Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
KONWERSATORIUM
Instytutu Fizyki PAN
 
 


Odbywające się od 1977 roku Konwersatorium Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk poświęcone jest prezentacji i dyskusji problemów ze wszystkich działów fizyki, a także najciekawszych lub najważniejszych problemów, zagadnień i osiągnięć w pokrewnych naukach przyrodniczych (głównie astronomii, chemii, biofizyce czy biologii, ale nie tylko). Wykładowcami na Konwersatorium są przede wszystkim uczeni krajowi i zagraniczni o ustalonej renomie, ale jego trybuna jest otwarta również dla mniej jeszcze znanych, ale mogących pochwalić się już własnym dorobkiem naukowym, fizyków. Odbywa się ono raz w miesiącu, w okresie od września do czerwca, z reguły w ostatni (lub przedostatni) wtorek miesiąca w Audytorium Instytutu Fizyki PAN w Warszawie.

Konwersatorium organizowane jest przez Komisję ds. Konwersatorium w składzie:
Przewodniczący: prof. dr hab. Leszek Sirko
  prof. dr hab. Marek Cieplak
  prof. dr hab. Roman Puźniak
  prof. dr hab. Andrzej Sobolewski
  prof. dr hab. Tomasz Story
  dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN


Wcześniejsze Konwersatoria
ZAWIADOMIENIE O NAJBLIŻSZYM KONWERSATORIUM ORGANIZOWANYM PRZEZ INSTYTUT FIZYKI PAN


Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 12 czerwca 2018 roku (wtorek) o godzinie 1515 w Instytucie Fizyki PAN, w Audytorium im. L. Sosnowskiego (Warszawa, Al. Lotników 32/46) odbędzie się Konwersatorium Instytutu Fizyki PAN, na którym:

dr hab. Ewelina Knapska

z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenckiego, wygłosi referat pt.:


Neuronal correlates of socially transferred emotions

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konwersatorium i prosimy o powiadomienie innych zainteresowanych osób. Przed konwersatorium, o 14:45, uczestników Konwersatorium zapraszamy na kawę, herbatę i ciastka.

  Komisja ds. KonwersatoriumStreszczenie wykładu


      Social interactions are very important for human beings. In this respect we are not much different from many other animal species for which social interactions are crucial for survival and reproduction. The impairments of social interactions are observed in many brain disorders, such as autism spectrum disorder, schizophrenia or in disorders of personality. One of the pillars of good relationships with peers is empathy. Empathy is complex, multilayered phenomenon, which is based on ability to recognize and understand emotions of others. Sharing emotions between individuals (emotional contagion) is one of the simplest forms of social interaction.
Understanding how brain controls social interactions is one of the central goals of neuroscience. Whereas social interactions and their effects on the emotional state of an individual are relatively well described at the behavioral level, much less is known about neural mechanisms involved in these very complex phenomena, especially in the amygdala, a key structure processing emotions in the brain. We use laboratory models of emotional contagion to identify and characterize the neuronal circuits controlling socially transferred emotions.
I will describe the contemporary theories of empathy that assume evolutionary continuity of the phenomenon and show how we can use animal models to learn about the mechanisms underlying sharing emotions between individuals at very precise level of neuronal circuits.


 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061