane anisotropy
J. Magn. Magn. Mat. vol. 316, e507 (2007) [3/8]
129. Markevich V.P., Fita I.M., PuĽniak R., Martin C., Wi¶niewski A., Yaicle C., Maignan A., Gorodetsky G., Pressure effect on magnetism in phase-separated Cr-doped Pr0.5Ca0.5Mn1-xCrxO3 manganites
J. Magn. Magn. Mat. vol. 316, e636 (2007) [2/8]
130. Sawicki M., Wang K.Y., Edmonds K.W., Campion R.P., Rushforth A.W., Foxon C.T., Gallagher B.L., Dietl T., Coercivity enlargement in (Ga, Mn)As thin films with small amount of MnAs nanoclusters
J. Magn. Magn. Mat. vol. 310 (2), 2126-2128 (2007) [2/8. KK]
131. Skorvanek I., Marcin J., Turcanova J., Wójcik M., Nesteruk K., Janickovic D., Svec P., Field induced anisotropy and stability of soft magnetic properties towards high temperature in Co-rich nanocrystalline FeCoNbB alloys
J. Magn. Magn. Mat. vol. 310 (2), 2494 -2496 (2007) [2/7]
132. Sówka E., Leonowicz M., Pomogailo A., Dzhardimalieva G.I., KaĽmierczak J., ¦lawska-Waniewska A., Kopcewicz M., Formation of stable magnetic nanoparticles by pyrolysis of metal containing polymers
J. Magn. Magn. Mat. vol. 3316, e749 (2007) [2/7]
133. Stupakiewicz A., Tekielak M., Maziewski. A., Zablotskii V., Baczewski L., Wawro A., Magnetic domain structure in ultrathin Au/Co/Au films grown on vicinal sapphire substrates
J. Magn. Magn. Mat. vol. 316, e136-e138 (2007) [2/6, KK]
134. Szymczak R., Baran M., Diduszko R., Fink-Finowicki J., Gutowska M., Szewczyk A., Szymczak H., Magnetic phase diagram of the kagome staircase Co3V2O8
J. Magn. Magn. Mat. vol. 310, 1306 - 1307 (2007) [7/7, KK]
135. Tekielak M., Schafer R., McCord J., Maziewski. A., Zablotskii V., Baczewski L., Wawro A., Needle-like domain structure in Co films deposited on Mo (110)
J. Magn. Magn. Mat. vol. 316, 184 (2007) [1/7]
136. Troyanchuk I.O., Bushinsky M.V., Szymczak H., Baran M., Barner K., Magnetic structure of the manganites heavily doped by Fe and Cr ions
J. Magn. Magn. Mat. vol. 312, 470 - 475 (2007) [2/5]
137. Żuberek R., Szymczak H., Gutowski M., Zhukov A., Zhukova V., Usov N.A., Garcia K., Vazquez M., Internal stress influence on FMR in amorphous glass-coated microwires
J. Magn. Magn. Mat. vol. 316, e890 (2007) [3/8]
Journal of Materials Science - Materials in Electronics (imp.fact - 1.029)
138. Kruszewski P., Mesli A., Dobaczewski L., Abrosimov N.V., Markevich V.P., Peaker A.R., Iron-aluminium pair reconfiguration processes in SiGe alloys
J. Mater. Sci. - Mater. El. vol. 18 (7), 759-762 (2007) [2/6, KK]
Journal of Modern Optics (imp.fact - 1.189)
139. Gajda M., Trippenbach M., Preface - Quantum Optics VI 2005
J. Mod. Optic. vol. 54 (5), CP3 (2007) [1/2, KK]
Journal of Molecular Spectroscopy (imp.fact - 1.260)
140. Butler R., Douglas T.P., Helminger P., De Lucia F.C., Kisiel Z., The rotational spectrum of chlorine nitrate (CIONO2): The ( V5 / V6V9) dyad
J. Mol. Spectrosc. vol. 243, 1-9 (2007) [1/5]
141. Butler R., Petkie D.T., Helminger P., De Lucia F.C., Białkowska-Jaworska E., Kisiel Z., The millimeter-wave spectrum of chlorine nitrate (ClONO2) : The v6 vibrational state
J. Mol. Spectrosc. vol. 244, 113-116 (2007) [2/6]
142. Dorosh O., Białkowska-Jaworska E., Kisiel Z., Pszczółkowski L., New measurements and global analysis of rotational spectra of ClBr, and I-benzene:Spectroscopic constants and electric dipole moments.
J. Mol. Spectrosc. vol. 246, 228-232 (2007) [4/4]
143. Kisiel Z., Dorosh O., Winnewisser M., Behnke M., Medvedev I.R., De Lucia F.C., Comprehensive analysis of the FASSST rotational spectrum of S(CN)2
J. Mol. Spectrosc. vol. 246, 39-56 (2007) [2/6]
144. Kisiel Z., Pszczółkowski L., Białkowska-Jaworska E., Charnley S.B., The millimeter wave rotational spectrum of pyruvic acid
J. Mol. Spectrosc. vol. 241, 220-229 (2007) [3/4]
Journal of Nanoscience and Nanotechnology (imp.fact - 2.194)
145. Guskos N., Likodimos V., Glenis S., Maryniak M., Baran M., Szymczak R., Rosłaniec Z., Kwiatkowska M., Petridis D., Magnetic properties of gamma-Fe2O3/poly(ether-ester) nanocomposites
J. Nanosci. Nanotechno. vol. 8, 1 - 8 (2007) [2/9]
Journal of Optoelectronics and Advanced Materials (imp.fact - 1.106)
146. Vlakhov E.S., Blagoev B., Mateev E.S., Neshkov L., Nurgaliev T., Lakov L., Toncheva K., Marinov Y., Nenkov K.A., Radulov I., Piotrowski K., Paszkowicz W., Szewczyk A., Baran M., Szymczak R., Magnetron sputtering deposition and characterization of GdMnO3 thin films
J. Optoelectron. Adv. M. vol. 9 (2), 456-459 (2007) [5/15, KK]
Journal of Physical Chemistry A (imp.fact - 3.047)
147. Deperasińska I., Zehnacker A., Lahmani F., Borowski J., Sepioł J., Fluorescence Studies of Terrylene in a Supersonic Jet: Indication of A Dark Electronic State Below the Allowed Transition
J. Phys. Chem. A vol. 111, 4252-4258 (2007) [1/5]
148. Fulara J., Freivogel P., Maier J.P., Electronic Transitions of CsC2, CsC2 (-), and CsC4 in Neon Matrixes
J. Phys. Chem. A vol. 111, 7551-7554 (2007) [1/3]
