INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 17 marca 2015 r.  


ZAWIADOMIENIE  Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 31 marca 2015 roku o godzinie 1200 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Karoliny Wichrowskiejpt.: "Defekty strukturalne w heterozłączach półprzewodnikowych na bazie CdTe"


 
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Wosiński
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Godlewski
  prof. dr hab. Małgorzata Igalson


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut