Wystawa „W niezwykłym świecie kryształów”
 
 W roku 1914 Max von Laue otrzymał nagrodę Nobla za odkrycie dyfrakcji promieni X. W związku z setną rocznicą przyznania tej nagrody rok 2014 uznany został przez ONZ za Międzynarodowy Rok Krystalografii.

W 2014 r. na Wydziale Chemii UJ przygotowano wystawę „W niezwykłym świecie kryształów”, eksponowaną następnie na różnych uczelniach w Polsce. W styczniu 2015 była prezentowana w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, a w lutym/marcu b.r. zobaczyć ją można w Instytucie Fizyki PAN.

Otwarcie wystawy nastąpi w sali D IFPAN w dniu 16 II 2015 o godz. 14:00.
W programie:
  1. 14:00. W. Paszkowicz (IFPAN) - Wstęp
  2. 14:05. Alicja Rafalska-Łasocha (Wydział Chemii UJ) - Międzynarodowy Rok Krystalografii w Polsce i na świecie
  3. 14:20. Wiesław Łasocha (Wydział Chemii UJ) - Historia, osiągnięcia
    i perspektywy rozwoju rentgenowskiej dyfraktometrii proszkowej
  4. 15:00. Zakończenie