149. Fulara J., Grutter M., Maier J.P., Higher Excited Electronic Transitions of Polyacetylene Cations HC(2n) H(plus) n = 2-7 in Neon Matrixes
J. Phys. Chem. A vol. 111, 11831-11836 (2007) [1/3]
150. Gerega A., Łapiński L., Nowak M.J., Furmanchuk A., Leszczynski J.., Systematic Effect of Benzo-Annelation on Oxo-Hydroxy Tautomerism of Heterocyclic Compounds.Experimental Matrix-Isolation and Theoretical Study
J. Phys. Chem. A vol. 111(23), 4934-4943 (2007) [3/5]
151. Górecka J., Górecki J., Igarashi Y., One dimensional chemical signal diode constructed with two nonexcitable barriers
J. Phys. Chem. A vol. 111, 885-889 (2007) [1/3]
152. Muchova E., Slavicek P., Sobolewski A.L., Hobza P., Glycine in an Electronically Excited State: Ab Initio Electronic Structure and Dynamical Calculations
J. Phys. Chem. A vol. 111, 5259-5269 (2007) [1/4]
153. Sobolewski A.L., Domcke W., Computational Studies of the Photophysics of Hydrogen-Bonded Molecular Systems
J. Phys. Chem. A vol. 111, 11725-11735 (2007) [1/2]
Journal of Physical Chemistry B (imp.fact - 4.115)
154. Frutos L.M., Markmann A., Sobolewski A.L., Domcke W., Photoinduced Electron and Proton Transfer in the Hydrogen-Bonded Pyridine-Pyrrole System
J. Phys. Chem. B vol. 111, 6110-6112 (2007) [2/4]
Journal of Physics B (Atomic, Molecular and Optical Physics) (imp.fact - 2.024)
155. Brewczyk M., Gajda M., Rz±żewski K., Classical fields approximation for bosons at nonzero temperatures
J. Phys. B vol. 40, R1-R37 (2007) [1/3]
156. Witkowska E., Gajda M., Mostowski J., From a nonlinear string to a weakly interacting Bose gas
J. Phys. B vol. 40, 1465-1477 (2007) [3/3]
Journal of Physics D (Applied Physics) (imp.fact - 2.077)
157. Kandpal H.C., Ksenofontov V., Wójcik M., Seshadri R., Felser C., Electronic structure, magnetism and disorder in the Heusler compound Co2TiSn
J. Phys. D vol. 40, 1587 (2007) [1/5]
158. Mosiniewicz-Szablewska E., Safarikova M., Safarik I., Magnetic studies of ferrofluid-modified spruce sawdust
J. Phys. D vol. 40, 6490 (2007) [1/3]
Journal of Physics: Condensed Matter (imp.fact - 2.038)
159. Borowiec M., Dyakonov V., WoĽniak K., Dobrzycki Ł., Berkowski M., Zubov E., Michalski E., Szewczyk A., Gutowska M., Zayarnyuk T., Szymczak H., Crystal structure and magnetic properties of potassium erbium double tungstate Ker(WO4)2
J. Phys., Condens. Matter. vol. 19, 056206 (2007) [7/11]
160. Demchenko I., Ławniczak-Jabłońska K., Story T., Osinniy V., Jakieła R., Domagała J.Z., Sadowski J., Klepka M., Wolska A., Chernyshova M., Modification of the local atomic structure around Mn atoms in (Ga,Mn)As layers by high temperature annealing
J. Phys., Condens. Matter. vol. 19, 496205 (2007) [9/10]
161. Dietl T., Origin of ferromagnetic response in diluted magnetic semiconductors and oxides
J. Phys., Condens. Matter. vol. 19 (16), 165204 (2007) [1/1]
162. Gondek Ł., Szytuła A., Kaczorowski D., Szewczyk A., Gutowska M., Piekarz P., Multipole magnetic phase transitions in Tb3Cu4Si4
J. Phys., Condens. Matter. vol. 19, 246225 (2007) [2/6]
163. Łusakowski J., Buczko R., Sakowicz M., Friedland K.J., Hey R., Ploog K., Interband polarization spectroscopy to test the spherical model of a shallow acceptor in delta-doped heterostructures
J. Phys., Condens. Matter. vol. 19 (23), 236205 (2007) [1/6]
164. Markovich V., Fita I.M., Mogilyansky D., Wi¶niewski A., PuĽniak R., Titelman L., Vradman L., Herskowitz M., Gorodetsky G., Magnetic properties of nanocrystalline La1-xMnO3+delta manganites: size effects
J. Phys., Condens. Matter. vol. 19, 346210 (2007) [2/9]
165. Matyjasek K., Repow K., Kaczmarek S.M., Berkowski M., The effect of electrical conductivity on the polarization behavior of the relaxor-ferroelectric Sr0.33Ba0.67Nb2O6
J. Phys., Condens. Matter. vol. 19, 466207 (2007) [1/4]
166. Polak B., Fabianowski W., Kobiela T., Olkowski R., Szumieł-Lewandowska M., Relation between surface properties of thin composite film and osteoblasts behaviour in vitro
J. Phys., Condens. Matter. vol. 19 (28), 285216 (2007) [1/5, KK]
167. Rusin T., Zawadzki W., Zitterbewegung of nearly-free and tightly-bound electrons in semiconductors
J. Phys., Condens. Matter. vol. 19, 136219 (2007) [1/2]
168. Samoilenko Z.A., Okunev V.D., Pushenko E.I., Pafomov N.N., Szymczak R., Szymczak H., Lewandowski S.J., Disorder-order structural transition in amorphous LaSrMnO films
J. Phys., Condens. Matter. vol. 19, 196218 (2007) [3/7]
169. Senyshyn A., Schnelle W., Vasylechko L.O., Ehrenberg H., Berkowski M., Crystalline electric field and lattice contributions to thermodynamic properties of PrGaO3: specific heat and thermal expansion
J. Phys., Condens. Matter. vol. 19, 156214 (2007) [1/5]
170. Sienkiewicz A., Vileno B., Pierzchała K., Czuba M., Marcoux P., Graczyk A., Fajer P.G., Forro L., Oxidative stress-mediated protein conformation changes: ESR study of spin labeled staphyloccal nuclease
