Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
KONWERSATORIUM
Instytutu Fizyki PAN
 
 


Odbywające się od 1977 roku Konwersatorium Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk poświęcone jest prezentacji i dyskusji problemów ze wszystkich działów fizyki, a także najciekawszych lub najważniejszych problemów, zagadnień i osiągnięć w pokrewnych naukach przyrodniczych (głównie astronomii, chemii, biofizyce czy biologii, ale nie tylko). Wykładowcami na Konwersatorium są przede wszystkim uczeni krajowi i zagraniczni o ustalonej renomie, ale jego trybuna jest otwarta również dla mniej jeszcze znanych, ale mogących pochwalić się już własnym dorobkiem naukowym, fizyków. Odbywa się ono raz w miesiącu, w okresie od września do czerwca, z reguły w ostatni (lub przedostatni) wtorek miesiąca w Audytorium Instytutu Fizyki PAN w Warszawie.

Konwersatorium organizowane jest przez Komisję ds. Konwersatorium w składzie:
Przewodniczący: prof. dr hab. Leszek Sirko
  prof. dr hab. Marek Cieplak
  prof. dr hab. Roman Puźniak
  prof. dr hab. Andrzej Sobolewski
  prof. dr hab. Tomasz Story
  dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN


Wcześniejsze Konwersatoria
ZAWIADOMIENIE O NAJBLIŻSZYM KONWERSATORIUM ORGANIZOWANYM PRZEZ INSTYTUTU FIZYKI PAN
ORAZ CENTRUM FIZYKI TEORETYCZNEJ PAN


Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 28 listopada 2017 roku (wtorek) o godzinie 1515 w Instytucie Fizyki PAN, w Audytorium im. L. Sosnowskiego (Warszawa, Al. Lotników 32/46) odbędzie się Konwersatorium Instytutu Fizyki PAN, na którym:

prof. Marcin Nowotny

z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, wygłosi referat pt.:


Nobel Prize in chemistry 2017

Cryo-electron microscopy and its applications
in structural biology

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konwersatorium i prosimy o powiadomienie innych zainteresowanych osób. Przed konwersatorium, o 14:45, uczestników Konwersatorium zapraszamy na kawę, herbatę i ciastka.

  Komisja ds. KonwersatoriumStreszczenie wykładu


      Structural biology is a field that focuses on elucidating the atomic structures of molecules from living organisms' termed macromolecules, mostly proteins and nucleic acids. For many years structural biology was dominated by two techniques: X-ray crystallography and nuclear magnetic resonance spectroscopy. Electron microscopy (EM) lagged behind these two techniques because it could provide structural information at low resolution (~ 20 Å), which did not allow for the construction of atomic models of the molecules. Several breakthroughs changed this situation. The first was the development of the cryo-EM a method of freezing and visualization of molecules in amorphous ice. This allowed their direct observation in the natural aqueous environment. This method was established by Jaques Dubochet, the first laureate of this year's Nobel Prize in chemistry. Simultaneously, computational methods were developed, which allowed for a reconstruction of the three-dimensional shapes of macromolecules from the their microscopic images in different orientations (work by Joachim Frank, the second laureate of the prize). Over the last few years, much faster and more sensitive so-called direct electron detectors have been developed and implemented (also thanks to the contributions of Richard Henderson, the third laureate of the prize). This, combined with constantly improving software, has led to the "resolution revolution" in cryo-EM. It is now possible to obtain structures of biological macromolecules with molecular weights larger than 100 kDa at resolutions of about 3 Å, comparable with crystallography. At this resolution atomic models of the examined molecules can be built from scratch, without the need to for structural information from other methods. Cryo-EM has now become the main method of structural analysis of complex and mobile macromolecular machines, for which for many years it has been impossible to define the structure by other methods.


 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061