INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 5 listopada 2010 r.  


ZAWIADOMIENIE  Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 18 listopada 2010 roku o godzinie 1400 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Aleksandry Wierzbickiejpt.: "Naprężenia i defekty w półprzewodnikowych lateralnych strukturach epitaksjalnych
badane technikami dyfrakcji i topografii rentgenowskiej"


 
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Żytkiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. Michał Leszczyński
  doc. dr hab. Wojciech Paszkowicz


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski