INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu17 grudnia 2013 roku o godzinie1100 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Bartłomieja S. Witkowskiegopt.: "Hydrotermalna technologia otrzymywania nanosłupków ZnO"


 
Promotor:prof. dr hab. Marek Godlewski
Recenzenci:prof. dr hab. Marek Tłaczała
 prof. dr hab. Andrzej Mycielski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski