Nagrody Dyrektora IF PAN za najlepsze osiągnięcia w 2019 r.
 
 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że na wczorajszym posiedzeniu Rady Naukowej IF PAN zostały wręczone Nagrody Dyrektora IF PAN za najlepsze osiągnięcia w 2019. Zwykle te Nagrody za poprzedzający rok przyznawano w kwietniu, ale tym razem ceremonia uległa opóźnieniu ze względu na stan epidemii.

Nagrodę za najlepszą habilitację w 2019 r otrzymała dr hab. Izabela Kudelska, za osiągnięcie naukowe: "Magnetyczne monokryształy półprzewodnikowe oparte o związki tlenkowe - własności magnetyczne i strukturalne".

Nagrodę za najlepszy doktorat otrzymał dr Grzegorz Mazur, za pracę pt. "Zero-energy modes in ferromagnetic topological crystalline insulators".

Nagrodę za najlepszą publikację otrzymał dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN, za artykuł:
Tomasz Sowiński, Miguel Angel Garcia-March
"One-dimensional mixtures of several ultracold atoms: a review"
Reports on Progress in Physics 82, 104401-104447 (2019)
DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6633/ab3a80
Na prośbę laureata podaję również link do jego późniejszego artykułu przeglądowego w czasopiśmie Advanced Quantum Technologies (http://dx.doi.org/10.1002/qute.202000010).

Wszystkim Laureatom Serdecznie Gratulujemy,
Dyrekcja IF PAN