Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
KONWERSATORIUM
Instytutu Fizyki PAN
 
 


Odbywające się od 1977 roku Konwersatorium Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk poświęcone jest prezentacji i dyskusji problemów ze wszystkich działów fizyki, a także najciekawszych lub najważniejszych problemów, zagadnień i osiągnięć w pokrewnych naukach przyrodniczych (głównie astronomii, chemii, biofizyce czy biologii, ale nie tylko). Wykładowcami na Konwersatorium są przede wszystkim uczeni krajowi i zagraniczni o ustalonej renomie, ale jego trybuna jest otwarta również dla mniej jeszcze znanych, ale mogących pochwalić się już własnym dorobkiem naukowym, fizyków. Odbywa się ono raz w miesiącu, w okresie od września do czerwca, z reguły w ostatni (lub przedostatni) wtorek miesiąca w Audytorium Instytutu Fizyki PAN w Warszawie.

Konwersatorium organizowane jest przez Komisję ds. Konwersatorium w składzie:
Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Dietl
  prof. dr hab. Marek Cieplak
  prof. dr hab. Leszek Sirko
  prof. dr hab. Andrzej Sobolewski
  dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN
  prof. dr hab. Tomasz Story


Wcześniejsze Konwersatoria
ZAWIADOMIENIE O NAJBLIŻSZYM KONWERSATORIUM INSTYTUTU FIZYKI PAN


Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 25 kwietnia 2017 roku (wtorek) o godzinie 1515 w Instytucie Fizyki PAN, w Audytorium im. L. Sosnowskiego (Warszawa, Al. Lotników 32/46) odbędzie się Konwersatorium Instytutu Fizyki PAN, na którym:

prof. dr hab. inż. Andrzej Miniewicz

z Advanced Materials Engineering and Modelling Group Faculty of Chemistry, Wroclaw University of Science and Technology, Wrocław, wygłosi referat pt.:

Physics of optical trapping of untrappable
particles - gas bubbles

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konwersatorium i prosimy o powiadomienie innych zainteresowanych osób. Przed konwersatorium, o 14:45, uczestników Konwersatorium zapraszamy na kawę, herbatę i ciastka.

  Komisja ds. KonwersatoriumStreszczenie wykładu


      Methods of optical trapping of dielectric particles are currently developed due to need of three dimensional manipulations and deposition of micro- and nanometric objects. They rely on, so called, gradient force that attracts particles toward laser beam focal point. However, objects of lower refractive index than surrounding environment, like gas bubbles in liquids, cannot be trapped. In this work we discuss state of the art of trapping and manipulating of not only gas bubbles but also droplets. For that purpose we are employing opto-thermal Marangoni effect. In this report we will show examples of droplet and bubble formation and their manipulation induced by moving laser light beam. The experimental results are modelled by the COMSOL-based finite-element method of numerical simulations that helped us to understand the complex physics behind the observed phenomena. We also discuss application of this tool for micromanipulation of objects, like nanocrystals, for growing microcrystals under laser light, we report on effects of vortices induced in liquid crystals or moving macroscopic objects [1-3].

1. A. Miniewicz, S. Bartkiewicz, H. Orlikowska, K. Dradrach, "Marangoni effect visualized in two-dimensions Optical tweezers for gas bubbles", Scientific Reports, 6, 34787 (2016).
2. S. Bartkiewicz, A. Miniewicz, "Whirl-enhanced continuous wave laser trapping of particles", Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 1077 (2015).
3. K. Dradrach, S. Bartkiewicz and A. Miniewicz, "Photonic vortices induced in a single-component phototropic liquid crystal", Phys. Chem. Chem. Phys., 18, 3832-3837 (2016).


 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061