Dr Michał Grzybowski został Laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2020 za rok 2019
w kategorii wyróżniająca się rozprawa doktorska
 
 

Dr Michał Grzybowski otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii wyróżniająca się rozprawa doktorska (fizyka) za pracę "Electrical manipulation of the domain structure of antiferromagnetic CuMnAs". Nagrodzona rozprawa dotyczyła badań w nowej dziedzinie fizyki ciała stałego, spintronice antyferromagnetycznej, w szczególności kontroli spinów antyferromagnetyka za pomocą pól elektrycznych. Opisano w niej metody i rezultaty badania wpływu pola elektrycznego na bardzo małe układy antyferromagnetyczne wykonane z CuMnAs będące w konfiguracji tranzystora polowego. Rozprawa zgłoszona została do nagrody przez Dyrektora Instytutu Fizyki PAN a jej promotorem był prof. dr hab. Maciej Sawicki.