INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 20 maja 2008 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu3 czerwca 2008 roku o godzinie1200 w Instytucie Fizyki PAN (sala D) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Aleksandry Wójcikpt.: "Własności strukturalne i magnetyczne niskotemperaturowych
warstw ZnO i ZnMnO"


 
Promotor:prof. dr hab. Marek Godlewski
Recenzenci:prof. dr hab. Andrzej Mycielski
 prof. dr hab. Roman Stępniewski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski