INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 8 listopada 2007 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu20 listopada 2007 roku o godzinie1530 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Emilii Witkowskiejpt.: „Metoda pól klasycznych w opisie gazu bozonowego
w równowadze termodynamicznej”


 
Promotor:doc. dr hab. Mariusz Gajda
Recenzenci:dr hab. Jacek Dziarmaga
 prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski