INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 7 września 2009 r. 


ZAWIADOMIENIE Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu21 września 2009 roku o godzinie1400 w Instytucie Fizyki PAN (sala D) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Dariusza Wiąckapt.: "Pojedyncza cząsteczka terylenu jako sonda jej nanootoczenia"


 
Promotor:prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz
Recenzenci:doc. dr hab. Irena Deperasińska
 prof. dr hab. Jacek Waluk


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jan Mostowski