J. Phys., Condens. Matter. vol. 19 (28), 285201-1-13 (2007) [2/8, KK]
171. Stępiński J., Wójcik J., Sienkiewicz A., NiedĽwiecka A., Synthesis and NMR spectral properties of spin-labelled mRNA 5' cap analogue: a new tool for biochemical studies of cap binding proteins
J. Phys., Condens. Matter. vol. 19, 285202 (2007) [1/4]
172. Sułkowska J.I., Cieplak M., Mechanical stretching of proteins---a theoretical survey of the protein data bank
J. Phys., Condens. Matter. vol. 19, 283201 (2007) [2/2]
173. Szymczak P., Cieplak M., Influence of hydrodynamic interactions on mechanical unfolding of proteins
J. Phys., Condens. Matter. vol. 19, 285224 (2007) [1/2]
174. Trukhanov S.V., Trukhanov A.V., Botez C.E., Adair A., Szymczak H., Szymczak R., Phase separation and size effects in Pr0.70Ba0.30MnO3+delta perovskite manganites
J. Phys., Condens. Matter. vol. 19, 266214 (2007) [2/6]
175. Trushkin S., Biernacki S., Le Van K., Suchocki A., High pressure study of ZnSe:Cr(2+) crystals: the origin of the 1.25 eV luminescence
J. Phys., Condens. Matter. vol. 19 (7), 096213-1-8 (2007) [4/4]
176. Walczak M., Ławniczak-Jabłońska K., Sienkiewicz A., Czuba M., Klepka M., Graczyk A., The local atomic structure of di-alanine amino acid derivative of protoporphyrin IX
J. Phys., Condens. Matter. vol. 19, 285214 (2007) [4/6]
177. Wojciechowski M., Cieplak M., Coarse-grained modelling of pressure-related effects in staphylococcal nuclease and ubiquitin
J. Phys., Condens. Matter. vol. 19, 285218 (2007) [2/2]
Journal of Solid State Chemistry (imp.fact - 2.107)
178. Angel R.J., Zhao J., Ross N.L., Jakeways C.V., Redfern S.A., Berkowski M., High-pressure structural evolution of a perovskite solid solution (La1-x,Ndx)GaO3
J. Solid State Chem. vol. 180, 3408-3424 (2007) [1/6]
Journal of the American Chemical Society (imp.fact - 7.696)
179. Gregoire G., Jouvet C., Dedonder-Lardeux C., Sobolewski A.L., Ab initio Study of the Excited-State Deactivation Pathways of Protonated Tryptophan and Tyrosine
J. Am. Chem. Soc. vol. 129 (19), 6223-6231 (2007) [1/4]
Journal of the Atmospheric Sciences (imp.fact - 2.163)
180. Jakubczyk D., Zientara M., Kolwas K., Kolwas M., Temperature dependence of evaporation coefficient for water measured in droplets in nitrogen under atmospheric pressure
J. Atmos. Sci. vol. 64 (3), 996-1004 (2007) [4/4]
Journal of the Physical Society of Japan (imp.fact - 1.926)
181. Mino H., Kobayashi A., Karczewski G., Wojtowicz T., Kossut J., Takeyama S., Magneto-optical four-wave-mixing studies of an exciton-biexciton system in a CdMnTe/CdTe/CdMgTe single quantum well
J. Phys. Soc. Jpn. vol. 76, 064704-1-6 (2007) [3/6]
Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine (imp.fact - 1.514)
182. Rodriguez E., Simoes R.V., Roig A., Molins E., Nedelko N., ¦lawska-Waniewska A., Aime S., Arus C., Cabanas M.E., Sanfeliu C., Cerdan S., Garcia-Martin M.L., An iron-based T1 contrast agent made of iron-phosphate complexes: In vitro and in vivo studies
Magn. Reson. Mater. Phy. vol. 20, 27 (2007) [2/12]
Materials Science and Engineering C (Biomemetic and Supramolecular Systems) (imp.fact - 1.325)
183. Lashkarev G.V., Slynko V.V., Kovalyuk Z.D., Sichkovskyy V.I., Radchenko M.V., Aleshkevych P., Szymczak R., Dobrowolski W., Minikayev R., Zaslonkin A.V., Anomalies of magnetic properties of layered crystals InSe containing Mn
Mater. Sci. Eng. C vol. 27, 1052 (2007) [3/10]
184. Sabataityte J., Simkiene I., Babonas G.J., Reza A., Baran M., Szymczak R., Vaisnoras R., Rasteniene L., Golubev V., Kurdyukov D., Physical studies of porphyrin-infiltrated opal crystals
Mater. Sci. Eng. C vol. 27, 985 (2007) [2/10]
Materials Science-Poland (imp.fact - 0,333)
185. Dobrogowski W., Kurant Z., Nedzved A., Stefanowicz W., Tekielak M., Baczewski L., Wawro A., Maziewski. A., Image processing study of ultrathin cibalt domain structure evolution induced by overlayer structure
Mater. Sci.-Poland vol. 25, 405 (2007) [2/8]
186. Dziawa P., Orłowski B., Osinniy V., Pietrzyk M., Taliashvili B., Story T., Johnson R.L., Photoemission study of Eu 2+/3+ ions in ferromagnetic (Eu,Gd)Te semiconductor layers
Mater. Sci.-Poland vol. 25 (2), 377-382 (2007) [6/7]
187. Knoff W., Dziawa P., Osinniy V., Taliashvili B., Domuchowski W., Łusakowska E., ¦wi±tek K., Story T., Ferromagnetic transition in Ge1-xMnxTe semiconductor layers
Mater. Sci.-Poland vol. 25, 295-300 (2007) [8/8]
188. Lipert K., KaĽmierczak J., Pełech I., Narkiewicz U., ¦lawska-Waniewska A., Lachowicz H.K., Magnetic properties of cementite (Fe3C) nanoparticle agglomerates in a carbon matrix
Mater. Sci.-Poland vol. 25, 399 (2007) [4/6]
189. Stupakiewicz A., Maziewski. A., Trzciński P., Baczewski L., Wawro A., Kalinowski R., In-plane magnetic anisotropy symmetry in ultrathin Co films grown on sapphire substrates
Mater. Sci.-Poland vol. 25, 429 (2007) [3/6]
