INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu25 stycznia 2012 roku o godzinie1500 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra inż. Przemysława Zagrajkapt.: "Spektroskopia szumu śrutowego w nanostrukturach półprzewodnikowych"


 
Promotor:dr hab. Jerzy Wróbel, prof. IF PAN
Recenzenci:prof. dr hab. Michał Baj
 prof. dr hab. Tadeusz Wosiński


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski