Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
KONWERSATORIUM
Instytutu Fizyki PAN
 
 


Odbywające się od 1977 roku Konwersatorium Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk poświęcone jest prezentacji i dyskusji problemów ze wszystkich działów fizyki, a także najciekawszych lub najważniejszych problemów, zagadnień i osiągnięć w pokrewnych naukach przyrodniczych (głównie astronomii, chemii, biofizyce czy biologii, ale nie tylko). Wykładowcami na Konwersatorium są przede wszystkim uczeni krajowi i zagraniczni o ustalonej renomie, ale jego trybuna jest otwarta również dla mniej jeszcze znanych, ale mogących pochwalić się już własnym dorobkiem naukowym, fizyków. Odbywa się ono raz w miesiącu, w okresie od września do czerwca, z reguły w ostatni (lub przedostatni) wtorek miesiąca w Audytorium Instytutu Fizyki PAN w Warszawie.

Konwersatorium organizowane jest przez Komisję ds. Konwersatorium w składzie:
Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Dietl
  prof. dr hab. Marek Cieplak
  prof. dr hab. Leszek Sirko
  prof. dr hab. Andrzej Sobolewski
  dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN
  prof. dr hab. Tomasz Story


Wcześniejsze Konwersatoria
ZAWIADOMIENIE O NAJBLIŻSZYM KONWERSATORIUM ORGANIZOWANYM PRZEZ INSTYTUTU FIZYKI PAN
ORAZ CENTRUM FIZYKI TEORETYCZNEJ PAN


Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 30 maja 2017 roku (wtorek) o godzinie 1515 w Instytucie Fizyki PAN, w Audytorium im. L. Sosnowskiego (Warszawa, Al. Lotników 32/46) odbędzie się Konwersatorium Instytutu Fizyki PAN, na którym:

Prof. Dr. Antonio Acín

z ICFO-The Institute of Photonic Sciences, Barcelona, Spain, wygłosi referat pt.:

Quantum information theory with black boxes

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konwersatorium i prosimy o powiadomienie innych zainteresowanych osób. Przed konwersatorium, o 14:45, uczestników Konwersatorium zapraszamy na kawę, herbatę i ciastka.

  Komisja ds. KonwersatoriumStreszczenie wykładu


      Device-independent quantum information processing represents a new framework for quantum information applications in which devices are just seen as quantum black boxes processing classical information. This level of abstraction makes device-independent protocols especially relevant for cryptographic applications, as existing quantum hacking attacks become impossible. After introducing the key ideas and concepts needed for the definition of the device-independent scenario, we review the main results and open questions and discuss how this new approach also sheds light on fundamental questions in quantum physics.


 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061