190. Wosiński T., Pelya O., Figielski T., M±kosa A., Morawski A., Sadowski J., Dobrowolski W., Szymczak R., Wróbel J., Domain-wall contribution to magnetoresistance in ferromagnetic (Ga,Mn)As film
Mater. Sci.-Poland vol. 25, 351-358 (2007) [9/9, KK]
Methods in Enzymology (imp.fact - 1.640)
191. NiedĽwiecka A., Stępiński J., Antosiewicz J.M., Darzynkiewicz E., Stolarski R.., Biophysical approach to studies of Cap-eIF4E interaction by synthetic Cap analogs
Method. Enzymol. vol. 430, 209-245 (2007) [1/5]
Microelectronic Engineering (imp.fact - 1.398)
192. Volkos S.N., Bernardinia S., Rigopoulos N., Efthymiou E.S., Hawkins I.D., Hamilton B., Dobaczewski L., Hall S., Hurley P.K., Delabie A., Peaker A.R., Extrinsic stacking fault genration related to high-k dielectric growth on a Si substrate
Microelectron. Eng. vol. 84 (9-10), 2374-2377 (2007) [1/11]
Nano Letters (imp.fact - 9.960)
193. Sadowski J., Dłużewski P., Kret S., Janik E., Łusakowska E., Kanski J., Presz A., Terki F., Charar S., Tang D., GaAs:Mn nanowires grown by molecular beam epitaxy of (Ga,Mn)As at MnAs segregation conditions
Nano Lett. vol. 7, 2724-2728 (2007) [5/10]
Nanotechnology (imp.fact - 3.037)
194. Demchenko I., Ławniczak-Jabłońska K., Kret S., Novikov A., Laval J., Żak M., Szczepańska A., Yablonskiy A.N., Krasil'nik Z.F., The effect of local atomic structure on the optical properties of CeSi self-assembled islands buried in silicon matrix
Nanotechnology vol. 18, 115711 - 1-7 (2007) [5/9]
195. Hofer W.A., Palotas K., Teobaldi G., Sadowski J., Mikkelsen A., Lundgren E., Detection of spin-states in Mn-doped gallium arsenide films
Nanotechnology vol. 18 (4), 044006 (2007) [1/6]
196. Janik E., Dłużewski P., Kret S., Presz A., Kirmse H., Neumann W., Zaleszczyk W., Baczewski L., Petrouchik A., Dynowska E., Sadowski J., Caliebe W., Karczewski G., Wojtowicz T., Catalytic growth of ZnTe nanowires by molecular beam epitaxy: structural studies
Nanotechnology vol. 18, 475606 (2007) [10/14, KK]
197. Kret S., Dłużewski P., Szczepańska A., Żak M., Czernecki R., Krysko M., Leszczynski M., Maciejewski G., Homogenous indium distribution in InGaN/GaN laser active structure grown by LP-MOCVD on bulk GaN crystal revealed by transmission electron microscopy and x-ray diffraction
Nanotechnology vol. 18, 465707 (2007) [4/8]
Nature Materials (imp.fact - 19.194)
198. Kuroda S., Nishizawa N., Takita K., Mitome M., Bando Y., Osuch K., Dietl T., Origin and control of high temperature ferromagnetism in semiconductors
Nat. Mater. vol. 6 (6), 440-446 (2007) [1/7]
New Journal of Physics (imp.fact - 3.754)
199. Pappert K., Gould C., Sawicki M., Wenisch J., Brunner K., Schmidt G., Molenkamp L.W., Detailed transport investigation of the magnetic anisotropy of (Ga, Mn)As
New J. Phys. vol. 9, 354 (2007) [1/7]
Optical and Quantum Electronics (imp.fact - 0.644)
200. Mroziewicz B., Kowalczyk E., Dobrzański L., Ratajczak J., Lewandowski S.J., External cavity diode lasers with E-beam written silicon diffraction gratings
Opt. Quant. Electron. vol. 39 (7), 585-595 (2007) [1/5]
Optics Communications (imp.fact - 1.480)
201. Xenogiannopoulou E., Aloukos P., Couris S., Kamińska E., Piotrowska A., Dynowska E., Third-order nonlinear optical properties of thin sputtered gold films
Opt. Commun. vol. 275, 217-222 (2007) [1/6]
Optics Express (imp.fact - 4.009)
202. Chalupsky J., Juha L., Kuba J., Cihelka J., Hajkova V., Koptyaev S., Krasa J., Velyhan A., Bergh M., Caleman C., Hajdu J., Bionta R., Chapman H., Hau Riege S., London R., Jurek M., Krzywiński J., Nietubyć R., Pełka J., Sobierajski R., Characteristics of focused soft x-ray free-electron laser beam determined by ablation of organic molecular solids
Opt. Express vol. 15, 6036-6043 (2007) [4/29]
Philosophical Magazine (imp.fact - 1.354)
203. Androussi Y., Benabbas T., Kret S., Ferreiro V., Lefebvre P., A transmission electron microscopy study of composition in Si1-xGex/Si (001) quantum dots
Philos. Mag. vol. 87 (10), 1531-1543 (2007) [1/5]
Physica A (imp.fact - 1.311)
204. Karpio K., Załuska-Kotur M., Orłowski A., Gain-loss asymmetry for emerging stock markets
Physica A vol. 375, 599-604 (2007) [2/3]
Physica B (imp.fact - 0.872)
205. Pujol M.C., Aguilo M., Diaz F., Borowiec M., Prokhorov A., Dyakonov V., Nabiałek A., Piechota S., Szymczak H., Electron paramagnetic resonance studies in Kyb(WO4)2
Physica B vol. 388, 257-260 (2007) [5/9]
Physica C (imp.fact - 0.792)
206. Aleksyeyev P., Chabanenko V., Nabiałek A., Vasylyev S., Rusakov V.F., Kononogov S.A., Kodess B.N., Szymczak H., The magnetic field dependence of effective resistivity in a conventional superconductor: Contactless measurements
Physica C vol. 460-462, 854 (2007) [3/8, KK]
207. Bruhwiler M., Schulze T., Kazakov S.M., Bukowski Z., PuĽniak R., Zhigadlo N.D., Karpiński J., Batlogg B., Superconductivity in the beta-pyrochlore osmates
Physica C vol. 460-462, 62-65 (2007) [1/8, b. af.]
