Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
KONWERSATORIUM
Instytutu Fizyki PAN
 
 


Odbywające się od 1977 roku Konwersatorium Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk poświęcone jest prezentacji i dyskusji problemów ze wszystkich działów fizyki, a także najciekawszych lub najważniejszych problemów, zagadnień i osiągnięć w pokrewnych naukach przyrodniczych (głównie astronomii, chemii, biofizyce czy biologii, ale nie tylko). Wykładowcami na Konwersatorium są przede wszystkim uczeni krajowi i zagraniczni o ustalonej renomie, ale jego trybuna jest otwarta również dla mniej jeszcze znanych, ale mogących pochwalić się już własnym dorobkiem naukowym, fizyków. Odbywa się ono raz w miesiącu, w okresie od września do czerwca, z reguły w ostatni (lub przedostatni) wtorek miesiąca w Audytorium Instytutu Fizyki PAN w Warszawie.

Konwersatorium organizowane jest przez Komisję ds. Konwersatorium w składzie:
Przewodniczący: prof. dr hab. Leszek Sirko
  prof. dr hab. Marek Cieplak
  prof. dr hab. Roman Puźniak
  prof. dr hab. Andrzej Sobolewski
  prof. dr hab. Tomasz Story
  dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN


Wcześniejsze Konwersatoria
ZAWIADOMIENIE O NAJBLIŻSZYM KONWERSATORIUM ORGANIZOWANYM PRZEZ INSTYTUT FIZYKI PAN


Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 17 kwietnia 2018 roku (wtorek) o godzinie 1515 w Instytucie Fizyki PAN, w Audytorium im. L. Sosnowskiego (Warszawa, Al. Lotników 32/46) odbędzie się Konwersatorium Instytutu Fizyki PAN, na którym:

Dr. Mikhail I. Eremets

z Max-Planck-Institut für Chemie, Mainz, Germany, wygłosi referat pt.:


Molecular semimetallic hydrogen and high temperature conventional superconductivity

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konwersatorium i prosimy o powiadomienie innych zainteresowanych osób. Przed konwersatorium, o 14:45, uczestników Konwersatorium zapraszamy na kawę, herbatę i ciastka.

  Komisja ds. KonwersatoriumStreszczenie wykładu


      In 1935, Wigner and Hungtinton [1] predicted that insulating molecular hydrogen will dissociate to atomic metallic hydrogen at a high pressure. However, another way of metallization is also possible—in the molecular state, prior the dissociation, through gradual overlapping electronic bands. Current calculations are not precise enough to predict unambiguously which way of metallization is preferable. Our experiments [2] indicate that hydrogen transforms to metal in the molecular state at pressure of about 350 GPa when reflection of the sample significantly increases. At that pressure, hydrogen has poor electrical conductivity while showing metallic temperature dependence. At the same time, the Raman measurements evidence that hydrogen is in the molecular state. Our results are consistent with the recent theoretical works showing that the metallization happens through closing of an indirect band gap in molecular hydrogen. At pressures above 440 GPa the Raman signal gradually disappears, indicating dissociation to the atomic state or transformation into a good molecular metal where superconductivity is expected.

      Before the pure hydrogen, we found the high temperature superconductivity in a hydrogen-dominant material [3] with record Tc=203 K in H3S [4]. The superconductivity has been well established experimentally with the aid of different techniques and analyzed in numerous theoretical works. In particular, it was shown that the major input (90%) in the superconductivity is from hydrogen part of the phonon spectrum, and therefore H3S can be considered as doped atomic metallic hydrogen. Prospects of reaching room temperature superconductivity will be discussed too.

References:
1. Wigner, E. and H.B. Huntington, On the possibility of a metallic modification of hydrogen, J. Chem. Phys., 1935, 3, 764-770
2. Eremets, M.I., et al., Molecular semimetallic hydrogen arXiv:1708.05217, 2017
3. Ashcroft, N.W., Hydrogen Dominant Metallic Alloys: High Temperature Superconductors? Phys. Rev. Lett., 2004, 92 187002
4. Drozdov, A.P., et al., Conventional superconductivity at 203 K at high pressures Nature 2015, 525, 73-77


 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061