Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
KONWERSATORIUM
Instytutu Fizyki PAN
 
 


Odbywające się od 1977 roku Konwersatorium Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk poświęcone jest prezentacji i dyskusji problemów ze wszystkich działów fizyki, a także najciekawszych lub najważniejszych problemów, zagadnień i osiągnięć w pokrewnych naukach przyrodniczych (głównie astronomii, chemii, biofizyce czy biologii, ale nie tylko). Wykładowcami na Konwersatorium są przede wszystkim uczeni krajowi i zagraniczni o ustalonej renomie, ale jego trybuna jest otwarta również dla mniej jeszcze znanych, ale mogących pochwalić się już własnym dorobkiem naukowym, fizyków. Odbywa się ono raz w miesiącu, w okresie od września do czerwca, z reguły w ostatni (lub przedostatni) wtorek miesiąca w Audytorium Instytutu Fizyki PAN w Warszawie.

Konwersatorium organizowane jest przez Komisję ds. Konwersatorium w składzie:
Przewodniczący: prof. dr hab. Leszek Sirko
  prof. dr hab. Marek Cieplak
  prof. dr hab. Roman Puźniak
  prof. dr hab. Andrzej Sobolewski
  prof. dr hab. Tomasz Story
  dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN


Wcześniejsze Konwersatoria
ZAWIADOMIENIE O NAJBLIŻSZYM KONWERSATORIUM ORGANIZOWANYM PRZEZ INSTYTUT FIZYKI PAN


Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 30 stycznia 2018 roku (wtorek) o godzinie 1515 w Instytucie Fizyki PAN, w Audytorium im. L. Sosnowskiego (Warszawa, Al. Lotników 32/46) odbędzie się Konwersatorium Instytutu Fizyki PAN, na którym:

prof. dr hab. Marek Szymoński

z Zakładu Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii, Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, wygłosi referat pt.:


Construction and addressing of molecular devices on semiconductor surfaces

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konwersatorium i prosimy o powiadomienie innych zainteresowanych osób. Przed konwersatorium, o 14:45, uczestników Konwersatorium zapraszamy na kawę, herbatę i ciastka.

  Komisja ds. KonwersatoriumStreszczenie wykładu


      The design of electronic devices based on the intrinsic electronic properties of individual molecules is one of the ultimate goals for nanotechnology. A crucial yet challenging element in any molecular-scale device is the ability to controllably switch between two states, for example, by controlling the linear or rotational movement of a molecule between two different configurations. Over the past two decades, the development of scanning probe microscopy has facilitated the controlled tip-induced positioning of individual atoms and molecules. This development has reached unprecedented levels of precision on metal surfaces and has allowed the atom-by-atom or molecule-by-molecule construction of complex nanostructures. In the construction of prototypical single-molecule devices, however, the application of thin insulating films or of semiconductors as platforms for molecular device has the important advantage that the molecules can be electronically decoupled from the underlying bulk states and hence retain their intrinsic electronic properties. In my presentation 2 prototypical examples of molecular switches assembled on Ge(001) surface will be presented. In the first case, I will show recent results obtained in my group demonstrating the continuous rotational switching, and the controlled step-by-step single switching of an Y-shaped starphene molecule adsorbed on a dangling bond (DB) dimer created at the hydrogen-passivated Ge(001):H surface. In the second case, we shall demonstrate a controlled Y molecule interaction with DB wires on a bare Ge(001) surface. Using an unique cryogenic STM multiprobe device we could construct and operate the first fully reversible molecular switch, partially in a remote manner from the distances exceeding 50 nm, by injection of hot electrons into 1D DB dimer wire connected to the molecule. The presentation will be concluded by an outlook addressing some technological challenges to be overcome on the way towards practically functional devices.


 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061