WYKŁADY Z FIZYKI
XV seria: JESIEŃ '98  Uprzejmie zawiadamiamy, że w nadchodzącym semestrze wykłady z fizyki dla nauczycieli i uczniów szkół średnich, organizowane przez Instytut Fizyki PAN oraz Szkołę Nauk Ścisłych, będą kontynuowane w następujących terminach:

5 października 1998 r. Tomasz Story
EFEKT CIEPLARNIANY - FIZYKA I HISTORIA

   W czasie wykładu omówimy fizyczny mechanizm efektu cieplarnianego z uwzględnieniem bilansu energetycznego promieniowania oraz zasobów i obiegu gazów szklarniowych w atmosferze Ziemi. Przedstawione zostaną dane historyczne i współczesne dotyczące zmian temperatury powierzchni Ziemi oraz koncentracji gazów szklarniowych. Omówimy także niektóre z prognoz wpływu efektu cieplarnianego na klimat Ziemi.

19 października 1998 r.
Leszek Dobaczewski
CEGIEŁKI ELEKTRONIKI: LAMPA ELEKTRONOWA, ZŁĄCZE PÓŁPRZEWODNIKOWE... I CO DALEJ? POLIMERY? SIECI NEURONOWE?

    Wszystkie proste i skomplikowane układy elektroniczne składają się z elementarnych obiektów nieliniowych. Dawniej były to próżniowe lampy elektronowe, teraz półprzewodnikowe złącza p-n. Na wykładzie przedstawimy fizyczne podstawy powstawania nieliniowej charakterystyki takich obiektów oraz opowiemy jak z takich cegiełek buduje się bardzo skomplikowane układy elektroniczne. Postęp nowoczesnej elektroniki polega, między innymi, na miniaturyzacji tych cegiełek. Czy można je zmniejszać w nieskończoność, a jeśli nie, to czym można by je zastąpić: polimerami, a może prostymi układami biologicznymi?

2 listopada 1998 r.

Jan Mostowski
FIZYKA JAZDY NA ROWERZE

   Rower jest pojazdem znanym od ponad stu lat. Podstawą jazdy na rowerze jest umiejętność utrzymywania równowagi. Większość z nas uczy się jeździć w wieku dziecięcym i praktykuje tę umiejętność przez wiele lat. W trakcie wykładu wyjaśnimy, jakie prawa i procesy fizyczne umożliwiają jazdę rowerem. Zastanowimy się też nad tym, jak konstrukcja roweru wpływa na stabilność jego ruchu. Wykład ilustrowany będzie pokazem.


16 listopada 1998 r.
Ludwik Lis
LASERY I DOŚWIADCZENIA Z ICH PROMIENIOWANIEM

   Omówimy własności światła i szczególne cechy promieniowania laserowego. Słuchacze dowiedzą się jak działa i jak zbudowany jest laser. Własności promieniowania laserowego będą ilustrowane pokazami. Wykład ten odbywa się rokrocznie i zawsze przyciąga wielu słuchaczy. Za każdym razem jest on zresztą nieco inny.


30 listopada 1998 r.
Marek Godlewski
WSPÓŁCZESNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

    W okresie kilku ostatnich lat obserwujemy nową "rewolucję" w elektronice. Tym razem dotyczy ona opracowania nowych półprzewodnikowych źródeł światła oraz detektorów świecenia. Masowo produkowane półprzewodnikowe fotoelementy, diody elektroluminescencyjne i lasery znajdują szerokie zastosowanie w źródłach światła nowej generacji i w urządzeniach elektronicznych. Celem wykładu jest popularyzacja tych osiągnięć współczesnej elektroniki i fizyki ciała stałego oraz omówienie kilku wybranych zastosowań nowoczesnych urządzeń opto-elektronicznych (np. w pamięciach komputerowych, dyskach optycznych, sygnalizacji świetlnej).


14 grudnia 1998 r.
Jerzy Zagrodziński
POJĘCIE WIDMA W OPISIE PROCESÓW WYSTĘPUJĄCYCH W NATURZE

    W opisie szeregu zjawisk istotną rolę odgrywa pojęcie widma lub pasma procesu. Terminem tym określa się zbiór przebiegów sinusoidalnych, których sumę stanowi analizowany proces. Pozbawienie dowolnego procesu jego wyższych składowych prowadzi do zniekształceń, niepożądanych w transmisji sygnałów czy też akustyce, a w technice przekazywania obrazów - do nieostrości. Z drugiej strony, uwypuklenie wyższych składowych pozwala na nieoczekiwane poprawienie jakości obrazowania i jest szeroko wykorzystywane w wielu dziedzinach nauki i życia codziennego. Celem wykładu jest poglądowe przedstawienie problemu i ilustracja przykładami z fizyki, biologii, telekomunikacji i techniki komputerowej.

   Wykłady odbywają się w godzinach 17.00 - 18.30 w Audytorium Instytutu Fizyki PAN w Warszawie przy Al. Lotników 32/46. Poszczególne wykłady są niezależne od siebie. Kontynuowane są również akcje Zwiedzanie Instytutu Fizyki oraz Lekcje Pokazowe z Fizyki. Zarówno Zwiedzanie jak i Lekcje Pokazowe odbywają się w miarę możliwości organizacyjnych, wyłącznie na indywidualne zamówienia szkół, w grupach liczących 10 - 20 osób, kierowanych przez nauczyciela.
   Uczestnictwo w wykładach zorganizowanych grup prosimy uzgadniać z panią Urszulą Raczyńską (tel.: 8436861 lub 8437001 wew. 2911). Również z panią Raczyńską (u której znajduje się spis dostępnych lekcji pokazowych) prosimy uzgadniać terminy lekcji oraz zwiedzania.
    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian tematów bądź wykładowców, jednakże same terminy wykładów należy traktować jako stałe - z pewnością nie zdarzy się tak, by w podanym terminie wykład się nie odbył. Wstęp wolny.
   Z przyjemnością informujemy, że sponsorem naszych akcji są redakcje miesięczników popularyzujących wiedzę "Świat Nauki" i "Wiedza i Życie".

Do uczestnictwa w wykładach serdecznie zapraszamy zarówno uczniów zainteresowanych fizyką jak i ich nauczycieli.

Opiekun akcji "Wykłady-Zwiedzanie-Lekcje"
Jerzy Szonert

e-mail:(szonj@ifpan.edu.pl)

Warszawa, sierpień 1998 r.

[Strona główna IFPAN]


Strona została wykonana przez Krzysztofa Kolwasa.
(gerald@komorow.ids.edu.pl)
http://www.komorow.ids.edu.pl/~gerald/