AKCJA POPULARYZACYJNO-DYDAKTYCZNA
WYKŁADY- LEKCJE- ZWIEDZANIE 

Uprzejmie zawiadamiamy, że w tym semestrze wykłady z fizyki dla nauczycieli i uczniów szkół średnich, organizowane przez Instytut Fizyki PAN od roku 1991 i Szkołę Nauk Ścisłych (od 1993 r.), będą kontynuowane w następujących terminach:

16 października 2000 r.
prof. dr hab. Tomasz Dietl (Instytut Fizyki PAN)

CZY ZBLIŻAMY SIĘ DO GRANICY MINIATURYZACJI PRZYRZĄDÓW ELEKTRONICZNYCH?

W wykładzie podjęte zostanie zagadnienie barier, które mogą zahamować obecny postęp na drodze przetwarzania, magazynowania i przesyłania informacji. Ponieważ postęp ten w znacznej mierze wynika ze zmniejszania rozmiarów przyrządów elektronicznych, omówione zostaną metody otrzymywania małych oporników i małych kondensatorów oraz zjawiska fizyczne, które wpływają na ich własności, w tym ziarnistość ładunku elektrycznego i kwantowa natura ruchu elektronów. Przesłaniem wykładu będzie przekonanie, że zjawiska te mogą przyspieszyć dalszy rozwój nanotechnologii informatycznych, ale ich wykorzystanie wymaga konstrukcji układów elektronicznych o nowych zasadach działania.


23 października 2000 r.
prof. dr hab. Jacek Kossut (Instytut Fizyki PAN)

STUDNIE, DRUTY I KROPKI KWANTOWE ? JAK I PO CO JE ROBIĆ ?

Wykład wyjaśni zasadę budowy i fizyczne podstawy działania półprzewodnikowych struktur o nanometrowych wymiarach, w których dochodzą do głosu kwantowe własności elektronów w ciele stałym a decydującą rolę odgrywa ograniczenie ich ruchu do dwóch lub jednego kierunku, lub też całkowita ich lokalizacja. Dlaczego takie struktury są ciekawe dla fizyków, a także elektroników. Co to jest metoda epitaksji z wiązek molekularnych i co to jest litografia.


6 listopada 2000 r.
doc dr hab. Ludwik Lis (Instytut Fizyki PAN)

LASERY - ICH HISTORIA I FIZYKA

Na wykładzie opowiemy, jak doszło do odkrycia laserów i omówimy ich działanie na przykładzie lasera He-Ne. Pokazane będą podstawowe doświadczenia ilustrujące własności fizyczne laserowego promieniowania - dyfrakcja, interferencja, zapis i przekazywanie informacji na odległość oraz inne.


20 listopada 2000 r.
prof. dr hab. Tadeusz Skośkiewicz i dr Andrzej Jędrzejczak (Instytut Fizyki PAN)

DOŚWIADCZENIA Z MECHANIKI

W trakcie wykładu omawiane będą w oparciu o doświadczenia pokazowe następujące zagadnienia z zakresu mechaniki:

  • składanie ruchów prostych; jednostajny i jednostajnie przyspieszony
  • zderzenia sprężyste i niesprężyste
  • wahadło matematyczne, okres wahań
  • wahadło Foucault
  • zasada zachowania energii
  • zasada zachowania momentu pędu
  • fala poprzeczna, polaryzacje fali
  • fala podłużna

4 grudnia 2000 r.
doc. dr hab. Krystyna Ławniczak-Jabłońska (Instytut Fizyki PAN)

JAKIE INFORMACJE O OTACZAJĄCYM NAS MIKRO- I MAKROŚWIECIE NIESIE ZE SOBĄ ŚWIATŁO?

Światło od początków dziejów ludzkości było podstawowym źródłem informacji o otaczającym nas świecie. Jak powstaje światło? Jakimi źródłami światła dysponuje współczesna nauka? Jak odczytać informacje ukryte w fali świetlnej? Jak rozpoznać atomy, z których składają się przedmioty nas otaczające, jakie atomy wchodzą w skład gwiazd i materii międzygwiazdowej? Jakie związki chemiczne mogą one tworzyć? Na te i inne pytania postaramy się udzielić odpowiedzi w trakcie wykładu ilustrowanego przykładami z wielu dziedzin współczesnej nauki.


18 grudnia 2000 r.
dr Aleksander Wittlin (Instytut Fizyki PAN)

FIZYKA I FOTOGRAFIA

Praktycznie każdy umie i lubi fotografować. Na wykładzie spróbuję opowiedzieć jak powstaje zdjęcie, jak działa aparat fotograficzny i jaki to ma związek z fizyka.
Innymi słowy, jak wykorzystaliśmy naturę światła i materii aby stworzyć jeden z najpopularniejszych sposobów gromadzenia i rozpowszechniania informacji.


Wykłady odbywają się w godzinach 17.00 - 18.30 w Audytorium Instytutu Fizyki PAN w Warszawie przy Al. Lotników 32/46. Poszczególne wykłady są niezależne od siebie.

Kontynuowane są również akcje Zwiedzanie Instytutu Fizyki oraz Lekcje Pokazowe z Fizyki. Zarówno Zwiedzanie jak i Lekcje Pokazowe odbywają się w miarę możliwości organizacyjnych, wyłącznie na indywidualne zamówienia szkół, w grupach liczących 10 - 20 osób, kierowanych przez nauczyciela.

Uczestnictwo w wykładach zorganizowanych grup prosimy uzgadniać z panią Urszulą Raczyńską (tel.: 8436861 lub 8437001 wew. 2911). Również z panią Raczyńską (u której znajduje się spis dostępnych lekcji pokazowych) prosimy uzgadniać terminy lekcji oraz zwiedzania. Ponieważ każda lekcja wymaga wcześniejszego umówienia się z prowadzącym, zamówienia sali i odpowiedniego ustalenia czasu pracy w laboratorium, dlatego należy zadzwonić na około dwa tygodnie przed planowanym terminem lekcji. Nauczyciel proszony jest także o dostarczenie listy uczniów dla każdej grupy uczniów biorącej udział w zwiedzaniu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian tematów bądź wykładowców, jednakże same terminy wykładów należy traktować jako stałe - z pewnością nie zdarzy się tak, by w podanym terminie wykład się nie odbył. Wstęp wolny.

Do uczestnictwa w wykładach serdecznie zapraszamy zarówno uczniów zainteresowanych fizyką jak i ich nauczycieli.

Opiekun akcji
"Wykłady-Lekcje-Zwiedzanie"
dr Elżbieta Janik
janik@ifpan.edu.pl