Prof. dr hab. Jerzy Langer, wybrany Prezesem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
na kadencję 2020-2023
 
 

Uprzejmie zawiadamiamy, że nasz kolega prof. dr hab. Jerzy Langer, emerytowany profesor Instytutu Fizyki PAN, został wybrany na stanowisko prezesa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego na kadencję 2020-2023.
Towarzystwo, które jest jednym z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce, zostało utworzone w Warszawie w 1907 roku "w celu rozwijania i popierania badań we wszystkich gałęziach wiedzy oraz ogłaszania dzieł naukowych w języku polskim". Stało się to możliwe po spowodowanej rewolucją 1905 r. liberalizacją carskich przepisów o stowarzyszeniach.
Obecnie Towarzystwo liczy ok. 450 członków, w tym m. innymi dziesięciu obecnych lub emerytowanych profesorów naszego Instytutu.

Nowo wybranemu prezesowi serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.