INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 25 listopada 2015 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu9 grudnia 2015 roku o godzinie1400 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Tomasza Zakrzewskiegopt.: "Struktura elektronowa jonów Cr, Mn, Fe i Co w GaN i AIN: obliczenia LDA i LDA+U"


 
Promotor:prof. dr hab. Piotr Bogusławski
Recenzenci:prof. dr hab. Andrzej Jezierski
 prof. dr hab. Stanisław Krukowski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut