INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 11 czerwca 2019 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu26 czerwca 2019 roku o godzinie1500 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Marcina Zybertapt.: "Rezonans cyklotronowy i cyklotronowo-fononowy w strukturach zawierających wiele studni kwantowych"


 
Promotor:prof. dr hab. Eugeniusz Szeregij
Recenzenci:prof. dr hab. Witold Dobrowolski
 dr hab. Andrzej Witowski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut