INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 5 grudnia 2018 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu19 grudnia 2018 roku o godzinie1015 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Vitaliia Yunkopt.: "Investigation of the elastic enhancement factor and 1/fα noise in low-dimensional wave structures"


 
Promotor:prof. dr hab. Leszek Sirko
Recenzenci:prof. dr hab. Wojciech Gadomski
 prof. dr hab. Karol Życzkowski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut