Wystawa o prof. Janie Czochralskim w Sejmie RP
 
 


  W Sejmie RP otwarta została wystawa poświęcona pamięci profesora Jana Czochralskiego.
Prof. Jan Czochralski był wybitnym polskim naukowcem, znanym metalurgiem, chemikiem i metaloznawcą. Opracował szereg patentów i nowych metod badawczych. Wśród nich znajduje się odkryta w 1916 roku najsłynniejsza i szeroko na świecie stosowana metoda wzrostu kryształów nazwana "metodą Czochralskiego". Metoda wyprzedziła swoją epokę i najważniejsze zastosowanie znalazła kilkadziesiąt lat później. Przełomowe odkrycie prof. Czochralskiego umożliwiło rozwój elektroniki oraz powstanie układów scalonych.

Organizatorami wystawy w Sejmie RP byli: Urząd Miejski w Kcyni (przedstawiał plansze znane z wystawy na kcyńskim Rynku), Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (gabloty z kryształami otrzymanymi metodą Czochralskiego), Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów oraz Politechnika Warszawska.

Oficjalnego otwarcia wystawy dokonali: rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, dyrektor Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych dr Zygmunt Łuczyński oraz burmistrz Kcyni Piotr Hemmerling. W inauguracji wystawy uczestniczyli także prof. Marek Berkowski i dr hab. Wojciech Paszkowicz z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk.