Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
KONWERSATORIUM
Instytutu Fizyki PAN
 
 


Odbywające się od 1977 roku Konwersatorium Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk poświęcone jest prezentacji i dyskusji problemów ze wszystkich działów fizyki, a także najciekawszych lub najważniejszych problemów, zagadnień i osiągnięć w pokrewnych naukach przyrodniczych (głównie astronomii, chemii, biofizyce czy biologii, ale nie tylko). Wykładowcami na Konwersatorium są przede wszystkim uczeni krajowi i zagraniczni o ustalonej renomie, ale jego trybuna jest otwarta również dla mniej jeszcze znanych, ale mogących pochwalić się już własnym dorobkiem naukowym, fizyków. Odbywa się ono raz w miesiącu, w okresie od września do czerwca, z reguły w ostatni (lub przedostatni) wtorek miesiąca w Audytorium Instytutu Fizyki PAN w Warszawie.

Konwersatorium organizowane jest przez Komisję ds. Konwersatorium w składzie:
Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Dietl
  prof. dr hab. Marek Cieplak
  prof. dr hab. Leszek Sirko
  prof. dr hab. Andrzej Sobolewski
  dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN
  prof. dr hab. Tomasz Story


Wcześniejsze Konwersatoria
ZAWIADOMIENIE O NAJBLIŻSZYM KONWERSATORIUM INSTYTUTU FIZYKI PAN


Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 28 marca 2017 roku (wtorek) o godzinie 1515 w Instytucie Fizyki PAN, w Audytorium im. L. Sosnowskiego (Warszawa, Al. Lotników 32/46) odbędzie się Konwersatorium Instytutu Fizyki PAN, na którym:

dr hab. Andrzej Stupakiewicz

z Wydziału Fizyki, Uniwersytetu w Białymstoku, wygłosi referat pt.:

Ultraszybki zapis fotomagnetyczny w dielektryku

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konwersatorium i prosimy o powiadomienie innych zainteresowanych osób. Przed konwersatorium, o 14:45, uczestników Konwersatorium zapraszamy na kawę, herbatę i ciastka.

  Komisja ds. KonwersatoriumStreszczenie wykładu


      Przedstawiona zostanie nowa metoda „zimnego” ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego. Metoda ta oparta jest na odwracalnym przełączeniu stanu magnetyzacji wyłącznie pojedynczym, liniowo spolaryzowanym ultrakrótkim impulsem laserowym. Mechanizm odpowiedzialny za przełączenie pozwala na najszybszy znany dotychczas proces zapisu informacji w czasie około 20 pikosekund, któremu towarzyszy ekstremalnie niska dyssypacja ciepła. Prezentacja dotyczyć będzie najnowszych badań, których wyniki opublikowano w styczniowym wydaniu Nature.


 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061