208. Chabanenko V., Nabiałek A., Dyachenko A., Vasylyev S., Svinchuk G., Szewczyk A., Gutowska M., Szymczak H., Piechota S., The critical state instability in Nb3Al: Experiment and simulation
Physica C vol. 460 - 462, 768 (2007) [5/9, KK]
209. Chabanenko V., Vasylyev S., Nabiałek A., Rusakov V.F., Aleksyeyev P., Szymczak H., Piechota S., Dynamical transformation of the critical state caused by the thermomagnetic avalanches
Physica C vol. 460-462, 776 (2007) [4/7, KK]
210. Karpiński J., Zhigadlo N.D., Katrych S., PuĽniak R., Rogacki K., Gonnelli R., Single crystals of MgB2: Synthesis, substitutions and properties
Physica C vol. 456, 3 - 13 (2007) [1/6]
211. Laviano F., Gerbaldo R., Ghigo G., Gozzelino L., Minetti B., Przysłupski P., Tsarou A., Wi¶niewski A., Mezzetti E., Magneto-optics of spontaneous and field induced vortices in twinned YBa2Cu3O7-delta/La1-xSrxMnO3 bilayers
Physica C vol. 460-462, 1297 (2007) [3/9, KK]
212. PuĽniak R., Wi¶niewski A., Szewczyk A., Kapcia K., Jun J., Zhigadlo N.D., Kazakov S.M., Karpiński J., Anisotropic upper critical field of chemically substituted MgB2 single crystals studied by torque magnetometry
Physica C vol. 460-462, 616 (2007) [3/8]
213. Spathis P., Konczykowski M., Van der Beek C.J., Gierłowski P., Li M.S., Kes P.H., Vortex liquid correlations induced by in-plane field in underdoped Bi2Sr2CaCu2O8 + delta
Physica C vol. 460-462, 1218-1219 (2007) [1/6, KK]
214. Van der Beek C.J., Spathis P., Colson S., Gierłowski P., Gaifullin M.B., Matsuda Y., Kes P.H., Role of pair-breaking and phase fluctuations in c-axis tunneling in underdoped Bi2Sr2CaCu2O8 + delta
Physica C vol. 460-462, 876-877 (2007) [1/7, KK]
215. Vasylyev S., Chabanenko V., Rusakov V.F., Nabiałek A., Yurov A., Szymczak H., Dynamics of single vortex line in the field of external alternative current
Physica C vol. 460 - 462, 1198 (2007) [2/6, KK]
216. Wi¶niewski A., PuĽniak R., Bienias A., Baran M., Jun J., Zhigadlo N.D., Karpiński J., Anisotropy of the lower and of the upper critical fields in Mg1-xAlxB2 single crystals
Physica C vol. 460-462, 614 (2007) [4/7]
Physica Status Solidi A - Applied Research (imp.fact - 1.221)
217. Chen W.M., Godlewski M., Ruterana P., Preface - Dilute Magnetic Materials for Spintronics Applications
Phys. Status Solidi A vol. 204 (1), 13 (2007) [1/3, KK]
218. Ciorga M., Einwanger A., Sadowski J., Wegscheider W., Weiss D., Tunneling anisotropic magnetoresistance effect in p(+) - (Ga,Mn)As/n(+)-GaAs Esaki diode
Phys. Status Solidi A vol. 204 (1), 186-190 (2007) [1/5, KK]
219. Dimakis E., Domagała J.Z., Iliopoulos E., Adikimenakis A., Georgakilas A., Analysis of biaxial strain in InN(0001) epilayers grown by molecular beam epitaxy
Phys. Status Solidi A vol. 204 (6), 1996-1999 (2007) [1/5, KK]
220. Gołaszewska K., Kamińska E., Piotrowska A., Rutkowski J., Kruszka R., Kowalczyk E., Papis E., Wawro A., Piotrowski T.T., Transparent ohmic contacts to GaSb/In/(Al.)GaAsSb photovoltaic cells
Phys. Status Solidi A vol. 204 (4), 1051 - 1055 (2007) [1/9]
221. Ivanov V.Y., Godlewski M., Yakovlev D.R., Ryabchenko S.M., Waag A., Karczewski G., Time-resolved Optically-detected Magnetic Resonance of II-VI diluted-magnetic-semiconductor heterostructures
Phys. Status Solidi A vol. 204 (1), 174-178 (2007) [3/6, KK]
222. Kaganer V.M., Shalimov A., B±k-Misiuk J., Ploog K., X-ray diffraction peaks from misfit dislocations in double-and triple-crystal diffractometry
Phys. Status Solidi A vol. 204, 2561-2566 (2007) [2/4]
223. Shalimov A., Shcherbachev K.D., B±k-Misiuk J., Misiuk A., Defect structure of silicon crystals implanted with H+2 ions
Phys. Status Solidi A vol. 204, 2638-2644 (2007) [2/4]
224. Wegscheider M., Simbrunner C., Przybylińska H., Kiecana M., Sawicki M., Navarro-Quezada A., Sitter H., Jantsch W., Dietl T., Bonanni A., Photoluminescence and Hall studies of GaN:Fe and (Ga, Fe)N:Mg layers
Phys. Status Solidi A vol. 204 (1), 86-91 (2007) [4/10, KK]
225. Wosiński T., Figielski T., Pelya O., M±kosa A., Morawski A., Sadowski J., Dobrowolski W., Szymczak R., Wróbel J., Domain-wall contribution to magnetoresistance of a ferromagnetic (Ga,Mn)As layer
Phys. Status Solidi A vol. 204 (2), 472-476 (2007) [9/9, KK]
Physica Status Solidi B - Basic Research (imp.fact - 0.967)
226. Agekyan V.F., Akai I., Filosofov N.G., Karasawa T., Karczewski G., Serov A.Y., Vasil'ev A.N., Mn(2+) and band exciton luminescence in ZnMnTe/ZnMgTe quantum well structures
Phys. Status Solidi B vol. 244, 3265 (2007) [1/7]
227. Grasza K., Łusakowska E., Skupiński P., Kopalko K., B±k-Misiuk J., Mycielski A., Effect of annealing atmosphere on the quality of ZnO crystal surface
Phys. Status Solidi B vol. 244 (5), 1468-1472 (2007) [6/6, KK]
228. Ivanov V.Y., Godlewski M., Gregorkiewicz T., Two-colour spectroscopy of ZnSe:Cr
Phys. Status Solidi B vol. 244 (5), 1618-1622 (2007) [2/3, KK]
229. Kuryliszyn I., Diduszko R., Tymicki E., Dobrowolski W., Grasza K., Magnetic properties of Fe doped SiC crystals
Phys. Status Solidi B vol. 244 (5), 1743-1746 (2007) [3/5, KK]
230. Le Van K., Avdonin A., Gał±zka R.R., Lentze M., Kehl C., Geurts J., Eyring M., Astakhov G.V., Ossau W., Laser controlled magnetization in bulk Zn(1-x)Mn(x)Te
Phys. Status Solidi B vol. 244 (5), 1680-1684 (2007) [3/9, KK]
