INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 17 listopada 2011 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu5 grudnia 2011 roku o godzinie1400 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Marty Witkowskiej-Baranpt.: "Otrzymywanie elektrycznych kontaktów do półizolującego (Cd,Mn)Te jako materiału na detektory promieniowania X i gamma"


 
Promotor:prof. dr hab. Andrzej Mycielski
Recenzenci:prof. dr hab. Anna Piotrowska
 prof. dr hab. Michał Nawrocki


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski