Instytut Fizyki PAN sygnatariuszem listu intencyjnego dotyczącego koordynacji działań
na rzecz rozwoju polskich badań kwantowych
 
 

Instytut Fizyki PAN sygnatariuszem listu intencyjnego dotyczącego koordynacji działań na rzecz rozwoju polskich badań kwantowych krajowych instytucji naukowych, wiodących na polu informatyki kwantowej i technologii kwantowych, w tym Instytut Fizyki PAN, podpisało list intencyjny dotyczący koordynacji działań na rzecz rozwoju polskich badań kwantowych.

Sygnatariuszami listu są Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska oraz Instytut Fizyki PAN.

Instytucje te posiadają wieloletnie doświadczenie w tworzeniu polskich centrów badań w obszarze fizyki atomowej, optyki i informatyki kwantowej.

Główną ideą koordynacji działań na rzecz rozwoju polskich badań kwantowych jest stworzenie platformy do rozmów z władzami publicznymi w sprawie stworzenia systemowego wsparcia dla badań i rozwoju technologii z tej dziedziny.