231. Sankowski P., Oszwałdowski R., Kacman P., Majewski J., Dietl T., Coherent spin transport in magnetization modulated semiconductor heterostructures
Phys. Status Solidi B vol. 244, 2391-2398 (2007) [3/5]
232. Sazonov A.P., Troyanchuk I.O., Sikolenko V.V., Szymczak H., Barner K., Effect of the oxygen nonstoichiometry on the structure and magnetic properties of Nd2CoMnO6+delta double perovskites
Phys. Status Solidi B vol. 244, 3367 (2007) [1/5]
233. Shalimov A., Paszkowicz W., Grasza K., Skupiński P., Mycielski A., B±k-Misiuk J., X-ray characterisation of a bulk ZnO crystal
Phys. Status Solidi B vol. 244 (5), 1573-1577 (2007) [6/6, KK]
234. Shapovalov V., Dyakonov V., Aleshkevych P., Dyakonov K., Zhikharev I., KuĽmiński M., Szymczak H., Linear deformation effect on the SWR acoustic mode in La0.67Ca0.33MnO3 manganite film
Phys. Status Solidi B vol. 244, 347-351 (2007) [4/7]
235. Suski T., Fransen G., Teisseyre H., Khachapuridze A., Dmowski L., Plesiewicz J., Kamińska A., Lu H., Schaff W.J., High pressure studies of radiative recombination mechanisms in InN
Phys. Status Solidi B vol. 244 (1), 38-41 (2007) [1/9, KK]
236. Suski T., Kamińska A., Fransen G., Teisseyre H., Dmowski L., Plesiewicz J., Lu H., Schaff W.J., Kurouchi M., Nanishi Y., Role of localized donor states in transport and photoluminescence of InN revealed by hydrostatic pressure studies
Phys. Status Solidi B vol. 244, 1825-1828 (2007) [1/10]
237. Tronc P., Andronikov D.A., Kochereshko V.P., Crooker S.A., Karczewski G., Symmetry of trion states in modulation-doped CdTe/CdMgTe nanostructures under a high magnetic field
Phys. Status Solidi B vol. 244, 669-676 (2007) [1/5]
238. Witkowska-Baran M., Mycielski A., Szadkowski A.J., Łusakowska E., Domukhovski V., Jakieła R., Witkowska B., Kaliszek W., Semi-insulating (Cd,Mn)Te:V crystals: Electrical contacts
Phys. Status Solidi B vol. 244 (5), 1706-1713 (2007) [8/8, KK]
Physical Chemistry Chemical Physics (imp.fact - 2.892)
239. Sobolewski A.L., Domcke W., Computational studies of aqueous-phase photochemistry and the hydrated electron in finite-size clusters
Phys. Chem. Chem. Phys vol. 9, 3818-3829 (2007) [1/2]
Physical Review A (Atomic, Molecular and Optical Physics) (imp.fact - 3.047)
240. Gawryluk K., Brewczyk M., Gajda M., Rz±żewski K., Coherence properties of spinor condensates at finite temperatures
Phys. Rev. A vol. 76, 013616 (2007) [1/4]
241. Sinatra A., Castin Y., Witkowska E., Nondiffusive phase spreading of a Bose-Einstein condesate at finite temperature
Phys. Rev. A vol. 75 (3), 033616 (2007) [1/3]
Physical Review B (Condensed Matter) (imp.fact - 3.107)
242. Adell M., Adell J., Ilver L., Kanski J., Sadowski J., Domagała J.Z., Mn enriched surface of annealed (GaMn)As layers annealed under arsenic capping
Phys. Rev. B vol. 75, 054415 - 1-6 (2007) [2/6]
243. Bonanni A., Kiecana M., Simbrunner C., Li T., Sawicki M., Wegscheider M., Quast M., Przybylińska H., Navarro-Quezada A., Jakieła R., Wolos A., Jantsch W., Dietl T., Paramagnetic GaN:Fe and ferromagnetic (Ga,Fe)N: The relationship between structural, electronic, and magnetic properties
Phys. Rev. B vol. 75, 125210 (2007) [5/13]
244. Chen Z., Bratschitsch R., Carter G., Cundiff S.T., Yakovlev D.R., Karczewski G., Wojtowicz T., Kossut J., Electron spin polarization through interactions between excitons, trions, and the two-dimendional electron gas
Phys. Rev. B vol. 75, 115320-1-7 (2007) [3/8]
245. Dietl T., Andrearczyk T., Lipińska A., Kiecana M., Tay M., Wu Y., Origin of ferromagnetism in (Zn,Co)O from magnetization and spin-dependent magnetoresistance measurements
Phys. Rev. B vol. 76, 155312 (2007) [4/6]
246. Ekino T., Gabovich A.M., Li M.S., Pękała M., Szymczak H., Voitenko A.I., Analysis of the pseudogap-related structure in tunneling spectra of superconducting Bi2Sr2CaCu2O8+? revealed by the break-junction technique
Phys. Rev. B vol. 76, 180503R-1-4 (2007) [2/6]
247. Gonzalez Szwacki N., Yakobson B.I., Energy decomposition analysis of metal silicide nanowires from first principles
Phys. Rev. B vol. 75 (3), 035406 (2007) [1/2]
248. Infante I.C., Sanchez F., Fontcuberta J., Wójcik M., Jędryka E., Estrade S., Peiro F., Arbiol J., Laukhin V., Espinos J.P., Elastic and orbital effects on thickness-dependent properties of manganite thin films
Phys. Rev. B vol. 76, 224415 (2007) [2/10]
249. Jaroszyński J., Andrearczyk T., Karczewski G., Wróbel J., Wojtowicz T., Popović D., Dietl T., Intermediate phase at the metal-insulator boundary in a magnetically doped two-dimensional electron system
Phys. Rev. B vol. 76, 045322-1-5 (2007) [6/7]
250. Jungwirth T., Sinova J., MacDonald A.-., Gallagher B.L., Novak V., Edmonds K.W., Rushforth A.W., Campion R.P., Foxon C.T., Eaves L., Olejnik E., Masek J., Yang E., Wunderlich J., Gould C., Molenkamp L.W., Dietl T., Ohno H., Character of states near the Fermi level in (Ga,Mn)As: Impurity to valence band crossover
Phys. Rev. B vol. 76, 125206 (2007) [1/18]
251. Kamińska A., Biernacki S., Kobyakov S., Suchocki A., Boulon G., Ramirez M., Bausa L., Probability of Yb3+ 4f-4f transitions in Gadolinium Gallium Garnet Crystals at High Hydrostatic Pressures
Phys. Rev. B vol. 75 (17), 174111 (2007) [4/7]
