Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
KONWERSATORIUM
Instytutu Fizyki PAN
 
 


Odbywające się od 1977 roku Konwersatorium Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk poświęcone jest prezentacji i dyskusji problemów ze wszystkich działów fizyki, a także najciekawszych lub najważniejszych problemów, zagadnień i osiągnięć w pokrewnych naukach przyrodniczych (głównie astronomii, chemii, biofizyce czy biologii, ale nie tylko). Wykładowcami na Konwersatorium są przede wszystkim uczeni krajowi i zagraniczni o ustalonej renomie, ale jego trybuna jest otwarta również dla mniej jeszcze znanych, ale mogących pochwalić się już własnym dorobkiem naukowym, fizyków. Odbywa się ono raz w miesiącu, w okresie od września do czerwca, z reguły w ostatni (lub przedostatni) wtorek miesiąca w Audytorium Instytutu Fizyki PAN w Warszawie.

Konwersatorium organizowane jest przez Komisję ds. Konwersatorium w składzie:
Przewodniczący: prof. dr hab. Leszek Sirko
  prof. dr hab. Marek Cieplak
  prof. dr hab. Roman Puźniak
  prof. dr hab. Andrzej Sobolewski
  prof. dr hab. Tomasz Story
  dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN


Wcześniejsze Konwersatoria
ZAWIADOMIENIE O NAJBLIŻSZYM KONWERSATORIUM ORGANIZOWANYM PRZEZ INSTYTUT FIZYKI PAN


Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 25 czerwca 2019 roku (wtorek) o godzinie 1515 w Instytucie Fizyki PAN, w Audytorium im. L. Sosnowskiego (Warszawa, Al. Lotników 32/46) odbędzie się Konwersatorium Instytutu Fizyki PAN, na którym:

prof. dr hab. Marek Żukowski

z International Centre for Theory of Quantum Technologies (ICTQT), University of Gdańsk,
wygłosi referat pt.:


Entanglement indicators for quantum optical fields

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konwersatorium i prosimy o powiadomienie innych zainteresowanych osób.
Przed konwersatorium, o 14:45, uczestników Konwersatorium zapraszamy na kawę, herbatę i ciastka.

  Komisja ds. KonwersatoriumStreszczenie wykładu


      We show that any multi-qudit entanglement witness leads to a non-separability indicator for quantum optical fields, which involves intensity correlation measurements and is useful for field states of undefined photon numbers. With the approach we get, e.g., necessary and sufficient conditions for intensity or intensity-rates correlations to reveal polarization entanglement. We also derive separability conditions for experiments with mutually unbiased multiport interferometers. Within the standard detector inefficiency model these entanglement indicators work for any detection efficiencies. For specific cases, we show advantages of using local intensity rates rather than intensities. The approach with rates allows a mapping of Bell inequalities for qudits to ones for optical fields. Our results may find applications also in studies of non-classicality of correlations in "macroscopic" many-body quantum systems of undefined or uncontrollable number of constituents.
[arXiv:1903.03526 ]


 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061