252. Kamińska A., Fransen G., Suski T., Gorczyca I., Christensen N.E., Svane A., Suchocki A., Lu H., Schaff W.J., Dimakis E., Georgakilas A., Role of conduction-band filling in the dependence of InN photoluminescence on hydrostatic pressure
Phys. Rev. B vol. 76, 075203 (2007) [2/11]
253. Kamińska A., Suchocki A., Kobyakov S., Arizmendi L., Potemski M., Teran F.J., High-pressure and magneto-optical studies of Cr related defect in the lithium-rich LiNbO3:Cr,Mg crystal
Phys. Rev. B vol. 76, 144117-1-10 (2007) [3/6]
254. Kowalik I.A., Kowalski B., Iwanowski R., Kopalko K., Łusakowska E., Sawicki A., Sadowski J., Adell M., Grzegory I., Porowski S., MnAs dots grown on GaN(0001)-(1x1) surface
Phys. Rev. B vol. 75, 235303 (2007) [7/10]
255. Kowalik K., Krebs O., Golnik A., Suffczyński J.., Wojnar P., Kossut J., Gaj J.A., Voisin P., Manipulating the exciton fine structure of single CdTe/ZnTe quantum dots by an in-plane magnetic field
Phys. Rev. B vol. 75, 195340-1-6 (2007) [2/8]
256. Laviano F., Gozzelino L., Gerbaldo R., Ghigo G., Mezzetti E., Przysłupski P., Tsarou A., Wi¶niewski A., Interaction between vortices and ferromagnetic microstructures in twinned cuprate/manganite bilayers
Phys. Rev. B vol. 76, 214501 (2007) [3/8]
257. Pfeffer P., Zawadzki W., "Reply to ""Comment on `Spin and cyclotron energies of electrons in GaAs/Ga(1-x)Al.(x)As quantum wells`"""
Phys. Rev. B vol. 76, 197304 (2007) [1/1]
258. PrzeĽdziecka E., Kamińska E., Pasternak I., Piotrowska A., Kossut J., Photoluminescence study of p-type ZnO:Sb prepared by thermal oxidation of the Zn-Sb starting material
Phys. Rev. B vol. 76, 193303-1-4 (2007) [2/5]
259. Rusin T., Zawadzki W., Transient Zitterbewegung of charge carriers in mono- and bilayer graphene, and carbon nanotubes
Phys. Rev. B vol. 76, 195439 (2007) [1/2]
260. Sankowski P., Kacman P., Majewski J., Dietl T., Spin-dependent tunneling in modulated structures of (Ga,Mn)As
Phys. Rev. B vol. 75, 045306 (2007) [3/4]
261. Spathis P., Konczykowski M., Van der Beek C.J., Gierłowski P., Li M., Kes P.H., In-plane field-induced vortex liquid correlations in underdoped Bi2Sr2CaCu2O8 +delta
Phys. Rev. B vol. 76, 104518- 1-7 (2007) [1/6]
262. Tribollet J., Aubry E., Karczewski G., Sermage B., Bernardot F., Testelin C., Chamarro M., Enhancement of the electron spin memory by localization on donors in a CdTe quantum well
Phys. Rev. B vol. 75, 205304-1-6 (2007) [1/7]
263. Volnianska O., Bogusławski P., Magnetic and structural properties of II(A) - V nitrides
Phys. Rev. B vol. 75, 224418-1-10 (2007) [2/2]
264. Wojnar P., Suffczyński J.., Kowalik K., Golnik A., Karczewski G., Kossut J., Microluminescence from Cd(1-x)Mn(x)Te magnetic quantum dots containing only a few Mn ions
Phys. Rev. B vol. 75, 155301-1-7 (2007) [3/6]
265. Wolska A., Ławniczak-Jabłońska K., Klepka M., Walczak M., Local structure around Mn atoms in Si crystals implanted with Mn+ studied using x-ray absorption spectroscopy techniques
Phys. Rev. B vol. 75, 113201-1-4 (2007) [4/5]
266. Woło¶ A., Jantsch W., Dybko K., Wilamowski Z., Skierbiszewski C., Plasmon-cyclotron resonance in two-dimensional electron gas confined at the GaN/AlxGa1-xN interface
Phys. Rev. B vol. 76, 045301 (2007)
267. Załuska-Kotur M., Gortel Z.W., Ritz variational principle for collective diffusion in an adsorbate on a non-homogeneous substrate
Phys. Rev. B vol. 76, 245401-1-17 (2007) [1/2]
268. Załuska-Kotur M., Krukowski S., Łusakowski A., Turski Ł.A., Domain growth in the interacting adsorbate: Nonsymmetric particle jump model
Phys. Rev. B vol. 75, 115412-1-6 (2007) [2/4]
269. Zawadzki W., Bonifacie S., Juillaguet S., Chaubet C., Raymond A., Meziani Y.M., Kubisa M., Ryczko K., Nonlinear dependence of the magnetoluminescence energies of asymmetric GaAs/Ga(0.67)Al.(0.33)As quantum wells on an external magnetic field
Phys. Rev. B vol. 75 (24), 245319 (2007) [1/8]
270. Zhukov A., Yakovlev D.R., Bayer M., Glazov M.M., Ivchenko E.L., Karczewski G., Wojtowicz T., Kossut J., Spin coherence of a two-dimensional electron gas inducted by resonant exciton of trions and excitons in CdTe/(Cd,Mg)Te quantum wells
Phys. Rev. B vol. 76, 205310-1-16 (2007) [3/8]
Physical Review E (Statistical Physics, Plasmas, Fluids, and Related Interdisciplinary Topics) (imp.fact - 2.438)
271. Tymoshchuk O., Savytskyy N., Hul O., Bauch S., Sirko L., Experimental investigation of electric field distributions in a chaotic three-dimensional microwave rough billiard
Phys. Rev. E vol. 75, 037202 (2007) [3/5]
Physical Review Letters (imp.fact - 7.072)
272. Gawryluk K., Brewczyk M., Bongs K., Gajda M., Resonant Einstein - de Haas Effect in a Rubidium Condensate
Phys. Rev. Lett. vol. 99, 130401 (2007) [1/4]
273. Gonzalez Szwacki N., Sadrzadeh A., Yakobson B.I., B-80 fullerene: An ab initio prediction of geometry, stability, and electronic structure
Phys. Rev. Lett. vol. 98 (16), 166804 (2007) [1/3]
274. Hau Riege S., Chapman H., Krzywiński J., Sobierajski R., Bajt S., London R., Bergh M., Caleman C., Nietubyć R., Juha L., Kuba J., Spiller E., Baker S., Bionta R., Sokolowski-Tinten K., Stojanovic N., Kjornrattanawanich B., Gullikson E.M., Subnanometer-scale measurements of the interaction of ultrafast soft x-ray free-electron-laser pulses with matter
Phys. Rev. Lett. vol. 98, 145502 (2007) [3/21]
275. Perez F., Aku-Leh C., Richards D.R., Jusserand B., Smith L.C., Wolverson D., Karczewski G., From spin flip excitation to the spin susceptibility enhancement of a two-dimensional electron gas
Phys. Rev. Lett. vol. 99, 026403-1-4 (2007) [1/7]
276. Wilamowski Z., Malissa H., Schaffler F., Jantsch W., g-Factor Tuning and Manipulating of Spins by an Electric Current
Phys. Rev. Lett. vol. 98, 187203 (2007) [1/4]
277. Yakes M., Hupalo M., Załuska-Kotur M., Gortel Z.W., Tringides M., Low-Temperature Ultrafast Mobility i Systems with Long-Range Repulsive Interactions: Pb/Si (111)
Phys. Rev. Lett. vol. 98, 135504 - 1-4 (2007) [1/5]
278. Zawadzki W., "Comment on ""Spin Transverse Force on Spin Current in an Electric Field"""
Phys. Rev. Lett. vol. 99, 179701 (2007) [1/1]
Physical Review Special Topics - Accelerators And Beams (imp.fact - 1.474)
279. Żakowicz W., Particle acceleration by wave scattering off dielectric spheres at whispering-gallery-mode resonance
Phys. Rev. Spec. Top.-A. B. vol. 10, 101301- 1-9 (2007) [1/1]
Pis'ma v Zhurnal Eksperimental'noi i Teoreticheskoi Fiziki (JETP Letters) (imp.fact - 1.251)
280. Trukhanov S.V., Trukhanov A.V., Vasil'ev A.N., Maignan A., Szymczak H., Optical behavior of La0.825Sr0.175MnO2.912 anion-deficient manganite in the magnetic phase transition region
Pis'ma Zh. Eksp.Teor. Fiz. (JETP Lett.) vol. 85 (10), 507 - 512 (2007) [1/5]
Powder Diffraction (imp.fact - 0.727)
281. Worsztynowicz A., Kaczmarek S.M., Paszkowicz W., Minikayev R., Crystal structure of magnesium chromium vanadate Mg2CrV3O11, a member of the A2BV3)11 vanadate family
Powder Diffr. vol. 22 (3), 246-252 (2007) [2/4]
Proceedings of the National Academy of Sciences (USA) (imp.fact - 9.643)
282. Nguen P.H., Li M.S., Stock G., Straub J.E., Thirumalai D., Monomer adds to performed structured oligomers of Aß-peptides by a two-stage dock-lock mechanism
Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) vol. 104, 111-116 (2007) [1/5]
Radiation Measurements (imp.fact - 0.915)
283. Misiuk A., Surma B.., B±k-Misiuk J., Londos C.A., Vagovic P., Kovacevic I., Pivac B., Jung W., Prujszczyk M., Revealing the radiation-induced effects in silicon by processing at enhanced temperatures-pressures
Radiat. Meas. vol. 42, 688-692 (2007) [1/9]
284. Zhydachevskii Y.., Suchocki A., Berkowski M., Zacharko Y., Optically stimulated luminescence of YAlO3:Mn2+ to radiation dosimetry
Radiat. Meas. vol. 42 (4-5), 625-627 (2007) [2/4,]
Semiconductor Science and Technology (imp.fact - 1.586)
285. PrzeĽdziecka E., Kamińska E., Korona K., Dynowska E., Dobrowolski W., Jakieła R., Kłopotowski Ł., Kossut J., Photoluminescence study and structural characterization of p-type ZnO doped by N and/or AS acceptors
Semicond. Sci. Technol. vol. 22 (2), 10-14 (2007) [6/8, KK]
Spectrochimica Acta, Part A (Molecular and Biomolecular Spectroscopy) (imp.fact - 1.270)
286. Szostak M.M., Kozankiewicz B., Lipiński J., Low-temperature photoluminescence of p-nitroaniline and o-methyl-p-nitroaniline crystals
Spectrochim. Acta A vol. 67, 1412-1416 (2007) [1/3]
Spectrochimica Acta, Part B (imp.fact - 3.092)
287. Piskorska E., Ławniczak-Jabłońska K., Minikayev R., Wolska A., Paszkowicz W., Klimczyk P., Benko E., Quantitative phase analysis of cubic boron nitride based composites by x-ray absorption near edge structure
Spectrochim. Acta B vol. 62, 461-469 (2007) [5/7]
Superconductor Science and Technology (imp.fact - 1.440)
288. Abal'oshev O., Abal'osheva I., Gierłowski P., Lewandowski S.J., Konczykowski M., Rizza G., Chromik S., Effect of pulsed UV laser irradiation on the properties of crystalline YBa2Cu3O7-delta thin films
Supercond. Sci. Technol. vol. 20, 433-440 (2007) [4/7]
289. Gierłowski P., Spathis P., Lineshape of Josephson plasma resonance in underdoped Bi2Sr2CaCu2O8 + delta single crystals
Supercond. Sci. Technol. vol. 20, 176-179 (2007) [1/2]
290. Wi¶niewski A., PuĽniak R., Judek J., Krutzler C., Eisterer M., Weber H.W., Jun J., Kazakov S.M., Karpiński J., Comparison of the influence of carbon substitution and neutron-induced defects on the upper critical field and flux pinning in MgB2 single crystals
Supercond. Sci. Technol. vol. 20, 256 (2007) [2/9]
Superlattices and Microstructures (imp.fact - 1.259)
291. Grasza K., Łusakowska E., Skupiński P., Sakowska H., Mycielski A., Thermal annealing of ZnO substrates
Superlattices Mictrostruct. vol. 42, 290 (2007) [4/5]
292. Tuomisto F., Mycielski A., Grasza K., Vacancy defects in (Zn,Mn)O
Superlattices Mictrostruct. vol. 42, 218 (2007) [2/3]
Ultramicroscopy (imp.fact - 1.706)
293. Galindo P., Kret S., Sanchez A., Laval J., Yanez A., Pizarro J., Guerrero E., Ben T., Molina I., The Peak Pairs algorithm for strain mapping from HRTEM images
Ultramicroscopy vol. 107, 1186-1193 (2007) [1/9]
Vacuum (imp.fact - 0.834)
294. Czerwosz E., Diduszko R., Dłużewski P., Kęczkowska J., Kozłowski M., Rymarczyk J., Suchańska M., Properties of Pd nanocrystals prepared by PVD method
Vacuum vol. 82, 372-376 (2007) [2/7, KK]
295. Piekoszewski J., D±browski L., Sartowska B., Wali¶ L., Barlak M., Werner Z., Kopcewicz M., Kalinowska J., Nowicki L., Ratajczyk R., Stanisławski J., Barcz A., Austenite formation of carbon and alloyed steels by intense argon and nitrogen plasma pulses: Role of carbon, chromium and nitrogen
Vacuum vol. 81, 1403-1407 (2007) [1/12]